Revistă bibliografică:   Zîmbiți cu noi copii !Mitru, Al. Povești despre Păcală și Tîndală / Alexandru Mitru .- Buc. : Editura VOX, 2005.- 111 p.

Norocu-i după cum și-l face omul. Trece uneori pe lîngă tine. De nu-l poftești în casă pleacă mai departe….  Sunt proverbe din popor pe care autorul le folosește în istorioarele sale pentru a le  da o notă de tîlc. Citind aceste povești ne alegem cu multe învățăminte, și lucruri înțelepte.

Catranji, M. Să rîdem un pic împreună: texte vesele / Magdalena Catraji.- Buc. : Editura Didactică și Pedagogică , 2007.- 56 p.

În lucrarea dată au fost culese texte vesele, atît în proză cît și în versuri, care pot fi folosite pentru captarea atenției la lecțiile de limba română, de științele ale naturii, dar și la alte discipline opționale cu caracter cultural-artistic, precum și pentru serbările școlare organizate în învățămîntul primar. Proză umoristică.- Buc.: Editura C. N. I. “ Coresi” , 2002.- 510 p.

Antologia de față cuprinde schițe, nuvele, povestiri care se înscriu în sfera largă a umorului, prezentă în întreaga evoluție a literaturii române. Textele selectate ilustrează atît varietatea și bogăția tematică, stilistică a umorului românesc, cît și succesiunea epocilor literare, o pondere mai mare revenind scriitorilor de la sfîrșitul sec. XIX- începutul sec. XX și din perioada interbelică. Această antologie încearcă să aducă o imagine de ansamblu asupra unui gen literar foarte sensibil la realitățile concrete prin care a trecut țara și oamenii ei. Năzdrăvăniile lui Păcală.- Buc.: Editura CARTEX 2000, 2004.- 109 p.

Năzdrăvăniile lui Păcală este cartea care atunci cînd o citim, ne face să zîmbim. Printre perlele umoristice pe care le putem lectura sunt următoarele:
          Păcală și vaca;
          Păcală și cucul;
          Păcală taie nasul popii;
          Păcală se face mort.


Rîdeți copii ! .- Buc. : Editura Ion Creangă, 1990.- 221 p.

Această antologie este plină de tîlc pentru copii. În primul rînd deoarece rîsul e sănătos. Rîsul s-a dovedit a fi un excelent pedagog, care are o mulțime de procedee eficiente împotriva trufiei, ridicolului, minciunii, demagogiei, imposturii, lăcomiei  și a altor  metehne care fac obiectul unor capitole ale acestui volum. Uneori biciuirea acestora naște amărăciune, care invită la reflecții profunde, la opunerea valorii nonvalorii, autenticului la tot ce e artificial. Umorul e sarea pămîntului, care face să fie proaspăt numai ce merită să fie păstrat.

Umor școlar.- Iași: Editura PORȚILE ORIENTULUI, 2004.- 184 p.

Cele mai trăsnite glume, perle, snoave, anecdote, scenete, jocuri amuzante sunt adunate în acest volum, pentru a vă bucura sufletul și inima.  O carte utilă elevi, dar și pentru profesorii și părinți