Listă bibliografică în susținerea examenelor de bacalaureat.

 1.  Badea, Gheorghe. Gramatica pentru toți elevii / Gh. Badea.- Iași: Editura Moldova, 1996.- 197 p.
 2. Boatcă, Silvestru. Gramatica limbii române / S. Boatcă, M. Mardare.- Buc.: Editura Cartea școlii, 1995.- 239 p.
 3. Bulgăr, Gheorghe. Limbaj și artă literară în opera scriitorilor români: pentru bacalaureat și admiterea în învățămîntul superior/ Gh. Bulgăr, M. Crihană.- Buc.: Ed. MONDAN, 1997.- 281 p.
 4. Burcescu, Mugur. Româna de nota 10: pentru bacalaureat și admiterea în învățămîntul superior/ M. Burcescu.- Brașov:AULA, 2002.- 278 p.
 5. Cartaleanu, Tatiana. Competența de comunicare în examenul de bacalaureat: Ghid / T. Carlateanu, O. Cosovan, A. Ghicov.- Ch.: Prut Internațional, 2006.- 89 p.
 6. Cazacu, Tamara. Limba română: teste la limba și literatura română, școlile alolingve / T. Cazacu, I. Iordăchescu, M. Vatamaniuc.- Ch. : Cartier educațional, 1998.- 110 p.
 7. Enciu, Nicolae. Istoria românilor în 100 de termeni / N. Enciu.- Ch. : Arc, 2010.- 122 p.
 8. Ghid pentru bacalaureatul bilingv francogon / vol. Coord. De Sorina Dănilă.- Iași: Polirom, 2009.- 301 p.
 9. Goian Ion. Algebra: ecuații și inecuații / I. Goian, R. Grigor, V. Marin .- Ch.: Cartier, 1999.- 160 p.
 10. La chance : Methode de francais.- Ch. : [ s. l. ], 2000.- 319 p.
 11. Luca, Rodica. Fizică. BAC 2010: Listă de termeni. Teste grilă. Probleme / R. Luca, R. Perjoiu.- Iași: Polirom, 2010.- 267 p.
 12. Parfene, Constantin. Receptarea poetică: Analize și interpretări de texte literare pentru bacalaureat și admitere / C. Parfene.- Iași: Polirom , 1998 .- 183 p.
 13. Vlăsceanu, Gheorghe. Geografia României: pentru examenul de bacalaureat / Gh. Vlăsceanu, C. Trufaș .- Buc. : Editura METEORA PRESS, 2001.- 255 p.

Învățăm și ne jucăm la bibliotecă 


Astăzi la Bibliotecă domnițele noastre ingenioase Topală Mariana și Școlnaia Alisa au înfiripat o prietenie frumoasă, petrecînd clipe frumoase, sau jucat în cadrul Clubului teatral „Gogoașa” înscenînd diverse povești. Frumoasele domnițe și-au dat o  întîlnire pentru data viitoare .

Tudor ARGHEZI – poetul cuvintelor potrivite.

La 21 mai 1880, s-a născut poetul, prozatorul, dramaturgul și publicistul român Tudor Arghezi.
A scris, între altele, teatru, proză, pamflete, precum și literatură pentru copii. A fost printre autorii cei mai contestați din întreaga literatură română.
Anume el a creat un univers liric inedit, caracterizat prin diversitate tematică și o deosebită expresivitate artistică, însușiri dovedite încă de la primul volum : Cuvinte potrivite ( 1927), urmat de Flori de mucigai, Cărticica de seară, Frunze, Crengi. Silabe, Țara Piticilor (1947), etc.
Într-adevăr, Tudor Arghezi a cîntat în lirica sa gîndurile, sentimentele și aspirațiile omului, setea de absolut, dorința de libertate și cunoaștere, răzvrătirea și căutările orgolioase, lumea copilăriei și universul micilor viețuitoare. Toate acestea au fost înveșmîntate în inconfundabilul stil arghezian, în care noutatea expresiei a produs o adevărată revoluție în limbajul liricii interbelice și mutații semnificative în întreaga creație poetică românească.
Pentru a vă bucura de opera lui Tudor Arghezi, biblioteca „A. Donici” vă invită să lecturați următoarele cărți :

Arghezi, Tudor. Opera poetică: Vol. I  / Tudor Arghezi.- Ch. : Cartier, 2005.- 290 p.
Arghezi, Tudor. Opera poetică: Vol. II  / Tudor Arghezi.- Ch. : Cartier, 2005.- 296 p.
Arghezi, Tudor. Cuvinte potrivite / Tudor Arghezi.- Ch. : Litera, 1997.- 315 p.
Arghezi, Tudor. Manual de morală practică / Tudor Arghezi.- Galați: Editura Porto-Franco,   1993.- 120 p.
Arghezi, Tudor. De-abia plecaseși: Versuri / Tudor Arghezi.- Ch. : Hyperion, 1991.- 143 p.
Arghezi, Tudor. Stihuri pestrițe: Versuri  / Tudor Arghezi.- Buc. : Minerva, 1990.- 287 p.
Arghezi, Tudor. Drumul cu povești: Versuri și proze  / Tudor Arghezi.- Buc. :Editura „Tudor Arghezi” , 1991.- 87 p.
Arghezi, Tudor. Prisaca  / Tudor Arghezi.- Buc. : Editura Ion Creangă, 1990.- 77 p.
Arghezi, Tudor. O lăcustă  / Tudor Arghezi.- Ch. : Asociația „CARTEA”, 1998
Arghezi, Tudor. Animale mari și mici / Tudor Arghezi.- Ch. : Hyperion, 1992.- 18 p.