Expoziţie virtuală: Ştefan cel Mare – alesul Domnului

Astăzi se împlinesc 509 ani de la moartea lui Ştefan cel Mare şi Sfînt . A fost domnitorul care a dat dovadă de calităţi deosebite, diplomat şi un om politic de forţă, a luptat pentru apărarea integrităţii hotarelor, a întreprins numeroase acţiuni pentru dezvoltarea ţării. Aceste şi multe alte fapte i-au adus admiraţia omenirii, astfel devenind erou legendar.

Ştefane, Măria Ta,

Tu la Putna nu mai sta…

Tu te-nalţă din mormînt

Să te-aud din corn sunând

Şi Moldova adunînd…
Pentru a face cunoştinţă cu faptele şi vitejiile marelui domnitor, vă invităm la bibliotecă să lecturaţi următoarele cărţi : 
Crăciun, B. Ştefan cel Mare // Boris Crăciun. – Iaşi: Editura Porţile Orientului, 2003. – 168 p. 
Zbîrciog, V. Io, Ştefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Ţării Moldovei // Vlad Zbîrciog. – Ch.: Ed. Silvius Libris, [s. a.]. – 146 p.
Bostan, C. Ştefan, Ştefan, domn cel mare: Legende populare şi tradiţii istorice repovestite // Constantin Bostan. – Buc., Ch.  : Litera Internaţional, 2004. – 165 p. 
Ştefan cel Mare şi Sfînt: 500 ani de nemurire // Alcătuitor Tudor Colac. – Buc. , Ch.: Litera Internaţional, 2004. – 756 p. 
Ţurcanu, I. Ştefan cel Mare: mică enciclopedie pentru adolescenţi // Ion Ţurcanu. – Ch.: Editura ARC, 2004. – 48 p. 
Sadoveanu, M. Viaţa lui Ştefan cel Mare // Mihail Sadoveanu. – Ch. : Prut Internaţional, 2004. – 207 p. 
Zbîrciog, V. Ştefan cel Mare şi Sfînt – Voievodul Românilor // Vlad Zbîrciog. – Ch.: Pontos, 2004. – 176 p.

Ştefan cel Mare şi Sfînt. – Ch.: Editura Uniunii Scriitorilor, 1997. – 100 p.