Guguță înglobează în ființa sa arheul copilăriei

Spiridon Vangheli a devenit în literatura pentru copii ca o ploaie răcoritoare și rodnică pe un pămînt ars și chinuit de secetă. Opera scriitorului a devenit o componentă a tezaurului spiritual național.                                                 
                                                         Grigore Vieru

Guguță – eroul copilăriei este un fenomen unic în lietratura pentru copii, nu doar în spațiul literaturii române. După atîtea cărți de povestiri, traduse în toată lumea, Spiridon Vangheli îi bucură pe toți copiii cu o carte insolită intitulată Și eu sunt Guguță. Aceasta cuprinde, ca reacții la cărțile sale,  scrisori primite de la copii din Basarabia și din alte țări unde i-au fost traduse scrierile. De asemena, cartea conține evocări de la întîlnirile cu copiii, ce surprind replici memorabile, considerate de autor a fi oglinda logicii lor, pe care logica raționalistă nu e în stare s-o înțeleagă. Pentru a trăi și noi acest proces spiritual de identificare cu Guguță, am desfășurat o oră de lectură a acestei cărți, în care cei mici, ascultînd secvențe de scrisori ale altor copiii, au fost pentru o clipă în lumea lui Guguță.