Biserica Adormirea Maicii Domnului

Este biserica comunității ortodoxe de rit vechi rus, care a aderat la orientarea de unire cu biserica oficială. Construcția biserii a durat câteva luni, din iulie 1891 pînă în noiembrie același an. Biserica este de mici proporții, cu o structură spațială simplă, dar tradițională pentru bisericile rusești. Partea centrală avea trei intrări, două fiind amplasate în fațadele laterale. Aspectul arhitectural al bisericii, este determinat de cornișa proeminentă, din profiluri clasice a volumului central, ancadranamentele ferestrelor și ușilor,  de desenul rețelei de metal al ferestrelor. Disonanța dintre formele diferite ale cupolelor turlei și clopotniței, una în formă de bulb, iar alta în formă de clopot, formă autohtonă, se explică prin lucrările de reparare imediată după deteriorarea clopotniței în timpul bombardamentului din anul 1941. Pe parcursul funcționării sale, bisericii i s-a adăugat o prosomidie, în partea de nord, cu forme circulare. Pe lîngă biseică a funcționat și o școală pentru copii.
Pentru a afla o informație mai amplă  din istoria bisericii vă invităm la bibliotecă.
Va urma…