George Topârceanu – 130 de ani de la naștere

Scriitori jubiliari

George Topârceanu- poet sentimental
Rapsodul poeziei românești
Poetul, prozatorul, dramaturgul publicistul și traducătorul George Topârceanu s-a născut la 21 martie 1886 în București. Școala primară o face la București în localiattea Șuice, județul Argeș. Studiile liceale le face la Liceul ”Matei Basarab”, terminându-le ca bursier la Liceul Sf. Sava din București. În anul 1906 se înscrie la Facultatea de Drept a universității din București pe care o părăsește pentru Facultatea de Litere fără a o termina, fiind nevoit să-și întrerupă studiile pentru a se întreține. Activează la diferite ediții periodice. Între ani 1912-1913 redactează împreună cu M. Sevastos, revista Teatrul în timpul primului război mondial este înrolat în armată. A început a scrie fiind elev. Debuteză în 1904 la revista umoristică Belgia orientului  supliment la ziarul Adevărul, semnând cu pseudomniul G.Top. Debutează editorial în anul 1916 cu două volume, Balade vesele și Parodii originale, după care urmează volumele de versuri Strofe alese. Celebre sunt Balada chiriațului grăbit, Balada călătorului, Balada popii din rudeni, etc. Opera scritorului este realistă, umanistă străbătută de umor. A tradus Visul unei nopți de vară de Shakespears, Nunta lui Figaro. În anul 1926 obține Premiul Național pentru poezie.

Vă dorim lectură plăcută !

Octavian Goga – 135 de ani de la naștere

Scriitori jubiliari

”Poezia lui Goga trăiește în noi astăzi cum a trăit ieri și va trăi mâine, fiindcă înainte de toate e cântecului unui poet adevărat, de o bărbătească putere de expresie și de o rară putere de sugestie, într-un grai poeticplin de sevă și de autentică savoare populară, valabil pentru un neam întreg”
Ion Pilat
     Poetul, dramaturgul și academicianul Octavian Goga (1881-1938) revine îm memoria noastră istorică, literară și culturală mai cu seamă acum când neîntrecutele sale creații au fața actualității nemiloase, în raport cu valorile care spune, că sunt lacrimi discrete, plânse în surdină, fără violență și fără protestări. În această lună al dezlănțuire primăvăratice, artistul ar fi împlinit 135 de ani de la nașteere. Scriitorul o fire vulcanică și profund meditativă, și-a construit un destin din lupta pentru consolidarea forțelor întru salvarea spiritualității românești, chemându-ne și astăzi, din vremuri neapuse, la fortificarea energiilor pozitive și mobilizare morală.
     Ce temei servește autorului acest îndemn direct și sincer? Înțelegem plenar esența zbuciumului său creator și civic doar citindu-i paginile remercabile de publicistică.
În opinia publicistului avântată și inspirată, în raport cu chestiunile de importanță majoră pentru reîntregirea și existența neamului românesc. Octavian Goga trăiește în coștiința noastră literară în primul rând ca un mare poet. O.Goga reprezintă cazul fericit al înbinării poeziei cu acțiunea, continuând tradiția scriitorilor pașoptiști din pilda cărora și-a hrănit propriile-i cazuri ideologice și artistice. Publicistica lui face parte integrantă din activitatea poetică, reflectându-i culmile și scăderile. Atitudinea etică și civică din jurnalistica lui derivă dintr-o concepție responsabilă și exigentă.

Aceste cărți le puteți împrumuta la filiala Alexandru Donici pentru a face cunoștință mai profundă cu viața, activitatea și opera scriitorului Octavian Goga

 Goga, Octavia. Poezii / Octavian Goga. – Chișinău, 1988. – 192 p. 

Această carte conține poezii care reprezintă și rezumă iubirea și ura, durerile și speranțele unui neam amenințat în existența sa. Octavian Goga întîiul poet mare din epoca modernă, sortit prin simplitatea aparentă a liricii lui să pătrundă tot mai dânc în sufletul mulțimii, poet național…

Goga, Octavia. Ideea națională/ Octavian Goga. – Chișinău, 2004. – 432 p. 

Opera și activitatea lui Octavian Goga sânt bogate și variate. Din ele se conturează imaginea poetului militatnt ”cu pieptul zbuciumat”.  El este poet național în toată puterea cuvântului, Goga s-a arătat totdeauna receptiv la contactul cu orizonturile largi ale culturii universale, introducând în poezia sa un sitem de referințe intelectuale. 
Goga, Octavia. Ne cheamă pământul / Octavian Goga. – Chișinău, 1997. – 263 p. 
Culegerea ”Ne cheamă Pământul” conține poezii  ce ține de structura poeziei lui Eminescu, dar astfel acoperită încât abia se bagă de seamă. Goga a intuit mai bine decît oricare geniul poetului Doinei și a știut să-l continue cu materie nouă. Și Eminescu și Goga cântă un inefabil de origine metafizică, o jale nemotivată, de popor străvechi, îmbătrânit în existența crudă a vieții, ajuns la bocetul ritual, transmis fără explicarea sensului. De aceea poezia lui Goga este greu de comentat, fiind cu mult deasupra goalelor cuvinte, de un farmec tot atât de straniu și zguduitor.

Lectură Plăcută !