Vasile Alecsandri – 195 de ani de la naștere

 

Scriitori jubiliari 2016

Vasile Alecsandri s-a născut pe  21 iulie , undeva în ținutul Bacăului, Moldova. A  fost poet, vasile_alecsandri_-_pasteluriledramaturg, folclorist, om politic, ministru, diplomat, membru fondator al Academiei Române, creator al teatrului românesc și al literaturii dramatice în România, personalitate marcantă a Moldovei și apoi a României de-a lungul întregului secol al XIX-lea. Vasile Alecsandri  ca scriitor a apărut în literatura română atunci, când aceasta avea cel mai mult nevoie de un sprijin şi de un punct de pornire. Cu o vocaţie artistică de nestăvilit,  a invadat toate genurile literare, a răspuns la toate chemările culturii: prin cultivarea limbii române şi a unui limbaj literar, prin promovarea valorilor naţionale, prin activizarea patriotică a cetăţenilor, prin culegerile de folclor, prin înfiinţarea şi dezvoltarea teatrului naţional. Activitatea sa de literat este incontestabilă, el fiind unul din promotorii culturii noastre, pe care a încercat să o resusciteze mulilateral. S-a dedat în întregime poporului, a dat dovadă că fiecare neam îşi are eroii săi, iar aceştia nu luptă numai cu săbii în mână, ci şi cu arma cuvântului. Or, cu această armă, Alecsandri a reuşit să învingă nu numai degradarea culturală, dar şi timpul, spiritul său dăinuind în toată opera lui. Cu ocazia împlinirii a 195 de ani de la nașterea scriitorului vă propunem o colecţie care implică atât opera, cât şi critica ce vizează activitatea literar-artistică a lui Vasile Alecsandri.

Pentru aprecierea contribuției lui Vasile Alecsandri la dezvoltarea genurilor și speciilor literare vă invităm să faceți cunoștință cu următoarele opere:

balta-alba-calatorie-in-africa-si-alte-scrieri-in-proza_1_fullsizeAlecsandri, Vasile. Balta albă şi alte scrieri în proză / Vasile Alecsandri. – Bucureşti : ed. Art, 2008. – 256 p.

Lucrarea Balta albă şi alte scrieri în proză este bine cunoscută. Subliniem că scriitorul aicea a stăruit să ne comunice foarte multe amănunte prin tablourile sale zugrăvite aici. Descriirile conțin un belșug de caracteristici concrete.

Alecsandri, Vasile. Cântecul Gintei Latine / Vasile Alecsandri. – Oradea : ed. Mihai 1ffb790d54ecfb01b09ee4e38a7caafd-1046655-700_700Eminescu, 1991. – 48 p. 

Un volum mic, dar cu o importanță patriotică enormă. Cartea de față cuprinde mai multe variante ale „Cântecului Gintei Latine”, atât în limba română, cât și în alte limbi, preponderent romanice, fapt care demonstrează că Vasile Alecsandri este un scriitor cu statut european.

скачанные файлыAlecsandri, Vasile. Chiriţa în Iaşi sau Două fete ş-o neneacă / Vasile Alecsandri. – Chişinău : ed. Litera, 1997 – 2001. – 264-272 p. 

Volum editat în cadrul colecţiei Biblioteca Şcolarului, cele două ediţii ale acestuia vin să prezinte întreg ciclul literar al Chiriţelor: Chiriţa în Iaşi sau Două fete ş-o neneacă (reluat în titlul cărţilor), Chiriţa în provincie, Cucoana Chiriţa în balon, Cucoana Chiriţa în voiaj, Rualiile şi Iorgu de la Sadagura sau Nepotu-i salba dracului. Sunt incluse şi o serie de referinţe critice / istorico-literare, care estimează valoare acestor opere.

Alecsandri, Vasile. Comedii. Ed. a 2-a, a 3-a / Vasile Alecsandri. – Bucureşti : ed. Minerva, 2005 – 2007. – 284 p. 

Volumul de faţă este unul concentrat pe piesele de comedie: Iaşii în carnaval sau Un complot vasile-alecsandri-comedii-100052în visChiriţa în Iaşi sau Două fete ş-o neneacă, Chiriţa în provincie, Cucoana Chiriţa în balonCucoana Chiriţa în voiajClevetici, Ultra-DemagogulSandu Napoilă, Ultra-RetrogradulHaimanaGură-cască, Om politicSânziana şi Pepelea. Cartea se deschide cu o prefaţă (Comediile lui Alecsandri) şi cu Indice biobibliografic de Mircea Ghiţulescu şi cu un Indice cronologic al operei dramatice.

Vă așteptăm la bibliotecă să faceți cunoștință cu interesul lui V.Alecsandri pentru creație în cadrele anumitor specii literare. Vă dorim lectură plăcută!