Chişinău – 580 de ani: Biserica Sfinţii Împăraţi Constatntin şi Elena

bis const elenaBiserica este situată pe vârful de deal din prejma râului Bâc. A fost zidită în 1777 de către spătarul Constantin Râşcanu. Era biserica satului Râşcani, judeţul Orhei, cu hramul Învierea Domnului. Schimbarea hramului este un indice al rezidirii bisericii. Aşa cum este biserica actuală, ea este compusă dintr-un naos circular, cu absida Biserica_Sfinții_Împărați_Constantin_și_Elena_din_Chișinău_(1)altarului semicirculară, amplă, şi un pronaos pătrat, deasupra căruia a fost înălţată camera clopotelor cu deschideri în arc, acoperită piramidal, în patru muchii. Aspectul exterior al bisericii este obişnuit pentru mediul rural din secolele XVII-XVIII, individualitatea sa constând în modalitatea lărgirii naosului, care privită din Biserica_Sfinții_Împărați_Constantin_și_Elena_din_Chișinău_(4)exterior lasă doar impresia unei biserici de tip triconc. În interior este evidentă prezenţa unei rotonde acoperite cu o singură calotă sferică, modificări structurale intervenite sub influenţa stilului neoclasic. Decoraţia plastică exterioară a clădirii sunt din arsenalul neoclasicismului, rezumându-se la prezenţa unei cornişe cu muluri la ancadramentele dreptunghiulare ale ferestrelor şi uşilor. Intrarea în biserică are loc dinspre sud, printr-un pridvor de provenienţă târzie. Acoperişul actual datează din anii ’90, cu turlele încununate de cupole sub forma bulbului de ceapă, realizate sub influenţa arhitecturii ecleziastice ruse.Biserica_Sfinții_Împărați_Constantin_și_Elena_din_Chișinău_(5)

Sursa: Chişinău: enciclopedie. –Chişinău, 1997. – p. 89

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Sfin%C8%9Bii_%C3%8Emp%C4%83ra%C8%9Bi_Constantin_%C8%99i_Elena_din_Chi%C8%99in%C4%83u

http://ortodox.md/biserica-sfintii-imparati-constantin-si-elena-or-chisinau/

Vă aşteptăm cu drag la bibliotecă!