Chişinău -580 de ani:Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală

         

muz12

Muzeul naţional de etnografie şi istorie naturală

Muzeul naţional de etnografie şi istorie naturală — este un muzeu în municipiul Chişinău în Republica Moldova. A fost creat în octombrie 1889 în baza colecţiei exponaturilor primei expoziţiei agrare din Basarabia. Expoziţia aceasta era sub iniţiativa baronului A. Stuart. La început s-a numit Muzeul agriculturii, apoi Muzeul zoologiei, agriculturii. Din 1926 – Muzeul naţional al istoriei naturale din Chişinău, din 1927 – Muzeul regional din Basarabia, din 1940 – Muzeul republican din RSSM, din 1957 – Muzeul de stat a istoriei şi studierii plaiului natal, din 1983 – Muzeul de stat a studierii plaiului natal. Din 1991 poartă denumirea actuală. Pe parcusul activităţii instituţia a purtat mai multe denumiri: la început s-a numit Muzeul Agriculturii, apoi Muzeul Zoologiei şi Agriculturii. În 1926 este numit Muzeul Național al Istoriei Naturale din Chișinău, în 1927 – Muzeul Regional din Basarabia, în 1940 se numeşte Muzeul Republican din RSSM, în 1957 – Muzeul de Stat a Istoriei și Studierii Plaiului Natal, în 1983 este numit Muzeul de Stat a Studierii Plaiului Natal. Din 1991 instituţia poartă denumirea actuală. Colecţiile muzeului păstrează peste 135 000 de piese de muzeu de mare valoare istorică. Mândria Muzeului este scheletul unui Deinotherium Gigantissimus care are vârsta de 7 milioane de ani. Exponatele muzeului sunt organizate în mai multe colecţii:  colecţia pietrografică, colecţia paleontologică, colecţia numismatică, colecţia botanică, colecţia zoologică, colecţiile arheologice şi etnografice. Pe teritoriul muzeului este amenajată o Grădină Botanică. Aici se întîlnesc  cele mai răspândite specii de plante, arbori şi arbuşti de pe teritoriul Republicii Moldova. În cadrul Grădinii Botanice este organizat un Vivariu cu expoziţii permanente de păsări rare, exotice şi decorative, reptile şi peşti. În anul 2005 Muzeul a fost reorganizat în instituţie din domeniul ştiinţei şi inovării. În anul 2009 muzeul este acreditat  la profilul „Patrimoniul etnografic şi natural”. În cadrul Muzeului activează mai multe cercuri pe interese: Ansamblul etnofolcloric „Ethnos”, Clubul folcloriştilor, Etnografilor, Interpreţilor şi Amatorilor de folclor, Clubul amatorilor de flori. Piese din colecţiile muzeului au fost prezentate la diferite expoziţii organizate în multe ţări din Europa, Asia, America şi Africa.

Sursa: Chişinău: Enciclopedia, -Chişinău,1997. -p. 334