Chişinău 580 de ani: Muzeul Naţional de Arte Plastice

muzeul-de-artyeMuzeul Naţional de Artă din Moldova, amplasat în cent­rul oraşului Chişinău, este singura instituţie de acest profil din Republica Moldova. Muzeul are în gestiune trei edificii reprezentative, monumente de arhitectură de la cumpăna  sec. XIX- XX. În anul 1939, remarcabilul sculptor Alexandru Plămădeală selectează în jur de 160 de lucrări ale artiştilor plastici basarabeni şi români (în mare parte participanţi la Salonul X al Societăţii de Arte Frumoase din Basarabia), pentru constituirea primei Pinacoteci a oraşului Chişinău, custode-şef al căreia a fost numit Auguste Baillayre. Cîteva colecţii particulare au fost oferite muzeului în dar. În 1947, prin testamentul profesorului Academiei de Arte Plastice din Sankt-Petersburg, Pavel Şillingovski, Chişinăului i-a fost donată atît  o colecţie impunătoare de lucrări de grafică ale maeştrilor europeni şi ruşi din sec. XVII—XIX, cît şi lucrări semnate de posesorul acesteia. În 1962 muzeul a primit în dar colecţia fostului profesor de la Şcoala de Belle Arte din Chişinău, pictorul Auguste Baillayre. Pe lîngă calitatea de fondator al colecţiei MNAM, A. Baillayre a oferit o donaţie substanţială constituită din 340 de lucrări ale unor artişti de notorietate naţională şi universală. Alte donaţii au fost făcute de Svetlana Croitor-Phakadze (Moscova, 1967) , Vera Blinova (Bucureşti, 1979), Vasili Blinov (1979), Andrei Ostap (1995), Aurelia Roman (2006). Actualmente, patrimoniul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei  numără peste 39 000 de opere şi reflectă dezvoltarea artelor plastice din sec. XV-XXI. În cadrul muzeului se organizează expoziţii permanenteşi temprare, se elaborează studii în domeniul istoriei artelor, se face critică de specialitate. Pe lângă muzeu activează Centrul Republican de Restaurare.

Sursa: Chişinău: Enciclopedie. Ch., 1997. pp. 333-334.

Pentru o informaţie mai amplă vizitaţi siteurile:

https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2011/11/21/muzeul-national-de-arte-plastice/

http://www.mnam.md/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=25&lang=ro

https://www.infotour.ro/ghid-turistic/muzee-si-galerii-de-arta/muzeul-national-de-arte-plastice-din-chisinau-5674

Vă dorim lectură plăcută!