Sfătosul bunic din Humulești

– 180 de la naștere

Revistă bibliografică virtuală

„Aşa eram eion_creanga_2pu la vîrsta cea fericită, şi aşa cred că au fost toţi copiii, de cînd îi lumea asta şi pămîntul, măcar să zică cine ce-a zice…”

Ion Creangă

     Data nașterii lui Ion Creangă a fost permanent pretext de controverse între cecetători. Însă argumentele noastre au lămurit că Ion Creangă s-a născut pe 1 martie în 1837 la  Humuleşti. La școală a fost înscris cu numele Ioan Ștefănescu, așa cum era obiceiul vremii de ase forma numele de familie a copilului de la numele de botez al tatălui. 

    Ion Creangă este unul dintre clasicii literaturii române. Recunoscut datorită măiestriei basmelor, poveştilor şi povestirilor sale, Ion Creangă a intrat în istoria literaturii române, în principal, datorită operei autobiografice Amintiri din copilărie.  Împrietenindu-se cu Mihai Eminescu, a frecventat întrunirile societăţii literare „Junimea” conduse de Titu Maiorescu şi a publicat în „Convorbiri literare” diverse povestiri, anecdote şi chiar Amintirile. Neîntrecutul povestitor  ION CREANGĂ  a preţuit mult comorile folclorice şi a nutrit o dragoste caldă şi plină de înţelegere pentru copii. Animat de aceste sentimente, a creat un bogat şi valoros tezaur de poveşti care au fermecat copilăria a zeci de generaţii şi vor constitui mereu lectura preferată a copiilor. Citind poveştile lui Ion Creangă, copiii cunosc numeroase figuri din viaţa satului: oameni şi buni şi răi, şi harnici şi leneşi, şi cinstiţi şi necinstiţi, optimişti, veseli, glumeţi, dar hotărâţi să lupte pentru o viaţă mai bună. Ion Creangă a realizat pentru prima dată în literatura noastră cea mai atractivă şi mai accesibilă operă, de o deosebită valoare artistică:  „Amintiri din copilărie”. Povestirea năzdrăvăniilor  din vârsta sa fragedă a fost un prilej de a alcătui o frescă realistă a vieţii ţăranului din ţinuturile de munte ale Moldovei, din prima jumătate a sec. al XIX-lea. Întreaga operă este presărată cu proverbe, zicători şi expresii populare, care îmbogăţesc vorbirea copiilor şi-i fac să pătrundă în tainele limbii materne şi în comorile înţelepciunii populare. Petrecându-şi întreaga viaţă printre copii, marele povestitor a cunoscut preocupările şi preferinţele lor şi de aceea a reuşit să creeze pentru ei poveşti care să-i atragă, dar, în acelaşi timp, să-i educe şi să-i instruiască, ajutând şi la formarea unei concepţii optimiste despre viaţă.

b5e4772f1e96ce6b3bdcf40ecad94ed3Opera sa :  Poveşti : Capra cu trei iezi (1875), Dănilă Prepeleac (1876), Fata babei şi fata moşneagului (1877), Făt Frumos, fiul iepei, Povestea lui Harap-Alb (1877), Ivan Turbincă (1878), Povestea lui Ionică cel prost, Povestea lui Stan-Păţitul (1877), Povestea porcului (1876), Povestea poveştilor (1877-1878), Povestea unui om leneş (1878), Punguţa cu doi bani (1875), Soacra cu trei nurori (1875)

Povestiri: Acul şi barosul (1874), Cinci pâini”‘ (1883), Inul şi cămeşa (1874), Ion Roată şi Cuza-Vodă (1883), Moş Ion Roată şi Unirea (1880), Păcală (1880), Prostia omenească (1874), Ursul păcălit de vulpe (1880)

Nuvele: Moş Nichifor Coţcariul (1877), Popa Duhul (1879)

Romane autobiografice : Amintiri din copilărie (1879)

Vă invităm la bibliotecă să sărbătorim împreună a cei 180 de ani d ela nașterea marelui  povestitor, prozator, teolog, autor de manuale şcolare, sau cum îl mai numesc cunoscutul necunoscut Ion Creangă!

 Va urma….