VALETINE’S DAY(2)

CREŞTINUL VALENTIN, ÎNDRĂGOST DE FIICA TEMNICERULUI 

 O altă legendă ne spune că Valentin a fost unul dintre creştinii care a propovăduit această religie în acele zile de la începutul secolului în care aşa ceva însemna mult curaj, dar şi pericol şi moarte. Pentru că a ajutat câţiva martiri creştini, Valentin a fost întemniţat, adus în faţa prefectului Romei şi dat în judecată. În puşcărie el a reuşit să vindece de orbire pe fata gardianului de care s-a şi îndrăgostit. Când crudul împărat a auzit despre această minune, a dat ordin ca Valentin să fie decapitat. În dimineaţa execuţiei se spune că Valentin a trimis fetei temnicerului un răvaş în care scria „Cu dragoste, de la al tău Valentin”.

SĂRBĂTOAREA LUPERCALIA, LA ORIGINEA  ZILEI VALENTINELOR

Cu multă vreme înainte de anul 270,  când Roma a fost fondată de către Romulus şi Remus şi era înconjurată de pustietate, printre numeroşii zei pe care romanii îi venerau, exista şi unul numit Lupercus. El avea menirea de a veghea asupra păstorilor şi asupra turmelor acestora. În onoarea acestui zeu se ţinea un mare festin în fiecare lună februarie, iar această sărbătoare purta denumirea de „Lupercalia”.  Festivalul era un ecou al acelor zile în care Roma nu era altceva decât un grup mai mare de păstori ce locuiau pe colinele Palatine. În calendarul folosit în acele zile, luna februarie venea mai târziu decât în zilele noastre, aşa că Lupercalia era e fapt o sărbătoare de primăvară. Unii sunt de părere că originea acestei sărbători se afla intr-un alt festivalul numit „Faunus”. Faunus, asemenea lui Pan, era zeul recoltelor şi al pastorilor. Dar originea Lupercaliei este mult mai veche, aşa că nimeni nu poate fi de fapt sigur care este adevărul. Nu există însă nici un dubiu asupra importanţei sale. Există dovezi cum că, de exemplu, Marc Antoniu a fost şeful colegiului de preoţi Luperci. El a ales sărbătoarea Lupercalia în anul 44 Î.H. ca momentul oportun pentru a-i oferi coroana lui Iulius Cezar. În fiecare an, de 15 februarie, preoţii Luperci se adunau pe colinele Palatine, la peştera Lupercal. Aici, potrivit legendei, Romulus şi Remus au fondat Roma şi au fost crescuţi de o lupoaică. În latină, de fapt, cuvântul lupus înseamnă lup. Unele dintre ritualurile practicate presupunea ca tinerele femei să alerge pe străzi îmbrăcate în piei de capră, pe care le băteau cu nişte funii, deoarece exista convingerea că acest lucru le va face fertile. Aceste veşminte purtau denumirea de februa, iar împletitura, de funii februatio

    Amândouă denumirile provin din limba latină şi desemnează puritatea. Numele lunii februarie îşi are originea aici. Mult timp după ce Roma a devenit un imperiu puternic şi important, sărbătoarea Lupercalia a dăinuit. Când soldaţii romani au invadat ceea ce numim azi Franţa şi Britania, în primul secol după Hristos, ei au dus şi pe aceste meleaguri obiceiul Lupercaliei. Unii cercetători sunt de părere că exista o loterie unde, cu ocazia acestei sărbători, romanii îşi puneau numele fecioarelor într-o cutie din care tinerii le extrăgeau, găsindu-şi astfel perechea. Ei deveneau iubiţi vreme de un an sau chiar mai mult. După ce credinţa creştină a devenit puternică, preoţii nu au mai vrut ca oamenii să mai practice aceste obiceiuri păgâne, dorind să uite de zeii vechi. Cu toate acestea, ei nu aveau nici un interes să înlăture festivalurile sau sporturile, aşa că au decis ca Lupercalia să fie sărbătorită în continuare, dar sub denumirea de ziua Valentinelor.

     În timpul zilelor cavalerilor medievali, numele fecioarelor au continuat să fie extrase de către tinerii necăsătoriţi cu ocazia acestei zile. Fata devenea „valentina” băiatului pentru întreg anul, iar acesta era obligat ca în toată această perioadă să o protejeze şi să-i poarte numele. Acest obicei vechi de a extrage nume de 14 februarie era considerat ca fiind un semn bun pentru dragoste şi deseori avea ca finalitate căsătoria celor doi tineri. De când aceste lucruri au început să se practice aceasta a fost considerată ca fiind ziua îndrăgostiţilor, o zi în care iubirea este mai presus de orice, o zi în care trebuie să dai, dar şi să primeşti dragoste de la persoana iubită.

Va urma…