Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală -130 de ani de la organizare

-130 de ani de la organizare

              s4c9f20fced12bMuzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, organizat în octombrie 1889 în baza colecției de exponate a primei expoziții agricole din Basarabia, din inițiativa obștimii progresiste și personal a magistrului în zoologie, membru, iar mai târziu și președinte al Upravei Guberniale de Zemstva, baronul A. Stuart. Fondat ca Muzeu Agricol, iar peste puțin timp Muzeu Zoologic, Agricol și de Meșteșuguri Populare al Zemstvei Guberniale, pe parcursul activității sale a fost de mai multe ori reorganizat. În 1926 devine Muzeul Național de Istorie Naturală din Chișinău, în 1937- Muzeul Regional al Basarabiei, în 1940- Muzeul Republican de Studiere a Ținutului al RSSM, în 1957- Muzeul de Stat de Istorie și Studiere a Ținutului al RSSM. Cu toate aceste reorganizări, în activitatea muzeului au fost permanent prezente două direcții principale: studierea naturii și culturii tradiționale a Basarabiei. De aceea în 1983, o dată cu organizarea Muzeului Național de Istorie a Moldovei, revine la făgașul inițial de activitate ca mai apoi în 1991 să primească și denumirea adecvată activității sale- Muzeu Național de Etnografie și Istorie Naturală. 
                4B Primul local al muzeului a fost clădirea Zemstvei Guberniale, iar în anul 1903-1905 a fost construită special pentru Muzeu o nouă clădire în care se află și în prezent. Chiar de la începutul existenței sale devine un centru important de știință și cultură al Basarabiei, și curând e cunoscut nu numai în Imperiul Rus, dar și în Europa, participând la diferite expoziții și întruniri, unde reprezentanții muzeului au fost înalt apreciați. Printre personalitățile de vază care au contribuit la propășirea lui au fost primul custode și preparator Franț Osterman, fondatorul colecției etnografice și custode – Albina Osterman, naturaliștii N. Zubovschi, I. Crasilșcic, S. Miler, V. Bezval, mai apoi N. Frolov, M. Pocoară, N. Moroșan, I. Suhov, ș. a. O pagină deosebită în istoria dezvoltării Muzeului a înscris-o societatea Naturaliștilor din Basarabia, fondată în anul 1904. În anul 1906 pe teritoriul Muzeului a fost organizată prima Grădină Botanică din Basarabia care există și astăzi și constituie o expoziție vie a florei meleagului nostru. 
              travelblogmd-Muzeul-Etnografic-Chisinau-20  Fiind cea mai veche instituție din domeniu, muzeul a contribuit la crearea și dezvoltarea majorității muzeelor din R. M. În prezent activează în direcția organizării la Chișinău a Muzeului Statului. Patrimoniul Muzeului îl constituie numeroase colecții geologice, paleontologice, zoologice, entomologice, arheologice, etnografice, numismatice, multe dintre ele fiind foarte valoroase și chiar unicale.

          Cultura ce dezvăluie evoluția om-natură la diferite etape ale dezvoltării lumii, evoluția lumii organice, dinamicul folosirii resurselor naturale, sinteza creatoare om-natură, situația ecologică din R.M. și căile de ameliorare a ei. 

Sursa: Chișinău: Enciclopedie. -Chișinău: Editura Museum, 1997. -p. 334