La Paști

               Prin pomi e ciripit şi cânt,

                        Văzduhu-i plin de-un roşu soare,

                        Şi sălciile-n albă floare

                        E pace-n cer şi pe pământ.

                        Răsuflul cald al primăverii

                        Adus-a zilele-nvierii.

                        Şi cât e de frumos în sat!

                        Creştinii vin tăcuţi din vale

                        Şi doi de se-ntâlnesc în cale

                        Îşi zic: Hristos a înviat!

                        Şi râde-atâta sărbătoare

                        Din chipul lor cel ars de soare.

                        Şi-un vânt de-abia clătinător

                        Şopteşte din văzduh cuvinte:

                        E glasul celor din morminte,

                        E zgomotul zburării lor!

                        Şi pomii frunţile-şi scoboară

                        Că Duhul Sfânt prin aer zboară.

                       E linişte. Şi din altar

                        Cântarea-n stihuri repetate

                        Departe până-n văi străbate

                        Şi clopotele cântă rar:

                        Ah, Doamne! Să le-auzi din vale

                        Cum râd a drag şi plâng a jale!

                        Biserica, pe deal mai sus,

                        E plină astăzi de lumină,

                        Că-ntreaga lume este plină

                        De-acelaşi gând, din cer adus:

                        În fapta noastră ne e soarta

                        Şi viaţa este tot, nu moartea.

                        Pe deal se suie-ncetişor

                        Neveste tinere şi fete,

                        Bătrâni cu iarna vieţii-n plete;

                        Şi-ncet, în urma tuturor,

                        Vezi şovăind câte-o bătrână

                        Cu micul ei nepot de mână.

                        Ah, iar în minte mi-ai venit

                        Tu, mama micilor copile!

                        Eu ştiu că şi-n aceste zile

                        Tu plângi pe-al tău copil dorit!

                        La zâmbet cerul azi ne cheamă

                        Sunt Paştele! Nu plânge, mamă!

George Coșbuc