Ion Madan- protagonistul bibliologiei naționale

Ion Madan – filolog, istoric, bibliolog, bibliograf, pedagog, scriitor.

ion_madanS-a născut pe 31 mai 1935 în comuna Truşeni, (azi municipiul Chișinău), Republica Moldova. Dragostea pentru literatură se pare că o moștenește, pe linia tatălui său, fiind rudă cu cunoscutul scriitor și folclorist Gheorghe V. Madan.

Absolvește Universitatea de Stat din Moldova în anul 1958, obținînd calificarea filolog și istoric. Imediat după absolvirea Facultății de Istorie și Filologie este angajat în calitate de colaborator literar la ziarul „Moldova Socialistă”, unde activează timp de doi ani. În anul 1960 este angajat în calitate de redactor, apoi șef de secție la Biblioteca de Stat a RSSM, avansînd pînă la funcția de redactor-șef al Colegiului Redacțional de repertoriu al Ministerului Culturii din RSSM. Cariera Dlui cunoaște din nou ascensiunea, este numit director-adjunct pentru știință al Bibliotecii Naționale și director al Bibliotecii Științifice a USM. În anul 1973 își începe activitatea la Universitatea de Stat din Chișinău, conducînd timp de 20 de ani Catedra de Biblioteconomie a Facultății de Filologie, iar apoi, pe cea a Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării. A activat în calitate de pedagog timp de 35 de ani, instruind multe generații de bibliotecari din Moldova. Și-a început activitatea în calitate de lector la Facultatea de Biblioteconomie și Bibliografie a Universității de Stat din Moldova. În anul 1974 își susține teza de doctor în științe istorice, iar apoi activează timp de 12 ani în calitate de șef al Catedrei Bibliografie, ulterior este conferențiar universitar la Catedra Biblioteconomie și Asistență Informațională a Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării.
      A decedat la 4 februarie 2008.

În onoarea Domniei Sale, în anul 2008 a fost instituit „Premiul Ion Madan” în domeniul biblioteconomiei și bibliografiei.

A avut mulți discipoli, care au făcut cariere frumoase în domeniu, rămînîndu-i recunoscători mereu profesorului său, printre aceștia numărîndu-se: Lidia Kulikovski, director general BM „B. P. Hasdeu”, Mariana Harjevschi, preşedinta Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, actuala directoare a BM „B. P. Hasdeu” și mulți alții.

Titluri și premii:

Premiul Mare pentru „cea mai reușită lucrare în domeniul bibliologiei, compartimentul Bibliografie”, 1996, 1999;
Eminent al Culturii din RSSM, 1967;
Medalia „Pentru muncă excelentă”, 1970;
Medalia „Veteran al muncii”, 1985;
Titlul onorific de Om Emerit, 1996.

Domeniile de interes profesional ale lui Ion Madan erau variate, dlui fiind îndeosebi preocupat de istoriografia cărților, a scrisului. A fost pasionat să descopere paginile neștiute ale istoriei, editînd mai multe monografii bibliografice, printre care:

 • „Dimitrie Cantemir” (1973)
 • ” Istorie. Arheologie. Etnografie (1981-2001)”
 • „Bibliografia literară a Moldovei în preajma mileniului trei” (1999)
 • O fiica demnă a Neamului: Tamara Isac Ion Madan
 • Cercetări în domeniul științelor umanistice la Universitatea de Stat din Moldova- Ion Madan
 • Scrieri istorice: Istoria Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova de la 1832 pînă la 1918 Ion Madan
 • Grigore Cincilei (1998);
 • Dumitru Batâr. Biobibliografie (1999);
 • Promotor al jurnalismului combatant: Dumitru Coval la 60 de ani (1999);
 • Un savant cu har de povestitor: Victor Banaru (1941-1997): Biobibliografie (2001);
 • Un fecior demn al neamului: (Gheorghe Rusnac la 60 de ani) (2002);
 • Stindard al limbii române: Profesorul Anatol Ciobanu la 70 de ani: Biobibliografie (2004);
 • Un savant cu reputație mondială: Profesorul Aurelian Gulea la 60 de ani: Biobibliografie (2006).
 Ion Madan, om emerit al Republicii Moldova confirmă ipoteza că bibliografia este una din „negaţiile uitării trecutului, ea imortalizează eşecurile şi reuşitele unei naţiuni, realizările savanţilor şi oamenilor de cultură”.