Limba noastră-i limbă sfântă

Pasărea se cunoaște după cântec, și omul după vorbă

limba-noastraÎn fiecare an, la 31 august, sărbătorim Ziua Limbii Române, votată a fi limba de stat a Republicii Moldova în anul 1989. Este una dintre cele mai de suflet sărbători. Limba noastră, română, este vorbită de circa 25 de milioane de consângeni de-ai noștri care locuiesc în zeci și zeci de țări. Pentru fiecare din locuitorii acestei planete albastre, limba sa maternă este cea mai frumoasă, cea mai sonoră, cea mai bogată, cea mai dulce, cea mai mustoasă, cea mai iubită!

Limba dulce multe-ți poate aduce, când după dulcismele ei nu este ascunsă fierea gândurilor meschine.

69610650_2326561074327491_5948314960890167296_n„… Limba unui popor este istoria lui. Limba nu este a scriitorilor, a savanților lingviști, a învățătorilor de limbă și literatură, ea aparține poporului, celor care au trudit la de-a lungul veacurilor, înălțându-i strălucitoarea ființă, adică aparține strămoșilor noștri. Și mai ales celor care vin după noi. Vorbindu-ne corect și frumos limba, tinzând a o vorbi corect și frumos, pomenim astfel pe străbuni, pe cei care au creat… societatea cuvintelor civilizate. Uitând un cuvânt trebuincios, o expresie din comoara graiului matern, uiți ceva din istoria poporului tău.
Avem un grai cu ochi umezi de dor și istorie… Un grai cu tâmple îmbrobonate de roua trudei creatoare. Nicăieri dorul nostru de desăvârșire nu s-a arătat mai clar și mai cu tărie ca în cuprinsul limbii. Limba este cea mai mare dreptate pe care poporul și-a făcut-o sieși.
Frumos trebuie să vorbim cu toți – elevul, studentul, agronomul, inginerul, dascălul, muncitorul simplu – pentru că maturitatea culturii publice, a spiritului poporal, spunea marele Eminescu, se manifestă cu deosebire în limba sa și între culții unui popor se numără cu deosebire numai aceia care au suit înălțimea și domină terenul întreg. Frumos nu în sensul în care înțeleg unii să vorbească, adică de-a folosi la fiecare pas câteva neologisme pe care nu le înțeleg ceilalți, iar uneori nici vorbitorul chir, ci în accepția superioară, adică de-a logodi plastic, armonios în vorbirea orală ori scrisă cele mai obișnuite cuvinte. Limba este o ființă vie, mereu în dezvoltare, și ea trebuie mereu să fie sensibilă la toate înnoirile economice, sociale, culturale ale vieții.
Limba este comoara cea mai de preț a poporului și veghea asupra strălucirii ei nu trebuie să pirotească nicicând.

-Grigore Vieru (1988)

În limba ta de Grigore Vieru

În aceeaşi limbămaxresdefault
Toata lumea plânge,
În aceeaşi limbă
Râde un pământ,
Ci doar în limba ta
Durerea poţi s-o mângâi,
Iar bucuria
S-o preschimbi în cânt.

În limba ta1073032Ţi-e dor de mama,
Şi vinul e mai vin,
Şi prânzul e mai prânz.
Şi doar în limba ta
Poţi râde singur,
Şi doar în limba ta
Te poţi opri din plâns.

Iar când nu poţi
Nici plânge şi nici râde,

Când nu poţi mângâia
Şi nici cânta,
Cu-al tău pământ,
Cu cerul tău în faţă,
Tu taci atunce
Tot în limba ta.

Limba noastră cea română o sărbătorim doar odată pe an. Dar… am putea s-o sărbătorim cu toțiii zilnic, vorbindu-ne frumoasa noastră limbă corect și cu demnitatea pe care și-o meită. – Ion Diordiev

„Țara-i limbă, limba-i Țară”
– Vasile Romanciuc

În concluzie, Sărbătoarea Națională Limba Noastră e sărbătoarea reînvierii limbii române la noi acasă, E sărbătoarea renașterii naționale, sărbătoarea revenirii la graiul firesc pe care neamul nostru l-a primit în dar de la Dumnezeu.unnamed

Cu respect din partea bibliotecii Alexandru Donici!

Limba noastră cea română

Ziua limbii române este celebrată în Republica Moldova începând cu 31 august 1989, în memoria recunoaşterii limbii române ca limbă de stat şi a revenirii alfabetului latin. Sărbătoarea „Limba Noastră” presupune realizarea visului basarabenilor de a spune deschis și fără frică pe nume limbii lor. În contextul sărbătorii ținem să amintim că în patrimoniul spiritual al neamului sînt multe daruri moştenite de la înaintaşi, însă cel mai mare dar este limba naţională în care ne exprimăm identitatea şi comuniunea între generaţii, în care chemăm pe Dumnezeu în rugăciune, în care descriem frumuseţile locurilor natale şi ale sufletului. Cu prilejul sărbătorilor naționale am realizat o expoziție tradițională.

Vă dorim sărbători fericite, sănătate și ne revedem în curând la biblioteca!

Cuvânt dulce – Libertate

27 august –
Ziua independenței Republicii Moldova

Fiecare țară comemorează anual această zi sfântă. Orice țară își are o zi a ei.
Republica Moldova își sărbătorește Ziua Independenței la 27 august, ziua când în 1991, a fost adoptată Declarația de independență.

Сегодня Молдова отмечает День государственного флага – Aif.md

Dacă parcurgem cu ochii larg deschiși și cu mintea trează filele istoriei, nu putem să nu observăm că mai toate popoarele la un moment dat, au luptat pentru independență. Popoare, mici și mari, la anumite etape ale istoriei lor, au fost nevoite să pună mâna pe arme pentru a se vedea libere de a-și croi ele singure viitorul.

В Кишиневе состоялся парад национальных костюмов

Diverse au fost căile țărilor pentru a ajunge să-și vadă visul realitate. După exemple nu trebuie să alergăm peste mări și țări, chiar meleagul nostru, a găzduit mulți revoluționari bulgari care vroiau să-și elibereze patria de sub jugul turcesc, luptând în războiul ruso-turc din anii 1877-1878. Amintiți-vă și de strabunii noștri, dacii, de curajosul Decebal care, împreună cu ostașii săi, rămași după crâncene lupte in viață, au ales moartea și nu jugul roman. Un șir de popoare au preferat să piară în bătălie decât să trăiască în robie. 

Indiferent de felul cum și-au obținut independența, fiecare țară comemorează anual această zi sfântă. Orice țară, fie mare sau mai puțin mare, își are o zi a ei. Republica Moldova își sărbătorește Ziua Independenței la 27 august, ziua când în 1991, a fost adoptată Declarația de independență.

Programul manifestărilor dedicate Zilei Independenței Republicii ...

Ziua de 27 august 1991 a fost cu mult soare. Dis-de-dimineață, râuri de oamneni curgeau spre centrul Chișinăului. La tribuna Marii Adunări se aflau conducători de vază din literatură, știință, învățământ, cultură, care s-au pronunțat pentru desprinderea Republicii Moldova de URSS și crearea unui stat suveran și independent. În continuare, deputații au plecat spre clădirea Parlamentului, unde Declarația de independență a fost pusă la vot. În cuprinsul Declarației se sublinia:

„Republica Moldova este un stat suveran, independent și democratic, liber să-ți hotărască prezentul și viitorul fără nici un amestec din afară.”

Luna august se mai numește Gustar, adica luna când gustăm din roadele pământului. E o coincidență frumoasă, când te gândești că de la proclamarea Independenței am avut a gusta din mai multe bucurii – avem stema, imnul și limba noastră de stat!

Oamenii se felicitau, cântau melodii naționale, dansau de bucurie. Erau siguri că, de acum înainte, vor fi stăpâni în Moldova lor dragă și, cu eforturi comune, o vor face mai frumoasă și mai bogată, punând umăr la umăr, muncind și studiind asiduu, făurind viitorul țării.

Ţara noastră
de
 Leonida Lari
Unde-am zis întâi cuvântul
Şi-am simţit sub tălpi pământul,
Unde-i soarele mai mare
Şi măicuţa ce mă are,
Unde ochiul mi se pierde
Între şes şi codru verde,
Unde-i bolta mai albastră –
Acolo e ţara noastră.
Am un plai ca din poveste
de
Grigore Vieru
Am o casă printre ramuri,
Am un sat întreg de neamuri,
Am un codru, o câmpie,
Am un grai ce-mi place mie.
A un plai ca din poveste,
Altul mai frumos nu este,
El mi-i drag până la stele
Şi pân’dincolo de ele!
La 27 august 1991, Parlamentul Republicii Moldova exprimând voința poporului, a proclamat Independența Republicii Moldova.

Pe harta lumii a apărut un stat nou. Până la această dată, teritoriul lui s-a aflat, timp de aproape jumătate de secol, sub ocupație Sovietică. După destrămarea Uniunii Sovietice, locuitorii acestui pământ și-au recâștigat dreptul de a fi stăpâni la ei acasă.

27

La mulți ani, Moldova!