Limba noastră cea română

Ziua limbii române este celebrată în Republica Moldova începând cu 31 august 1989, în memoria recunoaşterii limbii române ca limbă de stat şi a revenirii alfabetului latin. Sărbătoarea „Limba Noastră” presupune realizarea visului basarabenilor de a spune deschis și fără frică pe nume limbii lor. În contextul sărbătorii ținem să amintim că în patrimoniul spiritual al neamului sînt multe daruri moştenite de la înaintaşi, însă cel mai mare dar este limba naţională în care ne exprimăm identitatea şi comuniunea între generaţii, în care chemăm pe Dumnezeu în rugăciune, în care descriem frumuseţile locurilor natale şi ale sufletului. Cu prilejul sărbătorilor naționale am realizat o expoziție tradițională.

Vă dorim sărbători fericite, sănătate și ne revedem în curând la biblioteca!