Tipografii în oraşul Chişinău

Combinatul Poligrafic

43cdc9cfb16c86535c452ced626f15d2Combinatul Poligrafic Chișinău este una dintre cele mai mari întreprinderi poligrafice din Republica Moldova. A fost fondat în anul 1945, subordonat Departamentului pentru Edituri, Poligrafie și Comerțul cu Cărți al C. M. al R. M. Este situat în centrul municipiului, pe o suprafață de 13,9 mii m.
Tipărește cărți ( de însemnătate politică, beletristică, enciclopedică, tehnică, literatură pentru copii, literatură didactică), calendare, pliante, hârtii de valoare cu diferite grade de protecție.
Întreprinderea este dotată cu utilaj tehnologic modern de înaltă productivitate. Tipar înalt și ofset. Unele articole au fost apreciate la expoziții republicane și internaționale.

Tipografia Achim Popov


Tipografia Achim Popov
. A fost inaugurată la 4 mai 1843 la Chișinău. Tiparnița avea trei teascuri, cu diferite caractere pentru tipărirea cărților în limbile rusă, franceză, română și armeană. Tipografia a cunoscut o perioadă de prosperare (1843-1865) și alta de declin (1865-1885).

Aici au fost tipărite cărțile fabulistului Ioan Sârbu, manualele lui Ioan Doncev, cărți cu caracter religios și juridic.
Achim Popov, armean de origine, cetățean al Grigoriopolului a înaintat câteva cereri în anii 1845, 1847, 1848 pentru a edita ziarul Românul, dar încercările lui au fost zadarnice.

Combinatul Poligrafic Tipar-color

Imagini pentru Combinatul Poligrafic Tipar Color"Combinatul Poligrafic Tipar-color (str. Sarmizegetusa 26), una din cele mai mari întreprinderi poligrafice din R. M. Fondat în 1980 pe baza unei întreprinderi tipografice, întemeiate în 1975. Produce ambalaj din carton plat, forme pentru tipar adânc, reclamă, etichete, plicuri, mape, formulare, etc. Dispune de câteva feluri de tipar: ofset, flexografie, adânc, înalt. Înzestrat cu tehnologie şi maşini moderne. Societate pe Acţiuni subordonată Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei al R. M.

Tipografia centrală

Imagini pentru Tipografia centrală"Tipografia centrală Tipografia centrală (str. Florilor 1), una din cele mai mari întreprinderi editorial-poligrafice din R.M., organizată în 1975, subordonată Departamentului pentru Edituri, Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi al C. M. al R. M. Tipăreşte, în temei, cărţi, manuale, placate, afişe, broşuri. Tipar înalt şi ofset. Înzestrată cu tehnica modernă, aparatură electronică, procesele tehnologice sunt mecanizate şi automatizate.

Tipografia Reclama

Imagini pentru Tipografia Reclama"Tipografia Reclama (str. Rabbi Ţirilson 8), întreprindere poligrafică din R. M., fondată în 1977 pe baza subdiviziunii poligrafice a Casei Republicane a Agronomului (întemeiată în 1948 ), subordonată Departamentului pentru Edituri , Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi. Tipăreşte în mod operativ broşuri, pliante, programe teatrale, documente pentru mărfuri, prospecte, paşapoarte tehnice, invitaţii, ilustraţii, calendare, etichete etc. Are secţii de tipar înalt şi ofset.

Tipografia Ştiinţa

Imagini pentru Tipografia Ştiinţa"Tipografia Ştiinţa (str. Mitropolit Petru Movilă 10), întreprindere poligrafică, fondată în 1969, subordonată Academiei de Ştiinţe a R.M. Tipăreşte lucrări ştiinţifice, monografii, literatură metodică şi artistică, formulare etc. Cooperează cu Tpografia Universul şi Tipografia Centrală.

Tipografia Universul

Imagini pentru editura universul"Tipografia Universul (str. Vlaicu Pârcălab 45), una din cele mai mari întreprinderi poligrafice din R. M., fondată în 1944 pe baza unei tipografii vechi de ziare (str. Ştefan cel Mare 111). Tipăreşte, prin fotoculegere, ziare şi reviste republicane, din Federaţia Rusă, precum şi literatură. Este înzestrată cu tehnică de înaltă productivitate.

 

Sursa: Chișinău: Enciclopedie. -Chișinău: Editura Museum, 1997. -p.514