Curiozităţi despre Arcul de Triumf

„Nimeni nu poate fi istoric dacă nu este însoțit de curiozitate” Arnold Toynbee (1889–1975)

Image result for Arcului de Triumf chisinau headerSub aspect arhitectural un arc de triumf reprezintă un monument în formă de portic arcuit, cu una sau mai multe arcade, înălțat în scopul consemnării unui eveniment de rezonanță sau în cinstea unei personalități notorii. Din considerent urbanistic, construcția este amplasată în una din pieţele oraşului. În perimetru istoric semnalăm faptul că primul Arc de Triumf a fost ridicat în 196 î.Hr. la Roma. Se considera purificatoare trecerea pe sub arcurile de triumf a ostaşilor reveniţi din acțiuni militare. În total, se cunosc circa 125 de arcuri de triumf romane. La 25 octombrie 2015, militarii grupării Statul Islamic au distrus Arcul de Triumf din orașul antic Palmira, edificiu vechi de 2000 de ani. Acțiunea a fost calificată de UNESCO drept „crimă intolerabilă împotriva civilizației”. Construcția arcurilor de triumf a fost preluată în epoca modernă. În prezent le regăsim în multe capitale europene, inclusiv Chișinău.

Curiozități 

1. În Chişinăul istoric au existat trei arcuri de triumf, dintre care s-a menținut doar cel mai impunător ca valoare arhitecturală.
2. S-a păstrat doar Arcul de Triumf (1841), proiectat de arhitectul din Odesa Luka Zauşchevici, care a luat drept prototip construcția omonimă din Roma.
3. Pe parcursul istoriei, monumentul a avut mai multe denumiri: Arcul de Triumf, Arcul Biruinței/ Victoriei (în perioada sovietică), Porţile Sfinte.
4. Arcul de Triumf din Chișinăul actual este construit din piatră albă șlefuită, de formă pătrată, cu patru deschideri, fiind amplasat pe axa principală a Catedralei Mitropolitane Nașterea Domnului (1830) şi Clopotniţei Catedralei (1835). Monumentul cu o înălțime de 13 m are ornamentele şi capitelurile executate din ceramică, ce imită stilul corintic. Nivelul superior este decorat în stil clasic.
5. Meșterul din gubernia Kiev, Vasili Losenko, a turnat trei clopote, inclusiv unul uriaș, de 6,4 tone, cel mai mare din oraș, pentru Clopotnița Catedralei Nașterea Domnului. Pe suprafața clopotelor a fost inscripționat următorul text: „Din bunăvoința țarului Nikolai I în anul 1838”, iar la margine a fost turnată inscripția „Pentru Catedrala Nașterea Domnului din Chișinău”. Deoarece clopotul uriaș nu încăpea în trecătoarea Clopotniței, s-a decis de a construi un supliment arhitectural, care ar găzdui clopotele. Prin urmare, s-a edificat o arcă triumfală, care ar avea și rol de clopotniță, pentru a semnala victoria armatei ruse în războiul ruso-turc, fiind totodată și o intrare solemnă în parcul Catedralei. Clopotul uriaș a fost instalat la nivelul doi al Arcului de Triumf în august 1839.
6. În unul dintre piloni Arcului de Triumf din Chișinău se află o scară metalică, care urcă la nivelul doi spre orologiu. Primul ceas pentru edificiu a fost cumpărat din donațiile guvernatorului Basarabiei Pavel I. Fiodorov, în 1880 orologiul a fost înlocuit cu altul de la fabrica Hertz din urbea germană Ulm. Ceasul bătea la fiecare sfert de oră. La începutul celui de-al Doilea Război Mondial orologiul a fost distrus în urma unei explozii, iar în 1942 a fost reparat contra sumei de 18 mii lei.
7. În 1945, pe Arcul de Triumf din Chișinăul au fost fixate plăci memoriale din marmură consacrate secvențelor de sorginte patriotică sovietică din cel de-al Doilea Război Mondial, precum și numele eroilor Uniunii Sovietice care au luptat pe teritoriul Moldovei sovietice. Inscripțiile au fost înlăturate în 1991.
8. Arcul de Triumf din Chișinăul este considerat unul dintre cele mai frumoase din lume.

Ion XENOFONTOV, doctor în istorie

Această prezentare necesită JavaScript.

Arcul de Triumf din Chișinău, perioada interbelică.