Povești populare din alte țări

,,Povestea unui om leneș’’

Astăzi 19 octombrie la Ora Poveștilor, care a avut loc în incinta bibliotecii Al. Donici prin intermediul platformei ZOOM, cu copiii grădiniței 146. grupa pregătitoare ,,Orhidee” a fost lecturată ,,Povestea unui om leneș’’ poveste populară azerbaidjană.

Personajul principal din poveste, pe nume Șeidula avea familie numeroasă, dar lipsită de strictul necesar, copiii îndurau foame, frig, cât despre îmbrăcăminte nouă, nici vorbă.

Șeidula prefera mai mult să lenevească, decât să muncească, visând totuși că va veni o zi când vor îmbogăți, cu acest vis a și pornit să caute un înțelept să-i dea povață, cum să trăiască, dar să nu muncească. După mai multe peripeții eroul nostru ajunge la locul cu pricina, marele înțelept îi răspunde la toate întrebările, apoi îi urează drum bun spre casă. Făcând cale întoarsă, Șeidula din cauza leneviei și nechibzuinței sale nu îndeplini sfaturile înțeleptului, și este înghițit de lup.

Povestea redă pe larg efectele leneviei, cum ar fi: lipsa, sărăcia, și selectată pe înțelesul copiilor cu scopul de a urâ această înclinație dezagreabilă.
La finele textului au urmat mai multe întrebări, la care copiii au dat răspunsuri hazlii, completându-le cu proverbe potrivite eroului din poveste.

,,Peste el lenea a dat și s-a pus să zacă-n pat”

Vă invităm la bibliotecă să reauziți povestea..!

Universitatea de stat de medicină și farmacie N. Testemițanu

-75 de ani de la fondare

Universitatea de stat de medicină și farmacie N. Testemițanu, instituție de învățământ superior fondată în 1945.

MISIUNEA

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova are misiunea de a oferi servicii de performanță în educație, cercetare, asistență medicală și formare profesională pe parcursul întregii vieți, manifestând o preocupare continuă pentru asigurarea calității și promovarea valorilor naționale în contextul globalizării.

VALORILE

  • calitatea
  • excelența
  • performanța
  •  creativitatea și inovația,
  • responsabilitatea individuală și instituțională
  •  satisfacția beneficiarilor
  • motivarea și dezvoltarea comunității academice
  • lucrul în echipă
  • comunicarea intra și interinstituțională
  •  parteneriatul proactiv cu instituții academice, organizații guvernamentale și neguvernamentale din țară și din străinătate

SCURT ISTORIC

Activitatea didactică începe la 21 noiembrie 1945 cu 17 catedre teoretice și clinice la care își desfășurau activitatea 134 profesori printre care 15 doctori habilitați și 19 doctori în medicină. Inițial pregătirea medicilor se efectua la singura Facultate – Medicină Generală – care în acest răstimp și-a dublat admiterea.

VIZIUNEA

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova este o instituție performantă și competitivă la nivel național și internațional în învățământul superior medical și farmaceutic, în studii de rezidențiat și de educație medicală continuă, în cercetarea științifică și în prestarea serviciilor de asistență medicală și farmaceutică, fiind orientată spre calitate, excelență, acces și colaborare.

Pe parcurs au fost deschise noi facultăți, consecutiv : 1954- Pediatrie; 1959- Stomatologie; 1962- Perfecționarea Medicilor; 1963 -Medicina Preventivă; 1964 – Farmacie. Până în prezent au fost pregătiți peste 26 000 specialiști.
La cele 100 catedre și cursuri s-au format peste 150 doctori habilitați, 10 dintre care fiind academicieni și membri corespondenți ai A. Ș. a R. M., 350-400 doctori în medicină, 45 au fost distinși cu titlul onorific Om de știință, 25 au devenit laureați ai Premiului de Stat al R. M., 2 au obținut gradul de general, iar 120 – de colonel al serviciului medical militar.
Peste 2500 absolvenți activează în diferite țări: Rusia, Ucraina, S.U.A., Canada, america Latină, Israel, Germania, România etc.
Find principalul Centru științific medical din republică, U.S.M.F. desfășoară ample studii științifice car reflectă diferite aspecte ale medicinei teoretice și practice.

Baza tehnico-materială, dotată cu utilaj și aparataj modern, este amplasată în 37 blocuri de învățământ, laboratoare și clinici medicale cu peste 16000 paturi. Peste 3300 locuri în 16 cămine, 420 locuri în cantine, împreună cu Centrul de educație estetică Ion și Doina, tabăra sportivă Medicul și alte edificii de ordin public favorizează pregătirea cadrelor în Universitate. Noul sistem de pregătire prevede astăzi: instruirea post-universitară prin rezidențiat, secundariat clinic și doctorantură. Pentru activitate fructuoasă și îndelungată, printr-o Hotărâre a Guvernului, în 1900 Universității i se conferă numele ilustrului savant, organizator al ocrotirii sănătății, profesorului universitar N. Testemițanu.

Nicolae Testemițanu (n. 1 august 1927, Ochiul Alb, județul Bălți – d. 20 septembrie 1986, Chișinău) a fost un reputat chirurg și om politic moldovean, din perioada sovietică. Patriot, ilustru om de știință basarabean, ministru al Sănătății, unul din fondatorii sistemului medical autohton – configurația căruia păstrează și astăzi viziunile lui N. Testemițanu.

Sursa:
© USMF citește mai mult pe https://usmf.md/ro/despre-universitate/universitate/misiunea
Chișinău: Enciclopedie. – Chișinău: Editura Museum, 1997. – p. 524.