LEGENDA BRADULUI

MITUL, BASMUL, LEGENDA -cu toate diferențele de ordin estetic ce se pot stabili între ele- sunt, într-un anume sens, o revelație a necunoscutului, a lumii nebuloase și magice, ascunsă sub suprafața realității concrete și afundată în abisurile conștiinței umane. Și cum regiunile necunoscutului erau pentru omul primitiv infinit mai întinse, mai bogate în taine decât cele ale realității palpabile, mitul și legenda au fost pentru el una din expresiile intelectuale cele mai plenare și mai cuprinzătoare.

ION DODU BĂLAN

Astăzi  la Ora  Poveștilor  în incinta bibliotecii Al. Donici copiii grădiniței 146. grupa pregătitoare „Clopoțel” au avut și ei parte de audiția unei legende din cartea Legende, editura Cartea Moldovei, Chișinău, 2002 „Legenda bradului” lecturată de Valentina Marcu colaboratoarea bibliotecii Al. Donici prin intermediul platformei ZOOM.                                                                                          Legenda ne relatează despre frumosul sentiment de milă și dragoste a unui brad din pădure, care în pofida tuturor obstacolelor, oferă  adăpost și protejare unei păsăruici micuțe  cu aripa frântă pe timp de iarnă. 

Vă propunem să audiați și voi legenda în format digital:

VĂ INVITĂM LA BIBLIOTECĂ SĂ LECTURAȚI  LEGENDE!

Pădurea spânzuraților de Liviu Rebreanu

Rebreanu, Liviu. Pădurea spânzuraților / Liviu Rebreanu. – București : Litera, 2016. – 365 p.

Apărut în 1922, Pădurea spânzuraților este primul roman introspecție din literatura română, autorul reliefând gândurile și dramaticile trăiri sufletești a lui Apostol Bologa. Romanul Pădurea spânzuraților are ca temă războiul pentru desăvârșirea unității și independenței naționale. Subiectul romanului urmărește în paralel războiul social-istoric cu războiul interior pentru trezirea, formarea și desăvârșirea conștiinței naționale. Eroul principal, Apostol Bologa, are un nume simbolic. Romanul începe cu momente de intrigă, când lumina, simbol al conștiinței, trece ca o ștafetă din privirea ofițerului ceh, cu nume sugestiv Svoboda (libertate), în sufletul lui Apostol Bologa și declanșează trezirea conștiinței. Pînă atunci, Apostol Bologa luptase cu eroism pentru odiosul imperiu austro-ungar, înșelat în naivitatea lui de lozincile militariste șovine. El pleacă pe front, deși nu era concentrat, ca voluntar, ca să-i dovedească logodnicei sale Marta că nu este laș. Romanul este deci în primul rând al războiului interior. Metafora din titlul romanului Pădurea spânzuraților este explicată de căpitanul Klapka, care povestește cum în Cehia ofițerii cehi patrioți au fost uciși de regimul șovin austro-ungar, făcând o pădure de spânzurați.

Apostol Bologa este un erou realist tipic, reprezentând o categorie socială, aceea a românului din Transilvania, silit să lupte împotriva destinului său național. Pe această structură de cronotop, adică de erou realist profund reprezentativ pentru un anumit timp și spațiu, Liviu Rebreanu știe să implanteze elementele definitorii ale actantului. Apostol Bologa pare a împlini un destin hotărâtor din afara lui de o voință dumnezeiască, este construit pe legea iubirii, profund creștină, și trăiește conștientizarea prin ideologemul ”lumina”. Legea Iubirii, ca esență a creștinismului, este una dintre probleme romanului, este cauza renașterii lui Apostol Bologa, este lumina, este înțelegerea nouă a lumii. La începutul romanului, iubirea are un aspect personal, lumesc, sub forma dragostei, pentru Marta, pentru ea pleacă pe front. Extazul, care-i inundă ființa, atunci când rănit fizic este lovit de Marta cu ipocriza ei frivolă, este un extaz mistic. Liviu Rebreanu știe să-ți ducă eroul până la pragul comuniunii cu Dumnezeu. De aceea Apostol Bologa este un actant, care nu face voia lui, ci o voință din afara lui. De aceea romanul este de nivel creativ emergent.

Ca roman de război, social-istoric, avînd tema, eroii, conflictul, subiectul luate din realitatea social-istorică, Pădurea spânzuraților este un roman realist. Accentele de critică socială, ieșite din discuțiile eroilor, din comportamentul lor, indică o profundă aderare a scriitorului la estetica realistă. Ca roman al conștinței, de problematică, considerând că tema, eroii, conflictul, subiectul sunt structurate pe conceptul de conștiință, ca formă supremă a cunoașterii de sine, Pădurea spânzuraților este un roman expresionist. Eroul principal, Apostol Bologa este mai mult decât un arhetip, este un actant al conștiinței naționale și creștine. El pare a împlini o voință din afara lui, de aceea nu-l interesează decât împlinirea a acestei voințe, a acestui destin.

…roman al conștiinșei, Pădurea spânzuraților nu este numaidecât și unul psihologic. Interiorizarea viziunii este un element esențial, dar nu unul singurul hotărâtor, iar caracterul ieșit din comun al evenimentelor de conștiință prilejuiește de obicei autorului ancheta unor ”cazuri” în care psihologia este doar un pretext pentru o morală.

Nicolae Manolescu

Vă dorim lectură și vizionare plăcută!

Sursa: Alexandrescu, Emil. Literatura română în analize şi sinteze / Emil Alexandrescu. Chişinău : Princeps, 2001 : Tip. Centrală, – 375-379 p.