La Mulți Ani!

Mult stimați amici ai bibliotecii noastre! Vă felicităm călduros cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Vă urăm un an bun plin de belşug şi lumină revărsată peste căile vieţii voastre, multă sănătate şi sperăm că în anul viitor veți rămâne prietenii noştri fideli. 

Programul de lucru în perioada sărbătorilor de iarnă:

Este posibil ca imaginea să conţină: text care spune „Biblioteca Municipală B.P. HASDEU calea spre cunoaștere! Biblioteca Alexandru Donici" nu να avea zi cu program pe data de: 25, 26 și 27 decembrie; -1,2și 3 ianuarie; și 10 ianuarie. Pe data de 24, 31 decembrie și 6 ianuarie programul de lucru se reduce cu 2 ore. La mulți ani! Ne cerem scuze pentru incomodități.”

Să aveţi parte de bunătate şi pace, mult noroc şi realizări frumoase. În ajunul sărbătorilor de iarnă venim către voi, dragi colegi și cititori, cu urări de bine! Fie ca anul care vine să aducă pace în sufletele voastre, să aveţi realizări frumoase pe plan profesional şi la învăţătură! 

Crăciun fericit și la mulți ani!!!

Colindele – spiritul și esența Crăciunului

Colindele, ca texte cântate îndătinat, și colindatul, ca obicei, reprezintă, în cel mai reușit mod, spiritul și esența Crăciunului.

Sărbătorile de iarnă și obiceiurile românilor – Ziarul Emigrantul. Portal  de știri și informații pentru românii emigrați

Fiecare grup de vârstă are locul și rolul lui în cadrul sărbătorii. Primii încep a colinda copiii mici (de 7-9 ani), uniți în grupuri de câte 2-4 persoane, după principiul înrudirii (frați, verişori). Colinda prezentată de ei este scurtă și sunt răsplătiți cu colăcei și dulciuri. Pe la amiază, încep a colinda copiii de 10-12 ani, asociați după principiul vecinătății, în grupuri de 4-6 colindători. Copiii cântă o colindă dezvoltată ca narațiune și muzică. În schimbul colindei, gazdele le dăruiesc dulciuri, mere, nuci, bani mărunți, colăcei. În amurg ies la colindat adolescenții de 13-15 ani, întruniți în grupuri, după principiul teritorial, dar și de interese. Cântă o colindă mai de durată, complexă ca interpretare și sunt răsplătiți cu mici colaci rotunzi și bani. Ei trebuie să încheie colindatul până cade întunericul, când începe a colinda ceata de flăcăi. Colindă și cei căsătoriți, reuniți în cete mixte, atunci când merg în ospeție la rude, prieteni, și când stau la masa de sărbătoare.

Până prin anii ’70 ai sec. XX, în satele din nord se umbla cu colindatul trei zile, inclusiv în satele vecine. Acum se colindă în ajunul Crăciunului sau de Crăciun, iar până la Bobotează se colindă, cel mai frecvent, în casă, la masă.

Dintre toate cetele de colindători, cea mai importantă, cea mai mare și cu cele mai multe responsabilități este ceata de flăcăi. Iată de ce Colindatul de ceată bărbătească din Republica Moldova și România a fost înscris în Lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității (la 5 decembrie 2013).

Cetele întrunesc între 6-8 și 20-25 de flăcăi, numărul acestora depinzând, aşa cum remarcă purtătorii de tradiție, de mărimea localității și de necesitatea împărțirii acesteia în două sau mai multe părți, pentru ca ceata să reuşească, timp de o noapte, să colinde toate casele de gospodari. Dacă ceata evita în mod voit sau nu reuşea, din anumite motive, să colinde pe la toate casele, oamenii necolindați se simțeau ofensați.

A fi colindat însemna să fii apreciat de către comunitatea locală. A primi colindătorii, după tradiție, însemna să stabileşti relații de omenie cu întreaga comunitate reprezentată de flăcăi. Sărbătorile de iarnă erau un prilej pentru a solidariza comunitatea, a-i face pe oameni să-și reînnoiască relațiile de rudenie, de vecinătate și de prietenie.


Craciun in Maramures: Muzeul Satului din Baia Mare va rasuna de colinde in  23 decembrie - ZiarMM

Carols, as customary sung texts, and carolling, as a custom, illustrate most appropriately the spirit and essence of Christmas. Each age group has its own place and role within the holiday. At first begin to carol small children (7-9 years old), joined in groups of 2-4 persons, according to kinship (brothers, cousins). The carol they are presenting is a short one; afterwards they receive colăcei [a small knot-shaped ritual bread] and sweets. In the afternoon start carolling children having 10-12 years, in groups of 4-6 carollers, associated on the principle of neighbourhood. Children perform a complex carol, as narrative and music. For this carol, hosts reward them with sweets, apples, nuts, petty cash and colăcei-nodăței (they imitate different knots). In the evening, start carolling teenagers having 13-15 years, associated in groups according to the territorial principle, but also depending on their interests. They perform a long carol, with a complex interpretation; they receive small round colaci [a kind of knot-shaped ritual bread] and money. They have to finish carolling before dark falls, when the group of lads starts carolling. Married men carol too, joining mixt groups, when they visit relatives, friends and when they assemble at the feast table.
Until the 70 years of the 20 century, in northern village man carolled for three days, comprising also neighbouring villages. Nowadays they carol on Christmas’ Eve and on Christmas. The custom of carolling until Epiphany is performed most frequently in the house and during meal.
Out of all the bands of carollers, the most important, the biggest one that takes most of the responsibilities is the band of lads. This is why Men’s group Colindat, Christmas-time ritual in the Republic of Moldova and Romania was inscribed on the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity (December 5, 2013). Bands comprise between 6-8 and 20-25 of lads. As the tradition bearers remark, their number depends on the size of the locality and on the necessity of dividing it into two or more parts. The band should manage to carol during one night all the households. If the band avoided purposefully or out of certain reasons did not manage to carol all the houses, people would feel offended. To be carolled meant to be valued by the local community. To receive carollers, accordling to the tradition, means to establish honest relationships with the entire community represented by lads. Winter customs were an occasion to solidarize the community, to make people refresh their kinship, neighbourhood and friendship ties.

Sursa: Arta traditionala din Republica Moldova | Traditional art from Republic of Moldova / Varvara Buzilă

Lirism de iarnă…

Fecioara Maria

de Dmitrie Bolintineanu

Vă uitați
Se înalță în azur,
Într-o ceață argintoasă
Cu flori d-aur împregiur
.

Sânul nopții se despică;
Norii fug să lase loc;
Сheruvimii o rădică
Pe aripa lor de foc.

Coama-i d-aur râurează
Peste umăru-i de crin,
Grațiile o urmează,
Stelele la dânsa vin.

De o rochie purpură
Corpul ei e coperit;
O cunună de vergură
Cu lumină s-a-mpletit.

Prin azur și printre stele
Intră, îngerii-o admir.
Astfel între viorele
Se înalță-un trandafir.

Oarele s-opresc în cale,
Vânturile se îmbun,
Și sub pasurile sale
Naște un ceresc prefum.

Cine poate ca să fie
Și să meargă-atât de sus?
E fecioara, e Marie,
Mama dulcelui Isus.