Pledorie pentru carte și lectură într-o lume informațională

Sfârşitul secolului XX a fost marcat de transformări globale în toate domeniile vieţii sociale (economică, politică, spirituală), care au avut un impact semnificativ asupra evoluţiei institutului familiei, a valorilor, a normelor şi a comportamentelor din această sferă. Familia, ca element natural şi fundamental al societăţii, a suferit în ultimele decenii schimbări esenţiale.

În ultimii ani, în societate s-au acumulat o mulţime de probleme ce ţin de sănătatea fizică şi morală a familiei, de condiţiile social-economice şi ecologice dezastroase în care ea funcţionează şi se dezvoltă. Descreşterea veniturilor reale ale populației impune familia să-ţi revadă planurile de viaţă, curente sau de perspectivă, să-şi reducă cheltuielile, să găsească posibilităţi noi pentru a-şi câștiga existenţa.

9 must-see libraries for all book lovers | Booking.com

Una din cele mai mari probleme care a afectat întreg globul în anul 2020, a fost pandemia cu noul virus COVID-19, care a schimbat modul de desfășurare a activității tuturor organizațiilor, inclusiv și a bibliotecii B.M.B.P. Hasdeu. Bibliotecarii împreună cu utilizatorii s-au adaptat acestor grave condiții și au făcut față noilor cerințe. Astfel activitățile culturale și lecțiile educative pentru utilizatori au fost organizate în format online.

Azi, când materialul predomină asupra spiritualului, este necesar să cultivăm la copii anumite valori. Pentru ca copii să dispună de o viziune strategică de viaţă stabilă şi sănătoasă este necesar să fie puse bazele ei în familie, în şcoală și în bibliotecă. Copilul trebuie protejat pentru ca să nu cadă în capcană indiferenţei, violenţei şi să se opună spălării creierului cu informaţie proastă, cum ar fi infodemia. Trebui creat gustul etic, estetic, muzical prin programe culturale, care îl formează pe copil ca o personalitate integră, având un stil de viaţă sănătos şi demn. Acest lucru poate fi realizat şi prin intermediul lecturii. Copilul de azi nu mai este cel care a fost ieri, nu mai este încântat doar de cretă, tablă, creion, el vrea să se miște și să afle noutăți, să descopere singur.

REPLICA Whispers in the Library | Maison Margiela

Din punct de vedere sociologic, lectura este un fenomen social. În biblioteci, cercetarea sociologică trebuie repusă în drepturi, având în vedere transformările survenite în structura lectorilor, al intereselor de lectură, a relaţiilor cu creatorii şi cu comunitatea pe care o deservesc. Prioritatea ar fi cercetările care să ne lămurească asupra impactului pe care automatizarea şi informatizarea îl au asupra cititorului (utilizatorului), mai ales acum, când mulţi contestă folosirea excesivă a computerului. Aria de cercetare este vastă, dar, în perspectiva unui management performant, ea devine absolut necesară.

Automatizarea şi informatizarea bibliotecilor este esențială pentru dezvoltarea viitoare a copilului contemporan. Cartea este cel mai însemnat stimulator şi instrument de informare pentru gândirea omenească. Numărul de cărţi achiziţionate, calitatea fondului de carte, numărul de cărţi distribuite duc la stabilirea nivelului de cultură a celor deserviţi. O singură carte nu mai este suficientă nici pentru un individ şi nici pentru un subiect. Biblioteca modernă, care a încetat de mult să fie un simplu depozit de carte, se manifestă ca un factor educativ implicându-se tot mai mult, atât în plan informativ, cât şi în cel formativ, în procesul de instruire.

______
A te informa înseamnă a aduna de la alţii, a te cultiva înseamnă a deveni din ce în ce mai mult tu însuţi.
Mihai Ralea spunea: „a aduna pur şi simplu cunoştinţe înseamnă a beneficia de inteligența altora; cultura adevărată ca orice valoare nu se capătă, se cucereşte”.
_____

Cititorul elev e bine să înţeleagă exact cele citite, să fie în stare la finele lecturii să aprecieze valoarea şi exactitatea textului, să reflecteze, să judece, ceea ce am încercat să aplicăm cu copiii pe parcursul orelor de lectură online. Cartea rămâne mijlocul principal al răspândirii, sistematizării, interpretării şi asimilării creatoare a cunoştinţelor din toate domeniile ştiinţei, tehnicii, artei, culturii.

A îndruma lectura unui copil înseamnă a-i recomanda cele mai bune şi mai folositoare cărţi în funcţie de vârstă şi de interesele acestuia. A îndruma înseamnă că, satisfăcând cererile cititorului, să-i dezvolţi interesul pentru studiu, să-i ajuţi la formarea unei opinii personale, sa-i formezi o atitudine conştientă faţă de ceea ce citeşte.

Get books home-delivered from Librarywala | LBB, Pune

Este evident că procesul lecturii ne apare ca un fenomen complex, psihosocial; lectura nu este un act natural, apărut odată cunaşterea sau cu primele manifestări psihice instinctuale ale omului. Cititul se învaţă în mod conştient şi deliberat. Copilul, a cărui curiozitate este bazată pe rolul pe care îl are lectura în viaţa şi activitatea celor maturi, va fi atras să înveţe singur a citi. Dacă ceea ce va descoperi copilul la primul contact cu cartea nu-i va menţine vie în continuare curiozitatea, interesul abia născut se va stinge.

Majoritatea populației are acasă computer cu acces imediat, comod şi uşor la informaţie, datorită acestui fapt participă la lecțiile online din bibliotecă. Lectura este o mare valoare în viaţa unui copil, dezvoltându-i imaginaţia, creativitatea, încrederea în sine, capacitatea de a trăi emoţii pozitive, formându-i anumite calităţi care îl vor ajuta să se realizeze ca persoană.

În cadrul bibliotecii noastre, biblioteca „Al. Donici” se duce o muncă asidue în cadrul programului Chișinăul Citește. Pe parcursul acestui an, copiii au făcut cunoștință cu eroii povestirii – „Moldița–Crăița și Zimbrișor–Cornișor de pe muntele DOR” de Viorica Covalschi, care are la bază simbolistica legendei despre întemeierea Țării Moldovei. Denumirea personajelor principale ale basmului conduc cititorul anume spre acel îndepărtat eveniment istoric. Cu asta însă similitudinile cu legenda se epuizează. Zimbrișor–Cornișor, personajul central al subiectului, este tânăr și curajos. El se avântă într-o călătorie inițiatică de cunoaștere a lumii. Pe parcurs, eroul luptă cu dușmani reali și învinge vrăjile rele, îi ajută pe cei căzuți la nevoie și își face prieteni noi. În această aventură a propriei afirmări, eroul se maturizează pe zi ce trece, forța și bunătatea sa făcând să triumfe binele, frumosul și adevărul. Copii au fost atât de impresionați de această povestire, încât și-au reprezentat gândurile pe hârtie, realizând niște desene de neuitat a eroilor de poveste.

Deasemenea, anul acesta a fost declarat – anul lecturii. Pentru copii au fost organizate expoziții tradiționale precum „Nicolae Esinencu – Iubește Omul de lângă tine” și numeroase expoziții virtuale pe blogul bibliotecii. Cu prilejul aniversării celor 92 de ani de la naștere a scriitorului Ion Druță, am lecturat online povestiri din cartea Daruri. Ciclul de povestiri incluse în Daruri structureză unitar în jurul presonalității lui Bobocel, un erou literar căruia Ion Druță îi insuflă viață și cumințenie exemplară, astfel încât, aceasta se impune, individualizat, într-o tipologie a isteților din literaturile pentru copii.

Programul estival „Provocarea verii” – 2020

REPLICA Whispers in the Library | Maison Margiela

Pe parcursul lunii Iunie 2020, împreună cu copiii din clasa IV – „C” ai Liceului „Socrate”, am realizat întâlniri video online pe platforma Zoom. Copiii au făcut cunoștință cu programul estival „Provocarea verii”. În acest an, ne-au bucurat cu prezența lor, nu doar copiii, dar și părinții, buneii, diriginții, care de asemenea au asistat la aceste sesiuni. Prima etapă, consacrată lecturii, a fost „Turnirul lecturii” la care au participat toți doritorii, utilizând diferite platforme și aplicații online, promovând lectura în familie, alături de părinți, bunici și prieteni. Pe parcursul „Turnirului lecturii” împreună cu copiii am lecturat povești, fabule, legende, informații utile despre: animale, păsări, fenomene ale naturii, relief, ape subterane, astronomie, etc.

Tot în cadrul „Turnirului de lectură” de prim ordin a fost prezentarea cărții „Moldița-Crăița și Zimbrișor-Cornișor de pe muntele Dor” de Viorica Covalschi. Inițial, am făcut cunoștință cu biografia scriitoarei. În urma lecturii acestei cărți, împreună cu copiii am discutat cele înțelese, am identificat cuvintele cheie, figurile de stil și am rezolvat diverse ghicitori de logică, astfel de provocări fiind mereu pe placul copiilor. În timpul acestei activități, pentru a pătrunde complet în lumea imaginară a animalelor, le-am propus să vizioneze diverse filmulețe din categoria „top 50 de curiozități”. În cele din urmă, pentru a distinge atmosfera, ei au fost îndemnați să deseneze personajele principale întâlnite în poveste, precum: zimbrul, bufnița, Calea-Lactee, căprioara, izvorul, vița de vie, etc. Copiii au rămas profund impresionați de această operă. Prin intermediul acestei povestiri ei au aflat despre temperament, caracter, prietenie, generozitate, hărnicie, etc. Personajul principal – zimbru, le-a sugerat copiilor să rămână ei însăși, mereu blânzi, cumpătați, ambițioși, modești, curajoși și niciodată făloși și fricoși.

De asemenea, am realizat „ora de lectură” live prin intermediul rețelei de socializare Facebook după „Basmele copilăriei ilustrată” de Tony Wolf: Vulpea și strugurii, Iepurele și țestoasa, Cioara ingâfată, Caprele încăpățînate, Țăranul și șarpele, Cîinele lacom, Graurul cîntăreț, etc. La fel de minunate și interesante pentru copii au fost și povestirile din colecția Cartier Codobelc: „Melcușorul” de Lavinia Braniște, „Povestea melcilor” de Lidia Hlib, etc.

Acest program estival promovează educația non-formală, pune accentul pe comunicare, creativitate, originalitate, sensibilitate, colectivitate și individualitate. La acest program distractiv au participat cititorii fideli ai bibliotecii care au socializat și interacționat unii cu alții învațând gesturi sociale și informații utile.

__________
Astăzi, biblioteca înseamnă mult mai mult decât o școală, ea e și mamă, ea e și tată, ea e cărți și educație, ea e zâmbet și succes, ea e soare și mare, ea e o lume tradițională, garnisită cu ferestre virtuale, tehnologii informațioanle și servicii moderne de bibliotecă.
__________