Ziua 7 | Străzile sectorului

Astăzi, în ziua a VII-a a programului estival „Provocarea verii – 2021”, care se desfășoară sub genericul „Citește și descoperă Chișinăul”, copii au fost curioși să afle cât mai multe despre Străzile sectorului „Râșcani”.

Împreună cu copii am pornit într-o excursie la Universitatea tehnică din Chișinău care se află în aproprierea bibliotecii. Le-am povestit copiilor despre Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). Aceasta este unica instituţie de învăţământ superior tehnic, acreditată de Stat, în Republica Moldova. De la fondarea sa în 1964 şi până în prezent, universitatea a pregătit circa 78387 de ingineri şi economişti.

Proiecte internaționale UTM

La UTM studiile sunt organizate la 9 facultăţi: “Energetică și Inginerie Electrică”; “Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi”; “Calculatoare, Informatică şi Microelectronică”; “Electronică și Telecomunicații”; “Tehnologia Alimentelor”; “Textile și Poligrafie”; “Construcţii, Geodezie și Cadastru”; “Urbanism şi Arhitectură”; “Inginerie Economică şi Business”.

Instruirea studenţiilor de la secţiile de zi şi cu frecvenţă redusă este asigurată de aproximativ 733 de cadre didactice, două treimi având grade ştiinţifico-didactice de “academician”, “profesor universitar”, “conferenţiar universitar”, “doctor habilitat”, “doctor în ştiinţă”.

Rezultate admitere ciclul I, licență | UTM

Viaţa universitară cuprinde, desigur, şi alte aspecte – sport, activităţi artistice de amatori, etc. Sportul deţine un rol important în activitatea universităţii. Factorii ce contribuie la dezvoltarea sportului se îmbunătăţesc de la an la an: se construiesc stadioane moderne, săli de antrenamente; sportivii sunt instruiţi de specialişti în domeniul dat. UTM participă în toate cele 18 probe sportive ale universiadelor republicane la care ocupă locuri premiante.

De-asemenea, la UTM există colective artistice de muzică şi dans popular. Fanfara Universitară este pe locul II în Moldova fiind precedată de Fanfara Prezidenţială.

Panorama Parcului dendrologic al UTM

La finele excursiei, le-am adresat copiilor diverse întrebări precum: Despre flora și fauna Universității Tehnice, Ce monumente se află pe teritoriu? Care mijloace de transport le găsim în Parcul UTM? Apoi când copii au revenit la bibliotecă, au asamblat puzzle-uri despre flora și fauna orașului Chișinău, și au lecturat din cartea Chișinău: Bulevarde, străzi, piețe, parcuri, în special despre strada Studenților.

Împreună cu copii am făcut înviorarea, iar apoi am realizat Turnirul lecturii, care constă în 20 de minute de citire individuală. Copiii au dat prioritate cărții Jurnalul micului călător din Chișinău de Victoria Fonari.

Astăzi, copiii au fost foarte activi și au rămas impresionați de excursia noastră și au dorit să vină și mâine să participe la ziua a 8-a din cadrul programului estival „Provocarea Verii 2021”, ziuă dedicată Cunoașterii personalităților Chișinăuiene. Le-am propus copiilor să vizualizeze blogul: Chișinău, orașul meu și să nu uite să privească filmulețul de pe canalul Youtube al bibliotecii, intitulat: Strada bibliotecii mele.

Vă așteptăm cu drag la biblioteca „Alexandru Donici”, la o nouă provocare: Citim și descoperim Chișinăul.