Vladimir Beșleagă – scriitor român contemporan


Vladimir Beșleagă
25 iulie 1931


Poate cel mai venerat scriitor român contemporan din Basarabia, Vladimir Beșleagă, va împlini anul acesta 90 de ani. Această importantă personalitate a vieții culturale va fi omagiată, în ziua de duminică, 25 iulie 2021. Destinul cunoscutului nostru prozator este un prilej de profundă meditaţie asupra a ceea ce înseamnă fenomenul cultural din Basarabia și celor care îl definesc.

Vladimir Beșleagă este originar din Transnistria – azi, un teritoriu ostil, înstrăinat de Moldova și de spiritul românesc. A cunoscut de copil realitățile terifiante ale celui de-al doilea război mondial în care basarabenii au trăit o dublă dramă, regăsindu-se în tranșee inamice. Această experiență biografică ce i-a marcat sensibilitatea artistică s-a reflectat în romanul „Zbor frânt”, apărut în anii ‘70, fiind considerat vârful prozei literare basarabene postbelice.

Romanul lui Beşleagă propunea o scriitură de tip nou, analitică şi psihologizantă, cunoscând multiple şi variate comentarii: putem vorbi chiar despre o „aventură a interpretărilor”. Recenzenții din epocă au văzut o carte ce acuză nemilos ororile războiului – era felul sovietic de a impune, adesea împotriva sensurilor denotative ale unor opere literare, o anumită imagine a lor conformă ideologic. Criticii literari onești, în schimb, au apreciat calităţile estetice ale romanului lui Vladimir Beșleagă, care avea valențele unui experiment literar european fără precedent în literatura basarabeană.

În anii de după ‘89, „Zbor frânt” s-a bucurat de analize cu tentă parabolico-simbolică: s-a comentat relația complexă tată-fiu din naraţiune, recifele psihologice ale unei familii scindate. Această intensitate a interpretărilor demonstrează valoarea ieşită din comun a romanului „Zbor frânt”. Tema războiului din „Zbor frânt” pare să fie numai un pretext pentru a da curs „într-un moment de mare durere sufletească” acelor resorturi ale „frumosului” ce se regăsesc în natura profundă a conţinutului. Anula cesta se vor împlini 55 de ani de la publicare.

Firul narativ e încâlcit, sare din prezent în trecut și înapoi, de la fapte reale la dialoguri imaginare. E povestea lui Isai, care a trecut Nistrul în timpul războiului să-l caute pe frati-su. E prins și de o parte și alta a râului.

Vladimir Beșleagă este autorul mai multor cărți de proză și de jurnal. Tot domnia sa semnează singurul roman „de sertar” basarabean, „Viața și moartea nefericitului Filimon”, editat abia în anii liberalizării gorbacioviste. Dotat cu o vastă cultură filozofică și literară, cunoscător a câtorva limbi străine (cum nu mai există, cred, altul printre literaţii din generația sa), domnul Beșleagă este apreciat și pentru intervențiile publicistice, iar volumele sale de „dialoguri transnistrene” și cele consacrate represiunii sovietice în Basarabia îmbină într-un mod fericit scrupulozitatea istoricului cu finețea detaliului descriptiv, rigoarea documentului cu spiritul de observație propriu unui mare scriitor.

Vladimir Beşleagă. Scriitorul | DESPRE ELE, FEMEILE LUI TRISTE – RED by  Rodica Ciorănică

Beșleagă este unul dintre puținii noștri intelectuali, trecuți prin „vremi”, care și-a asumat cu luciditate trecutul și a pledat energic pentru o „etică a memoriei” în viața publică și în cea literară. În anii ‘90, Vladimir Beșleagă s-a implicat în Mișcarea de renaștere națională, a fost deputat în primul Parlament al Moldovei independente, a luptat pentru recuperarea valorilor românești. Prozatorul este un fervent susținător al tinerilor scriitori, participă la cenacluri şi ateliere de creaţie, se implică în dezbateri, cuvântul său este ascultat şi respectat. Beşleagă reprezintă un adevărat model de școală literară și de atitudine intelectuală.

Ajuns la vârsta înțelepciunii, prozatorul își tratează cu o ironie glumeaţă contemporanii şi ne învăluie protector cu bunătatea sa, cum numai un spirit ales este în stare.

La Mulţi Ani, Maestre Vladimir Beșleagă!