ABCHIȘINĂU edificii cu sunetul „S”

Dacă dorești să cunoști mai bine Chișinăul, începe în ordinea alfabetică, adică de la A la Z!

Sala cu Orgă din Chișinău – este tocmai potrivită pentru discuții, dezbateri, explorare…

Participanții programului „Provocarea verii” au aflat:

Edificiul Sălii cu Orgă, monument de arhitectură luat sub ocrotirea statului, este de o frumusețe aparte. Construit la sfârșitul secolului XIX – începutul secolului XX, sub conducerea inginerului Mihail CECHERU-CUŞ, edificiul se impune prin forme monumentale, executate preponderent în stil clasic, îmbinate cu unele elemente de artă romantică. Cupola și grupurile sculpturale imprimă clădirii o expresivitate artistică deosebită.

Până în anul 1974, clădirea a găzduit Banca de Stat. Situată în unul din cele mai frumoase edificii din centrul orașului, Sala cu Orgă din Chișinău este o instituție cultural-artistică de prim rang. Activitatea sa are o importanță de excepție în viața spirituală a capitalei, iar, grație anumitor acțiuni (festivaluri, concursuri etc.), impactul acestei activități depășește cadrul național.

Dar ce este Orga ?
Sala cu Orgă - Centrul Naţional al Muzicii de Cameră din Chişinau, Moldova

Orga este un instrument muzical cu claviatură în care sunetul este produs de aerul care vibrează la trecerea prin tuburi de diferite dimensiuni. Orga este, de regulă, un instrument imobil de mari dimensiuni, cu sute de tuburi, construit special pentru încăperea în care se află. Orga are un statut aparte între instrumentele muzicale: este cunoscută mai ales ca instrument de cult, fiind întâlnită în general în bisericile creștine catolice sau protestante. Orga mai există și în săli de concerte sau în case particulare.

Cum să nu aducem vorba și de Scuarul „Mihai Eminescu”,
doar tot cu sunetul “S,, începe… ?

Iluminatul artistic, dar și alte elemente inovative bucură vizitatorii, și locuitorii întregului municipiu…


Sperăm în zilele de weekend să mergem toți împreună să admirăm
priveliștea minunată.

Dacă doriți să aflați mai multe despre Chișinău, veniți la biblioteca Al. Donici!

BISERICA Ciuflea (SF.Teodor Tiron)

165 DE ANI DE LA CONSTRUCȚIA BISERICII Ciuflea (SF.Teodor Tiron) – 1856

Mănăstirea este situată nu departe de centrul istoric al Chişinăului – piaţa Marii Adunări Naţionale, pe strada Ciuflea, 12. Catedrala Mănăstirii constituie un templu din piatră albă, cu nouă cupole aurite, construit de fraţii Teodor (1796-1854) şi Anastasie (1801-1870) CIUFLI, şi este cunoscută în popor drept „Mănăstirea Ciuflea”.

Construcţia catedralei a fost începută în anul 1854 şi încheiată în anul 1858. Ctitorii şi întemeietorii sfîntului lăcaş, fraţii Teodor şi Anastasie, sînt înhumaţi în apropierea zidului sudic, despre care fapt mărturiseşte inscripţia pe placa de marmoră din interiorul catedralei mănăstireşti.

Vezi cele mai vizitate locuri ale Chișinăului de către turiștii străini

La 6 iulie 1933, în legătură cu jubileul de 75 de ani de la prima sfinţire a hramului, la iniţiativa consiliului parohial şi al asociaţiei femeilor creştine s-a instituit un POMELNIC pentru a fi înscrişi în el şi veşnic pomeniţi întemeietorii, binefăcătorii, şi ctitorii acestui sfînt lăcaş. Au fost înscrise în el, de asemenea, şi numele preoţilor-parohi: protoiereul Petru Perojinschi, protoiereul Petru Daniei şi protoiereul Vasile Glavan.

În anul 1962 biserica „Sf. Teodor Tiron” a devenit Catedrală Episcopală, paroh fiind numit protoiereul Valentin Dumbravă. După decesul lui, în anul 1968, paroh devine protoiereul Gheorghe Muşcinschi. În anul 1972 s-au început lucrările de reparaţie capitală a Catedralei, iniţiatori fiind epitropii bisericeşti: Gordei Cotlearenco (1970-1972) şi Alexandru Gurschi (1972-1990). Restaurarea picturii murale deteriorate a efectuat-o pictorul A.I. Burbela. Pictura a fost executată în stil Vasneţov. În anul 1974 în Catedrală, prin binecuvântarea Î.P.S. Ionatan, Arhiepiscopul Chișinăului şi Moldovei, a fost ridicat şi înfrumuseţat altarul lateral de sud în cinstea Acoperământului Maicii Domnului.

Edificiu Sfânt ,,Mănăstirea Ciuflea” – Biblioteca "Nicolae Titulescu"

În anul 2002, obştea monahală s-a adresat către Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove cu rugămintea de a înfiinţa la fosta Catedrală „Sf. M. Mc. Teodor Tiron” din Chişinău prima Mănăstire Ortodoxă din capitala Republicii Moldova. Astfel, la 17 iulie 2002, în urma cererii obştii monahale, Mitropolitul VLADIMIR, a binecuvîntat înfiinţarea Mănăstirii. La 08 august 2002, Mănăstirea a primit Certificatul de înregistrare Nr. 1652. Prin Decret Mitropolitan, în funcţia de duhovnic-administrator al Mănăstirii a fost binecuvântat protoiereul mitrofor Teodor ROŞCA.

În prezent a fost finalizată construcţia blocului social-administrativ al Mănăstirii, care cuprinde: biserica de iarnă „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”; chiliile pentru călugăriţe şi ascultătoare; Muzeul de Artă Bisericească; bucătăria; trapeza; veşmîntăria; prescurăria şi celelalte încăperi, necesare vieţii şi activităţii monahiceşti.

În anul 2008, la 2 mai, la Mănăstirea Ciuflea a fost adusă Icoana Maicii Domnului „Portăriţa” de la Sfîntul munte Athos. Icoana se păstrează la momentul actual în Biserica de iarnă a mănăstirii.

Fosta Catedrală, actualmente Mănăstirea ,,Sf M. Mc. Teodor Tiron”, a fost pe parcursul anilor 1962 — 2002 şi rămâne şi în prezent a fi un centru spiritual al Mitropoliei, având un loc aparte şi deosebit în istoria Bisericii Ortodoxe din Moldova. În vremile grele ale ateismului, aici s-a păstrat nestinsă candela credinţei noastre strămoşeşti. În incinta fostei Catedrale (în prezent Mănăstire) au primit hirotonia în diaconi şi preoţi marea majoritate a slujitorilor Sfintelor Altare din cuprinsul Mitropoliei Chişinăului şi a întregii Moldove. Tot aici absolvenţii Şcolilor Teologice, după hirotonie şi înainte de numirea la parohie, participau la Serviciile Divine, acumulând deprinderile necesare unui cleric pentru sfintele slujbe. Aici au fost botezaţi şi cununaţi, mărturisiţi şi împărtăşiţi enoriaşi atât din Chişinău, cât şi din întreaga Republică. Deci, pentru toţi aceştia, Mănăstirea a fost şi este locul sfânt de rugăciune şi comuniune cu Dumnezeu.

Discovering the Republic of Moldova — Ciuflea Monastery

În incinta Catedralei se găsesc icoane vechi, ferecate în aur şi argint. Enoriaşii Mănăstirii cinstesc în mod deosebit icoanele Maicii Domnului de Hîrbovăţ şi Cazan. Dar o bogăţie spirituală aparte constituie icoanele cu părticele din Sfintele Moaşte ale Sf. M. Mc. şi Tămăduitor Pantelimon; Sf Cuvios Serafim de Sarov; Sf. Cuvios Antipa Athonitul; Sf. Cuviosi Iov şi Amfilohie de la Poceaev; Sf. Ierarh Ignatie (Breanceaninov); Sf Binecredincioasei Kneaghine Ana de Caşinsc.

În anul jubiliar 2000 de la Naşterea lui Hristos, prin milostivirea Bunului Dumnezeu, din bunăvoinţa şi dragostea frăţească a Patriarhiei Sîrbe, şi îndeosebi a călugărilor din Mănăstirea Hopovo, Mănăstirea a primit un dar de mare preţ: o părticică din Sf. Moaşte a Marelui Mucenic Teodor Tiron. Prin stăruinţa şi jertfa clericilor şi enoriaşilor catedralei (pe atunci), s-a realizat şi înfrumuseţat un Chivot din argint aurit, în care s-a aşezat părticica din Sf Moaşte. Iar în anul 2004, în ajunul sărbătorii Naşterii Domnului, la Mănăstire a fost adus un Chivot aurit, unde se păstrează 30 părticele din Moaştele Sfinţilor Părinţi de la Lavra Pecersca din Kiev (Ucraina). Ambele Chivote şi icoanele cu părticele din Sfintele Moaşte sunt expuse în naosul Mănăstirii spre închinarea tuturor binecredincioșilor creștini.

Aici slujbele se săvârșesc după tipicul mănăstiresc: seara şi dimineaţa, în fiece zi.

Chișinău – inima Moldovei

Revista Bibliotecii „Alexandru Donici”

„Orașul meu din albe flori de piatră”

Chișinău – inima Moldovei: Revista Bibliotecii „Alexandru Donici” (nr. 2) a fost elaborată în cadrul Colocviilor de vară, ed. X-a, cu genericul „Contribuția bibliotecii publice la valorificarea istoriei locale”. Revista este dedicată aniversării 585 ani ai orașului Chișinău și reflectă cele mai interesante curiozități despre Chișinău, locuri importante de vizitat și experiența programului „Provocarea verii” ed. 2021, cu genericul „Citește și descoperă Chișinăul!”.

Chișinău – este un oraș plin de magie ce ascunde mai multe curiozități, un oraș bogat în istorie, cultură, tradiții și folclor, dar și în suflete de un lirism pătrunzător.

Există o memorie a oamenilor.
Dar există și o memorie a locurilor.

A locurilor care țin minte evenimente, date, personalități. Unul dintre acestea e orașul Chișinău. Târg vechi, situat în inima codrilor, chiar în mijlocul Basarabiei de altă dată.

Orașele ca și oamenii au o biografie a lor. Chișinăul are un prezent plin de trecut și viitor.
Pe harta el are conturul unei inimi. Ceea ce și este: o inimă care pulsează în ritmul acestor vremuri pline de speranțe în schimbare, oraş al contrastelor și al îmbinărilor culturale.

Pregătește-te să te pierzi prin trecutul fascinant al Chișinăului.

Lectură plăcută!