Povestiri și romane din literatura basarabeană

Gherman, Marcel. Mireasa centaurului / Marcel Gherman: eseuri. – Chișinău: Arc, 2020. -67 p.

Alături de cronicile trecutului, poveștile fantastice sunt cele mai vechi forme de creație literară. Prezentul volum Mireasa centaurului, concentrează mai multe eseuri consacrate ultimelor trenduri, celor mai noi evoluții din ficțiunea de azi, dar și o revizitate analitică a întemeietorilor genului Fantasy, în principal autori anglosaxoni, nume care i-au dat corp și identitate. Scrise cu vervă și cu o acuratețe a stilului invidiabilă, hrănite cu vaste lecturile, bazate pe o solidă documentare, eseurile lui Marcel Gherman oferă un model de scris și un set de rigori profesionale de care nu se poate dispensa niciun aspirant la gloria literară: erudiție, disciplină, imaginație, dedicație, deschidere spre universalitate.

Dumbrăveanu, Victor. Numește fericirea altfel : roman / Victor Dumbrăveanu. Chișinău: Cartier, 2020. -452 p.

Fără a folosi formule narative sofisticate, Victor Dumbrăveanu rămâne fidel universului mic, în care omul simplu trăiește însă cu toate fibrele sufletului drame sentimentale, înstrăinare, momente de bucurie, dragoste și împlinire, dar și de «eclipsă», de neliniște și dezamăgire, de patimi subjugătoare și eliberări de ele: sunt file de viață simplă, «naturală» notate cu lirism, umor și cu credința povestitorului că și ungherele tăinuite ale universului intim merită a fi radiografiate și fixate ca niște cazuri întâmplate pentru sine dar și pentru alții.” – Mihai Cimpoi

”Cu eroii săi autorul se comportă de la egal la egal, fără falsă condescendență, pe alocuri chiar necruțătoare. dar pentru fiecare găsește culori ți nuanțe, descoperă coclauri neumblate și tainițe dintre cele mai neștiute”

Alexandru Gromov
Mardare, Marcela. Dincolo de noi : povestiri / Marcela Mardare. – Chișinău: Pontos, 2020.

Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua.
Să ne dezbrăcăm dar, de faptele întunericului,
Și să ne îmbrăcăm cu armele luminii.

Volumul Dincolo de noi conține următoarele povestiri:
Aici și…: Brâul cerului, Izvoade vechi, Rădăcina pătrată a neamului, Asemeni păsărilor cerului, casa cu fața spre soare, Scut pentru Leonora, Revederi întârziate, Iarba norocului, Mărturisirea păcatului, Ultima redută, Bucuria noastră, Câinele, Puiul de cioară, Infractorul, fapta bună pentru om este cunună, Rapsodia divină, Copila cu ochi albaștri, Urmașul, Cicoarea.
Dincolo de noi: Taximetristul, Dincolo de noi, Forțele creatoare ale sufletului, Ispita Serafimei, Darul Mariei, Oglinda fermecată, Bestia.
Copiii soarelui: Raza soarelui, Ciuperca Pestrițica, Minunea, Cireșul, Copii Soarelui, În așteptarea lui Dumnezeu, Ploaia binevoitoare.

Ioviţă, Vlad. Magdalena / Vlad Ioviță. Chișinău: Știința, 2020. – 301 p.

Cartea este destinată tuturor cititorilor interesați de literatura contemporană, în special de literatura narativă. „Magdalena” este o nuvelă cu un pronunțat substrat autobiografic ce au, în fond, aceleași figuri de intelectuali în prima generație, rurali orășenizați, nuvele auto-referențiale cu un subiect flotant. Eroii principali din „Magdalena” sunt expresii ale noilor timpuri, eroi care se evidențiază și prin primele cristalizări ale timpului modern de la țară.

Sârbu, Antonina. Atelierul din strada Patrice : Memorii & File de jurnal / Antonina Sârbu. –  Chișinău: Arc, 2020. -284 p.

Învingătorii scriu poveștile corecte, însă învinșii sunt cei care scriu poveștile adevărate, or poveștile adevărate sunt cele care rămân. Cele corecte sunt uitate odată cu învingătorii.

Kon Ichikawa

Cartea se referă la un destin real și este, într-un anumit sens, o autobiografie. Atelierul din strada Patrice e un document afectiv care îmbogățește considerabil bibliografia Andrei Sârbu. Nervul epic al discursului e ușor sentimentalizat pe alocuri, dar registrul narativ a câștigat enorm prin faptul că autoarea a evitat o expunere fad-cronologică (s-a născut…, a absolvit…, a expus ș.a.m.d.). Dimpotrivă, Antonina Sârbu a dat întâietate unor secvențe de tip flashback într-o succesiune, am putea spune, aleatorie, așa cum le-a smuls din memorie voia hazardului mnemotehnic. Chiar dacă unele secvențe reiau același moment, acesta e însă revăzut din alt unghi, întâmplarea sau reflecția completându-se cu un surplus afectiv sau informațional. Cartea are astfel o structură mozaicală, diversificată, care nu lasă în niciun caz cititorul să moțăie. Deși subiectul Andrei Sârbu îmi era destul de cunoscut, eu am citit-o ca pe un roman în care viața bate de o sută de ori filmul! Sper că, odată întoarsă ultima filă a volumului, Atelierul din strada Patrice să va lase și dvs. aceeași senzație. Eugen Lungu

Vă invităm să faceți cunoștință cu aceste romane din literatura română cu termeni ajunși categoriei esteticii, dar și clișeu în demersurile care denunță realitățile de oriunde, cărți autobiografice, oameni-legendă, etc. Vă dorim lectură plăcută!