Moara cu noroc de Ioan Slavici

„Moara cu noroc” de Ioan Slavici (1881) | 140 de ani de la publicare

Ioan Slavici

18 ianuarie 1848 – 17 august 1925

Ioan Slavici este unul dintre cei mai mari scriitori ardeleni și clasic al literaturii romane alături de Eminescu, Creangă, Caragiale. S-a născut la Șiria, România, a studiat la Berlin și Viena fără a-și finaliza studiile. A colaborat la revista «Convorbiri literare» condusă de Titu Maiorescu și la ziarul «Timpul» din Bucuresti.

Opera

A scris nuvele adunate-n diferite volume (nuvele din popor), amintiri («Închisorile mele», «Lumea prin care am trecut»), romanul «Mara». A înființat revista «Vatra» împreună cu George Coșbuc și I.L.Caragiale. O mare valoare literară a reprezentat nuvela «Moara cu noroc» în care este oglindită societatea ardelenească de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începând cu secolul al XX-lea având ca tema dezumanizarea prin înavuțire.

Ioan Slavici, prozator ardelean, precursor al lui Liviu Rebreanu, este un autor moralist, un fin psiholog, un creator de tipologii. După cum el însuși mărturisește, ca adept înflăcărat al lui Confucius, aplică în opera sa principalele virtuţi morale exprimate de acesta: sinceritatea, demnitatea, buna-credinţă, francheţea, cinstea, iubirea de adevăr.

Întreaga creaţie a lui Slavici este o pledoarie pentru echilibru moral, pentru chibzuinţă şi înţelepciune, pentru fericire prin iubirea de oameni şi păstrarea măsurii în toate, iar orice abatere de la aceste principii este grav sancţionată de autor. Slavici construieşte o operă literară bazată pe cunoaşterea sufletului omenesc, cu un puternic caracter moralizator, concepţia literară fiind un argument pentru cumpătare şi păstrarea măsurii în toate.

Moara cu Noroc [eBook] de Ioan Slavici - Bestseller.md

Nuvela este creație epică cultă, proză de întindere medie, mai mica decât romanul dar mai mare decât schița sau povestirea cu un singur fir epic și număr redus de personaje. Accentul este pus pe trăsăturile personajului și pe evoluția acestuia. Acțiunea poate fi împărțită pe momente ale subiectului, perspectiva narativă se caracterizează de obicei prin narațiune la persoana a III-a, naratorul find omniscient și omniprezent. Există mai multe tipuri de nuvele, acestea se caracterizează după tematică: istorice, psihologice, naturaliste. În funcție de curentul literar căruia le aparțin, nuvelele pot fii romantice, realiste, poporaniste, etc.

Moara cu noroc este o nuvelă realistă, psihologică, prezentând aspecte din societatea ardelenească de la începutul secolului al XX-lea, în același timp accentul este pus pe analiza tematică.

Nuvela Moara cu noroc de Ioan Slavici, a apărut în volumul de debut Novele din popor, din 1881 şi s-a bucurat de o largă apreciere critică, Titu Maiorescu însuşi considerând-o un moment de referinţă în evoluţia prozei româneşti, mai ales că autorul „s-a inspirat din viaţa proprie a poporului şi ne-a înfăţişat ceea ce este, ceea ce simte românul în partea cea mai aleasă a firii lui etnice”.

Mihai Eminescu aprecia faptul că personajele acestor nuvele „nu numai că seamănă în exterior cu ţăranul român, în port şi vorbă, ci cu fondul sufletesc al poporului, gândesc şi simt ca el”. Aşadar, Ioan Slavici construieşte o operă literară bazată pe cunoaşterea sufletului omenesc, cu un puternic caracter moralizator, concepţia lui literară fiind un argument pentru iubirea de oameni care trebuie să aibă caracter moralizator.

Lectură plăcută!