100 de ani de la apariția Societății de Arte Frumoase din Basarabia

100 de ani de la apariția Societății de Arte Frumoase din Basarabia – 1921

DIN ISTORIA ŞCOLII ŞI SOCIETĂŢII DE ARTE FRUMOASE (BELLE ARTE) DIN BASARABIA

Odată cu schimbarea situaţiei politice şi unirea Basarbiei cu România (1918), viaţa artistică capătă o amploare majoră. La Chişinău, Şcoala Municipală de Desen, odata cu venirea în fruntea instituţiei a lui Alexandru Plămădeală, la 1 martie 1919, în colaborare cu August Baillayre şi Şneer Cogan, este transformată în Şcoala de Arte Frumoase, care s-a impus ca centru al culturii basarabene. La iniţiativa lui Alexandru Plămădeală, Auguste Baillayre şi Vladimir Doncev, cât şi a membrilor fostei societăţi, în 1921 la Chişinău este înfiinţată „Societatea de Belle-Arte din Basarabia”. În comparaţie cu cea precedentă noua societate includea mai multe secţii şi dispuneau de funcţii mai ample. În afară de compartimentul de artă plastică, mai funcţionau secţiile de muzică, arhitectură, de teatru (dramaturgie şi balet) şi un compartiment de fotografie artistică. Însă o activitate permanentă desfăşura secţia de arte plastice, care pe parcursul existenţei (1921-1939) a organizat 11 expoziţii dintre care două la Bucureşti (1921-1922), câte una la Bolgrad (1934) şi la Ialoveni (1938), celelalte având loc la Chişinău.

Societatea de Arte Frumoase din Basarabia, organizație obștească, construită în anul 1921 la Chișinău din inițiativa lui Alexandru Plămădeală, și concursul lui August Baillayre, V. Doncev și al foștilor membri ai Societății de Arte Frumoase din Basarabia. Structura societății era constituită din secții: arte plastice, muzică, teatru, arhitectură și arta fotografică. Scopul Societății era nu numai de a crea opere de artă autentice, dar și de a ocroti monumentele de istorie și cultură, de a mobiliza forțele artistice din Basarabia la o muncă de creație profesionistă. Sediul Societății s-a aflat în incinta Școlii de Arte Plastice. Componența permanentă a Societății întrunea peste 60 membri. Prin contribuția lor în luna octombrie 1939 au fost deschise la Chișinău Pinacoteca Muzeului de Arte Plastice din R.S.S.M. Societatea de Arte Frumoase din Basarabia a existat până în 1940.

Sursa: Colesnic, Iurie. Chișinău. Enciclopedie / Iurie Colesnic. Chişinău : Museum, 1997. p. 419