Miezul iernii de Vasile Alexandri

Vasile Alecsandri
21 iulie 1821 – 22 august 1890

MIEZUL IERNII

                                                       De Vasile Alecsandri

În păduri trăsnesc stejarii! E un ger amar, cumplit!
Stelele par îngheţate, cerul pare oţelit, 
Iar zăpada cristalină pe câmpii strălucitoare
Pare-un lan de diamanturi ce scârţâie sub picioare.

Fumuri albe se ridică în văzduhul scânteios
Ca înaltele coloane unui templu maiestos, 
Şi pe ele se aşează bolta cerului senină, 
Unde luna îşi aprinde farul tainic de lumină.

O! tablou măreţ, fantastic!… Mii de stele argintii
În nemărginitul templu ard ca vecinice făclii.
Munţii sunt a lui altare, codrii – organe sonoare
Unde crivătul pătrunde, scotând note-ngrozitoare.

Totul e în neclintire, fără viaţă, fără glas;
Nici un zbor în atmosferă, pe zăpadă – nici un pas;
Dar ce văd?… în raza lunii o fantasmă se arată…
E un lup ce se alungă după prada-i spăimântată! 

Vasile Alecsandri, reprezentant de seamă al generaţiei de scriitori de la mijlocul secolului al XIX-lea, a abordat, în creaţia sa, o mare varietate de specii literare, între care un loc aparte îl ocupă pastelurile, al căror creator este. Pastelul este specia lirică, în care poetul descrie un tablou din natură, apelând la imagini vizuale, motorii, olfactive, auditive, precum şi la figuri de stil şi motive literare care compun armonizarea planului terestru cu cel cosmic. Eul liric îşi exprimă direct sentimentele faţă de peisajul conturat prin descriere.

În pastelurile sale, Vasile Alecsandri ilustrează natura cu toate frumuseţile ei, în toate anotimpurile, realizând un adevărat calendar în versuri,
„o lirică a liniştii, şi fericirii rurale”.

George Călinescu

Pastelul Miezul iernei, de Vasile Alecsandri, a apărut în revista „Convorbiri literare”. Titlul semnifică esenţa pastelului, descrierea anotimpului friguros, deja instalat şi în plină manifestare, zăpada oferind un spectacol sclipitor, iar fiarele sălbatice cutreierând nestânjenite alba întindere pustie.

Pastelul Miezul iernei este alcătuit din patru catrene (strofe de câte patru versuri), dispuse succesiv, conform celor două planuri: prima şi ultima strofă aparţin planului real, iar strofele a doua şi a treia ţin de planul transfigurat. O trăsătură specifică tuturor pastelurilor, care se manifestă şi în Miezul iernei este îmbinarea spaţiului terestru cu spaţiul cosmic, Alecsandri compunând tabloul anotimpului descris prin imagini vizuale, imagini auditive şi figuri de stil care-i particularizează lirismul creaţiei.

Prima strofă ilustrează planul real, alcătuit din elemente terestre şi cosmice. În primele două versuri propoziţiile sunt scurte, pentru a exprima concentrat caracteristicile anotimpului hibernal, conturând o natură statică, încremenită, într-o noapte foarte geroasă: „În păduri trăsnesc stejarii! E un ger amar, cumplit! / Stelele par îngheţate, cerul pare oţelit”.

Elementele terestre pădurile şi „stejarii” – se îmbină cu cele cosmice „stelele”, „cerul” – formând o imagine vizuală unitară. Forţa gerului este susţinută de imagini auditive, redate prin verbe auditive „trăsnesc”, „scârţâie” – şi epitetul dublu „amar, cumplit”. Semnele exclamării din primul vers sugerează emoţia puternică a eului liric, atitudinea de uimire şi încântarea care îl cuprind în faţa frumuseţii acestei naturi. Albul, culoarea specifică iernii, este sugerat de neaua care acoperă întreaga fire – „zăpada”, de epitetele „cristalină” şi „strălucitoare”, precum şi de metafora „lan de diamanturi”.

Comparaţiile din versul al doilea – „Stelele par îngheţate, cerul pare oţelit” – completează imaginea anotimpului geros care a cuprins teluricul şi cosmicul. Imaginea vizuală a tabloului din prima strofă este dominată de o lumină ireală, fascinantă, făcând trecerea de la planul real la planul transfigurat din strofele următoare.

Iarna in padure – Poezii pentru sufletul meu

În strofa a doua, se compune o imagine vizuală monumentală a iernii, conturându-se un tablou măreţ prin enumerarea detaliilor cu efect fabulos, exprimate prin epitete sugestive: „Fumuri albe”, „văzduhul scânteios”, „templu maiestuos”, „bolta […] senină” şi epitetul în inversiune ‘înaltele coloane”. Trăsătura dominantă a tabloului este lumina strălucitoare, ireală care îmbracă deopotrivă teluricul şi cosmosul – cerul îşi sprijină boita pe fumurile care ies din hornurile caselor – „Şi pe ele se aşază bolta cerului senină”, iar luna, personificată, străluceşte misterios peste întreaga fire: „Unde luna îşi aprinde farul tainic de lumină”. Prezenţa oamenilor este numai sugerată în cadrul acestei naturi feerice, prin fumurile albe ce se înalţă în văzduh din hornurile caselor, imaginea fiind construită printr-o comparaţie: „Fumuri albe […] / Ca înaltele coloane”.

Strofa a treia debutează printr-o interjecţie urmată de semnul exclamării – „O!” – sugerând sentimentele de admiraţie şi uimire ale eului liric în faţa acestui tablou ireal şi încântător, exprimate printr-un epitet dublu: „tablou măreţ, fantastic / …”. Emoţia eului liric este accentuată prin semnul exclamării şi punctele de suspensie, care îndeamnă la meditaţie şi reflecţie, evidenţiind extazul în faţa măreţiei naturii.

Dimensiunea cosmică a peisajului este redată prin strălucire cerească, imagine vizuală realizată prin epitetele „Mii de stele argintii” şi „nemărginitul templu”, ultima fiind şi o metaforă sugestivă pentru imensitatea bolţii cereşti. Comparaţia „stele argintii […] ard ca vecinice făclii” şi metaforele „Munţii sunt a lui altare” şi „codrii organe sonoare”, compun o imagine sacră (sfântă), creând o stare de religiozitate eului liric, în faţa acestui tablou al naturii.

Liniştea încremenită de gerul nemilos este străpunsă de şuieratul crivăţului, care, personificat prin verbele „pătrunde” şi „scoţând”, realizează o imagine auditivă impresionantă prin epitetul „note-ngrozitoare”.

Ultima strofă reia imaginea din strofa întâi, aceea a naturii statice, încremenite – „Totul e în neclintire” -, realizată printr-o enumeraţie gradată ascendent – „fără viaţă, fără glas”; „nici un zbor […], nici un pas”. Peisajul îngheţat este dinamizat în finalul poeziei prin prezenţa unei fiinţe care s-a încumetat să iasă din adăpost, stârnind uimirea şi teama eului poetic: „Dar ce văd?… În raza lunei o fantasmă se arată… / E un lup ce se alungă după prada-i spăimântată”. Imaginea motorie este introdusă de interogaţia retorică „Dar ce văd?…”, sugerând uimirea eului liric în faţa tabloului fabulos, cauzată de ivirea unui lup, care, în închipuirea sa, este exprimată prin metafora „o fantasmă”.

Poezia Miezul iernei are ritm trohaic, rimă împerecheată, iar versurile sunt lungi, ca în majoritatea pastelurilor sale, de 15-16 silabe.

În căutarea nescriselor poeme… | Verde-n faţă

Imaginea naturii este construită cu o adevărată „tehnică picturală”, Alecsandri reuşind să ajungă prin pasteluri „la gradul cel mai înalt de artă şi la culmea talentului său”.

Deoarece Vasile Alecsandri creează un tablou în versuri al naturii feerice, faţă de care eul poetic îşi exprimă propriile sentimente de încântare şi admiraţie pentru măreţia acesteia, poezia Miezul iernei este un pastel.

Гюстав Флобер – жизнь и творчество

Doamna Bovary (Top 10+) - Gustave Flaubert - Cartepedia.ro

Гюстав Флобер, cын врача, который хотел стать юристом, а стал одним из главных писателей Франции XIX века. Гюстав Флобер был скандальным автором, хотя сам к этому никогда не стремился, просто его романы поднимали со дна французского общества слишком много того, о чём преимущественно молчали.

Семья и детство

Гюстав Флобер родился в семье мелкого буржуа. Его отец работал в клинике Руана хирургом, а мать была дочерью врача. У Флобера также были старший брат и младшая сестра. Но, несмотря на это, Гюстав рос в одиночестве, чаще всего проводя время в запертой квартире, либо в больнице возле отца.

Поскольку отец кроме профессии врача был также и богатым землевладельцем, то одиннадцатилетнего Гюстава послали учиться сперва в Королевский колледж, а затем и в лицей Руана. В лицее он познакомился с Эрнестом Шевалье, вместе в которым они решили создать в стенах учебного заведения собственный журнал «Искусство и прогресс». Так 13-летный Гюстав стал одним из редакторов рукописного издания, а через некоторое время начал писать туда свои тексты.

Учёба и болезнь
Кроссенс "Життя та творчість Г. Флобера. Роман "Пані Боварі"

В 15 лет он познакомился с Элизой Шезлингер, привязанность к которой он со временем перенёс на страницы романа «Воспитание чувств», о своей первой любви он помнил до последних дней жизни. И хотя писать Гюставу нравилось, он всё же решил связать свою жизнь с юриспруденцией, поэтому в 1840 году поступает на юридический факультет в университете Парижа. Но окончить курс не сумел — в 1843 году у него случился припадок эпилепсии. На то время болезнь считалась опасной. Поэтому Флобер отказался от учёбы.

Жизнь в богемном Париже ему немного наскучила, и он переехал в городок вблизи Руана, где и поселился в домике на берегу Сены. Практически ни с кем не общаясь, он много времени проводит в раздумьях, пишет «Воспитание чувств», хотя сам роман опубликуют и нескоро — лишь спустя 25 лет.

Через год он отправляется в путешествие, по советам врачей и по собственному желанию сменить обстановку.  Так, в 1845 году ездит городками Италии, через год возвращается в Руан из-за смерти отца. Еще через год умирает его сестра. Поскольку отец оставил ему довольно приличное наследство, Гюстав взял на себя заботы о дочери сестры и, как это ни странно, о муже умершей.

Путешествия и первый роман
Exporting Bookmarks from FBReader | rixx.de

В 1848 Флобер вернулся в Париж только для того, чтобы принять участие в Революции. Следующие четыре года он провёл в путешествиях: посетил Египет и Италию, Иерусалим и Османскую империю. Впечатление об увиденном стали частью его будущих романов.

Начиная с 1851 и следующие пять лет он работает над книгой «Госпожа Бовари». Нищета Египта и несколько несчастливых любовных историй, пережитых во время путешествия, помогли ему написать роман, о котором он сам говорил: «Господа Бовари — это я». Как и автор, его главная героиня больше мечтает, чем живёт реальной жизнью. Роман стал прорывом. Критики заговорили о новом авторе, который приговорил романтизм как стиль в литературе. На Флобера и редактора журнала, где впервые опубликовали роман, подали в суд за «оскорбление общественной морали» — ведь в книге речь идёт об измене и самоубийстве, кроме того, роман признали первым вестником натурализма в литературе. К счастью, Флобера оправдали.

Но судебное дело негативно сказалось на его физическом и психическом здоровье. Гюстав запирается в своём доме и не хочет никого видеть. Единственным человеком, который в то время был с ним — его мать, она поселилась с сыном после смерти мужа. Она же и ухаживала за ним во время эпилептических припадков. Несмотря на то, что Флобер очень нравился женщинам, он не решился жениться и заводить детей из-за своей болезни. Хотя многие биографы утверждают, что именно благодаря припадкам эпилепсии Флобер написал столько замечательных и важных книг.

Он понимал, что припадок может случиться в любой момент и никто не знает, какой из них станет последним, поэтому работал не жалея сил.

Вскоре он совершает путешествие в Тунис, после возвращение из которого садиться за написание нового романа — «Саламбо». В 1962 году книгу публикуют.

Признание и скандалы

В 1864 Ватикан официально запрещает «Госпожу Бовари», как произведение, которое развращает сердце, через несколько лет такая же судьба ждёт и «Саламбо». Хотя во Франции обе книги от этого не становятся менее популярными.

Когда после успешной публикации «Госпожи Бовари» Флобер проснулся знаменитым, он не охмелел от бешеной славы. Сперва автор отстаивал свое литературное детище в суде, а после вынесения оправдательного приговора попрощался с восторженной публикой и заперся в материнском доме в Круассе.

Роман и критики, и читатели приняли благосклонно, но затворнический образ жизни Флобера это не изменило. Следующая книга — написанный давным-давно роман «Воспитание чувств» — выходит в 1869 году. Хотя книгу и признавали сильной, но некоторые критики довольно резко высказались о ней. Одни говорили, что Флобер попытался совместить хладный ум и пылающее сердце, и лучше было бы написать просто две отдельные книги, другие же не понимали, почему сентиментальный от природы писатель, порицает саму сентиментальность в своей книге. В том же году умирает близкий друг писателя — Луи Булле, ещё через три года — его мать. Между этими двумя личными трагедиями он успел отслужить в армии в период франко-прусской войны, за что его наградили орденом Почётного легиона.

«Госпожа Бовари»: рождение шедевра

Писал Флобер еще с юношества. Первые пробы пера были подражанием модным в то время романтикам. Однако требовательный к себе Флобер не публиковал ни единой строчки. Он не желал краснеть перед публикой за нестройные пробы пера, его литературный дебют должен быть идеальным.

Госпожа Бовари (Флобер Г.) - купить книгу с доставкой в интернет-магазине  «Читай-город». ISBN: 978-5-17-100587-0

В 1851 году Флобер садится за работу над романом «Госпожа Бовари». На протяжении пяти лет он кропотливо выписывает строчку за строчкой. Порой писатель просиживает целые дни над одной страницей, делает бесконечные правки и, наконец, в 1856 году «Госпожа Бовари» появляется на прилавках книжных магазинов. Работа произвела огромный общественный резонанс. Флобера критиковали, обличали в аморальности, против него даже возбудили судебный процесс, но никто не смог усомниться в литературном мастерстве автора. Гюстав Флобер тут же стал самым прославленным французским писателем. Автор называл Эмму Бовари своим альтер-эго (отметим, что в произведении отсутствует как таковой положительный герой, характерный для романтической традиции).

Столкнувшись с реальностью, Флобер понял — сладостные мечты убивают, подобно яду медленного действия. Тот, кто не в силах с ними расстаться, обречен на гибель.

«Саламбо»
Отзывы о Книга "Саламбо" - Гюстав Флобер

Второй роман Флобера вышел еще через пять лет в 1862 году. «Саламбо» – результат путешествия писателя по Африке и Востоку. Историческим фоном произведения стало восстание наемников для войны с Римом в древнем Карфагене. Описываемые события относятся к III веку до н.э. Как истинный перфекционист, Флобер кропотливо изучает многочисленные источники о Карфагене.

За пять лет работы, с 1857-го по 1862-й, Флоберу удалось изучить около сотни трудов античных авторов, создать черновой вариант произведения и полностью уничтожить его после поездки в Тунис, ради более совершенного, исторически правдивого текста. В результате критики обвинили автора в излишней внимательности к историческим деталям, за счет чего произведение утратило духовность, а образы художественную глубину. Публика, однако, была в восторге от второго романа автора «Госпожи Бовари», чья слава гремела уже далеко за пределами Франции.

Роман «Саламбо» – исторический. В нём одинаково хорошо воплотились как реалистические, во многом даже натуралистические, так и романтические литературные тенденции. В середине XIX века история древней цивилизации практически не была изучена европейскими специалистами, так что «Саламбо» оказалась не только художественной, но и отчасти документальной книгой. За последнее многие критики ругали Флобера, говоря, что он пожертвовал психологизмом характеров в погоне за доскональными описаниями, но именно они и стали той уникальной чертой, которая сделала роман самобытным и интересным широкому кругу читателей.

«Воспитание чувств», «Бювар и Пекюше»
Воспитание чувств

Третий роман «Воспитание чувств», вышедший в 1869 году, встретили прохладно, интерес к нему возродился только после смерти писателя. А вот последний труд «Бувар и Пекюше» Флобер называл своим самым любимым.

Увы, завершить произведение автору не удалось. Роман, в котором препарируется человеческая глупость, был опубликован после смерти писателя в 1881 году.

Известные высказывания Гюстава Флобера
  • Когда уважаешь свой талант, не станешь прибегать к средствам, которыми завоёвывают толпу.
  • Женщины вдохновляют мужчин на великие подвиги, но не оставляют времени для их исполнения.
  • Нет такой глупости, которой бы не рукоплескали, и такого глупца, что не прослыл бы великим человеком, или великого человека, которого не обзывали бы кретином.

Gustave Flaubert- un om inteligent în căutarea perfecțiunii

Madame Bovary: book reports, emma bovary, gustave flaubert, language arts,  madame bovary, romantizmin idealist, tr | Glogster EDU - Interactive  multimedia posters

Gustave Flaubert

12 decembrie 1821 – 8 mai 1880

romancier și dramaturg francez

Unul dintre marii scriitori ai secolului al XIX-lea, Gustave Flaubert s-a născut la 12 decembrie 1821, în Rouen. După ce a absolvit Collège Royal, în 1840, a început să lucreze la primele piese de tea­tru şi la schiţele romanelor sale istorice. Publicase deja prima povestire în 1837, în revista ColibriDoamna Bovary, la care Flaubert a început să lucreze în 1851, apare abia şase ani mai târziu. Pentru următorul său roman, Salammbô (publicat în 1862), Flaubert caută inspiraţie în Tunisia, unde ajunge în 1858. În 1869, după 26 de ani de lucru, publică Educaţia sentimentală, despre care mulţi consideră că a influenţat major dezvoltarea romanului european. Alt roman la care a lucrat intens, dar care va apărea neterminat, abia în 1881, este Bouvard şi Pécuchet.

Gustave Flaubert e il “mentre” letterario - Mar dei Sargassi

Gustave Flaubert cel care peste ani a stârnit admiraţia lui Mario Varga Llosa, a abordat subiectul „femeia, eterna poveste” din perspectiva condiţiei acesteia în societatea franceză a secolului al XlX-lea. În 1880, la 7 mai, Gustave Flaubert se stinge din viaţă la Croisset, locul unde se izolase încă din 1864. În acelaşi an, câțiva scriitori – printre care se numărau Émile Zola, Guy de Maupassant, J. K. Huysmans şi Paul Alexis – i-au dedicat lui Flaubert colecţia de romane Les Soirées de Médan.

Doamna Bovary (Top 10+) - Gustave Flaubert - Cartepedia.ro

Cronicari ai scriitorului au susţinut şi suţin că Madame Bovary este romanul ce dă întreaga măsură a talentului lui Flaubert, el prezentând destinul nefericit al Emmei printr-o alternanţă de planuri – real, imaginar – ce suscită de la prima până la ultima pagină interesul cititorilor.

Gustave Flaubert : héritier, généalogie, génération - Henri Gourdin


Flaubert, Gustave. Salammbô / Gustave Flaubert. – Bucureşti, Chişinău : Ştiinţa : Venus, 1994. – 304 p.

Capodoperă a literaturii universale, a cărei primă apariție 1862 a fost urmată de reeditări sistemice și zeci de traduceri, bucurându-se de un succes considerabil la public, pe toate meridianele. Romanul este o tragică poveste de dragoste evocă cu violență și fără prejudecăți. Acțiunea se petrece în Cartagina, după înfrângerea cetății de către romani, pe fundalul pitoresc, liric și mistic, al unei reconstituiri istorice de o rară autenticitate și frumusețe stilistică.  

Romanul lui Flaubert lasă impresia unei scrieri în care totul, de la întâmplări și până la personaje, este pus în mișcare de pornirile primare ale omului. În același timp, și ca o consecință a acestui fapt, toate personajele care populează cartea se dedau exceselor și luxului cel mai grețos: mâinile și picioarele, gâturile și urechile sunt îngreunate de bijuteriile cele mai strălucitoare, opulența operează în sufletele tuturor cartaginezilor, cei care au bogății, le etalează, cei care nu, le râvnesc.

Totodată, ca o urmare firească a exceselor grosiere, ceea ce atrage ruina morală a personajelor este risipa. Sclavii sunt uciși doar din plăcere și dintr-o răbufnire a furiei, vinurile cele mai bune sunt vărsate în băltoace în care cadavrele se îngrămădesc, peștii sunt prinși și li se scot ochii. În toiul acestor sacrilegii, din înalta clădire în care, atunci când nu este plecat, locuiește sufetul mărilor, Hamilcar Barca, unde își face apariția fiica acestuia, Salammbô. Vă lăsăm pe dumneavoastră să descoperiți ce urmează…

Flaubert, Gustave. Doamna Bovary / Gustave Flaubert . – București: Litera, 2016. – 365 p.

Una dintre capodoperele literaturii franceze, romanul „Doamna Bovary” a reușit, de-a lungul timpului, să ridice moralul atât de multor persoane care, otrăvite de mediul provincial în care trăiau, au dorit să lupte pentru un viitor mai bun, pentru împlinirea sufletească…

Romanul în sine este împărțit în trei părți distincte, fiecare dintre ele prezentând anumite etape din viața Emmei Bovary. Emma Bovary este o femeie frumoasă și plictisită, prizonieră în căsnicia cu un doctor mediocru și sufocată de banalitatea vieții de provincie. Cititoare înfocată de romane sentimentale, tânjește după pasiune și caută refugiul în fantezii romantice, în cheltuieli excesive și, în cele din urmă, în adulter. Aventurile sentimentale hrănite cu iluzii ajung și ele s-o dezamăgească, iar consecințele sunt devastatoare.

Portretul plin de erotism și de sensibilitate psihologică realizat de Flaubert a Emmei Bovary a stârnit indignare la data publicării romanului, iar autorului i-a fost intentat proces pentru obscenitate. Descrierea eroinei s-a dovedit atât de realistă, încât multe femei au afirmat că-i serviseră drept model. De altfel, protagonista lui Flaubert n-a încetat să fascineze, de atunci, generații întregi de cititori.

Eroină romantică sau soție întreținută și nevrotică, mamă neglijentă sau femeie instinctiv revoltată împotriva constrângerilor vieții mic-burgheze, Emma Bovary rămâne unul dintre cele mai enigmatice și mai tulburătoare personaje ale ficțiunii moderne.

Madame Bovary | Movie fanart | fanart.tv

Filmul „Madame Bovary” (1949)

„Doamna Bovary” este un roman spectaculos, care te face să îți pui întrebări, să încerci să te vezi pe tine așa cum ești.

Să mai amintim că titlul iniţial era Madame Bovary, moravuri de provincie şi că după apariţia cărţii scriitorului i s-a intentat proces pentru ultraj adus moralei publice şi religiei. Flaubert a fost judecat și achitat, iar operele lui au fost şi sunt citite în întreaga lume.

Doamna Bovary a fost adăugată în lucrarea „1001 de Cărți de Citit Într-o Viață” de Peter Boxall, Profesor de Limbă Engleză la Universitatea Sussex.

CITATE DIN CARTE
  • „Iubirea, trebuia să vină pe neaşteptate, cu tunete şi fulgere – uragan din cer care se prăbuşeşte peste viaţă, o schimbă total, smulge voinţele precum frunzele şi târăşte cu el în furtună inima.”
  • „Nu-i deșert, nu-i prăpastie, nici ocean pe care nu le-aș putea trece cu tine. Cu cât vom trăi mai mult împreună, viața va fi că o îmbrățișare tot mai strânsa, mai deplina! Nu ne va mai tulbura nimic, nici o grija, nici o piedica! Vom fi singuri, numai unul altuia, pe veci… ”
  • „Viitorul era un coridor întunecat de tot și cu ușa din fund bine încuiată.”
  • ,,Dacă suferințele noastre ar putea fi de folos cuiva, ne-am mângâia măcar cu gândul sacrificiului!”
EMMA BOVARY SOU EU”, por Gustave Flaubert
CITEȘTE CEEA CE-ȚI BUCURĂ SUFLETUL!
Lectură plăcută!