Victor Teleucă – poet al singurătății

Aniversări culturale 2022 | Victor Teleucă – 90 de ani de la naștere

Victor Teleucă

19 ianuarie 1933 – 12 august 2002

poet, eseist, traducător și publicist român basarabean

Om al cetății, reformator al poeziei, scriitor al viitorului – astfel este apreciat regretatul poet, eseist, și publicist Victor Teleucă.

Date personale

Poet, eseist, traducător și publicist, Victor Teleucă s-a născut la Cepeleuți, în fostul județ Hotin, pe 19 ianuarie 1933. Primele versuri îi apar în ziarul „Scânteia leninistă” în anul 1948, perioada în care absolvă școala primară din satul natal.

Elev al școlii din Grinauți-Moldova, Teleucă își publică încercările literare în „Țăranul sovietic”, iar după absolvire se angajează timp de un an la ziarul raional din Briceni. După terminarea cursurilor superioare, pe care le urmează la Facultatea de Filologie și Istorie a Institutului „I. Creangă”, activează ca redactor la diferite publicații, precum „Țăranul sovietic”, „Cultura” și „Nistru”. Din 1976 este secretar al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova.

Activitatea literară

Victor Teleucă s-a afirmat în literatura română de la prima sa carte, „Răscruce”, publicată în 1958. Doi ani mai târziu vede lumina tiparului placheta de versuri „La ruptul apelor”, urmata de volumele „Neliniști” (1963), „Din patru vanturi” (1964) și „Insula cerbilor” (1966), pentru care a obținut Premiul „Boris Glavan”. Victor Teleucă se remarca și ca traducător. Realizează traduceri din George Gordon Byron: „Peregrinarile lui Childe Harold”, din P. Ersov: poemul-poveste „Căluțul năzdravan”, precum si traduceri din opera lui A. S. Puskin, M. Dudin, A. Tvardovski, S. Neris, I. Rainis si a lui I. Martsinkiavicius.

Moldavian poet Victor Teleuca | Sputnik Images media library

În 1977, fondează și conduce până în 1983 Literatura și arta, unde promovează valorile culturii naționale, care contraveneau politicii guvernanților în domeniul presei și literaturii la acel moment. La plenarele și ședințele biroului, primul secretar al C.C. precum și alți activiști de partid de rang înalt, i-au adus învinuiri de românizare a ziarelor, l-au acuzat de naționalism.

În urma unor jocuri din culise a puterii, în care au fost antrenați colaboratori ai ziarului și colegi de condei, a fost destituit din post. Nu este editat timp de 15 ani (1985-2000). I s-a oferit o pensie mizeră de 185 lei. În mod paradoxal poetul este învinuit de unii colegi de condei că ar fi fost „slujitor al regimului comunist”.

Mai mulți ani i-a consacrat muncii la revistele literare „Cultura” și „Literatura și arta”. Fiind acuzat de nationalism, Victor Teleucă a fost dat afara de la serviciu și vreme de 15 ani i s-a interzis să editeze cărți și să publice versuri.

VICTOR TELEUCĂ – scriitorul care și-a întrecut epoca – FILIALA „MARAMUREȘ”

După moartea sa, din arhivele Radio și TVM dispar în mod misterios majoritatea eseurilor și poemelor needitate (benzile sunt demagnetizate). Editura „Cartea Moldovei” refuză categoric familiei poetului de a include în cartea „Neliniști” (2006), destinată elevilor și studenților, poemul dramatic Decebal, eseul Car frumos cu patru boi, invocând motive ideologice. Nu găsim incluse aceste scrieri nici în edițiile „Bibliotecii școlarului” din 2003, 2004.

Din 1983 nu mai revine în activitatea Uniunii până la sfârșitul vieții și se consacră întru totul scrisului (inclusiv publică o serie de articole, prin care a reabilitat eseul filosofic) și studierii aprofundate a filosofiei (Platon, Aristotel, Descartes, C. G. Jung, F. de Saussure, M. Heidegger, I. Kant, A. Moretti, O. Wilde, Lao-tse, C. Noica, L. Blaga). Călătorește în Cipru, Suedia și Mongolia. Pe parcursul anilor vizitează Lituania, Letonia, Estonia, Tadjikistanul, Ucraina, Belarus, Armenia, Iakuția.

În perioada 1993-2002 preda filosofia, istoria culturii, psihologia și estetica la Liceul Republican de Arte Plastice „I. Vieru” și estetica la Liceul „Prometeu” din Chișinău. În 1983, pentru merite pe tărâmul dezvoltării literaturii i se conferă titlul onorific de Maestru emerit în Arte din Moldova.

Pentru opera sa, poetul este recompensat cu Premiul de Stat în domeniul Literaturii și cu Premiul de Excelența al Uniunii Scriitorilor din Moldova pe anul 2000, cavaler al Ordinului Republicii (1998). Victor Teleucă s-a stins din viata pe 12 august 2002 la Chișinău.

„Limba, este memoria unei națiuni care se respectă. În limbă stă Codicele comportamentului noțiunii de națiune, caracterul reflexiv al gândirii ce specifică națiunea la noțiuni existențiale.” – Victor Teleucă

Din colecțiile bibliotecii:
  1. Teleucă, Victor. Car frumos cu patru boi / Victor Teleucă. Chişinău: Universul, 2011. – 36 p.
  2. Teleucă, Victor. Răsărit de Luceafăr: poem / Victor Teleucă. Chişinău: Universul, 2010. – 28 p.
  3. Teleucă, Victor. Nelinişti: Versuri / Victor Teleucă. Chişinău: Cartea Moldovei, 2006. – 271 p.
  4. Teleucă, Victor. Decebal: Poem / Victor Teleucă. Chişinău: Universul, 2003. – 39 p.
  5. Teleucă, Victor. Improvizaţia nisipului: Aventura imaginaţiei / Victor Teleucă. Chişinău: Universul, 2006. – 334 p.
  6. Teleucă, Victor. Momentul inimii / Victor Teleuca. Bucureşti, Chişinău: Litera Internaţional, 2003. – 425 p.
  7. Teleucă, Victor. Piramida singurătăţii : Introspecţii / Victor Teleucă. Chişinău: Cartea Moldovei, 2000. – 256 p.
  8. Teleucă, Victor. Inscripţii pe turnul Babel: versuri / Victor Teleucă. Chişinău: Cartea Moldovei, 2000. – 348 p.
  9. Teleucă, Victor. Ninge la o margine de existenţă: Poezii, reflecţii şi alte deziceri de sine / Victor Teleucă. Chişinău: Cartea Moldovei, 2002. – 308 p.
  10. Teleucă, Victor. Mollis Davia: poem / Victor Teleucă. Chişinău: Universul, 2012. – 93 p.