„HOTEL CALIFORNIA” de CONSTANTIN CHEIANU

PROGRAM DE LECTURĂ ,,CHIȘINĂUL CITEȘTE”
CATEGORIA DE VÂRSTĂ 17+

„HOTEL CALIFORNIA”

CONSTANTIN CHEIANU – scriitor, prozator, dramaturg, publicist, actor și prezentator TV

Constantin Cheianu

21 septembrie 1959, Trușeni, Strășeni

Programul de lectură „Chișinăul citește” este unul din cele mai îndrăgite și longevive programe culturale de nivel municipal, ce promovează lectura și susține cunoașterea aprofundată a literaturi române contemporane din Republica Moldova.

Biblioteca Municipală își asumă astfel calitatea de îndrumător în lumea cărților și a valorilor colportate de literatura contemporană în societate, astfel prilejuind multiple întâlniri cu scriitorii și îmbogățind viața culturală în urbea noastră. Toate bibliotecile din rețeaua „B.P. Hasdeu” organizează diverse evenimente publice: întâlniri cu scriitorii, discuții/ dezbateri, prezentări de carte, conferințe, lecții etc. Din anul 2004 Programul de lectură „Chișinăul citește” se desfășoară anual, în perioada februarie-noiembrie și este de implicare educațională și culturală a tuturor chișinăuienilor.

Cu mare entuziasm filiala „Al. Donici” se implică în acest program la toate categoriile de vârstă, colaboratorii inițiază, organizează cu drag întâlnirea scriitorilor cu parteneri îndrăgiți de lectură cum ar fi: licee, gimnazii, instituții preșcolare.

Astăzi, am avut onoarea să-l prezentăm, publicului cititor din cadrul Liceului Teoretic „Spiru Haret”, pe scriitorul, prozatorul, dramaturgul, publicistul, actorul și prezentatorul TV, Constantin Cheianu, cu prezentarea cărții „Hotel California”, proză scurtă inclusă în Programul de lectură ,,Chișinăul Citește” – 2022; Categoria de vârstă 17+.

Slovineanu Mihaela, director adjunct, Galina Țigulea, profesoară de limbă română, Ambroci Victor, managerul instituției, ne-a oferit tot sprijinul pentru întrunirea frumoasă la masa spiritualității din incinta liceului. Publicul alcătuit din liceenii claselor superioare XI-XII au dat dovadă de respect, seriozitate și multă responsabilitate.

Majoritatea participanților au reușit să citească cartea, ceia ce a sporit discuția, dezbaterea, analiza prozei, pasaje rostite pe de rost, întrebări provocatoare, care l-au făcut pe autor să mărturisească lucruri despre el mai puțin cunoscute. Scriitorul a marcat diverse comentarii și reflecții pe marginea carții, a citit mai multe fragmente selectate de el, ca cele mai reușite, mai haioase, care-i provoacă cititorului buna dispoziție.

La masă, aproape de maestru, s-a așezat eleva Felicia Istrati, o domnișoară ageră, îndrăzneață, care a venit cu cele mai multe întrebări, notițe, unele referitor la proză, altele din propria-i curiozitate. Atmosfera degajată ne-a adus cu gândul la o reîntâlnire după vacanță cu același autor și aceiași carte doar cu un alt public.

Colaboratoarele Bibliotecii „B.P. Hasdeu”, filiala „Al. Donici”, Valentina Marcu și Zinaida Ambroci aduc mari mulțumiri colectivului managerial al Liceul Teoretic „Spiru Haret” și maestrului Constantin Cheianu pentru frumoasa activitate realizată in comun, cu scopul de a valorifica cunoștința.

Pentru a cunoaște e nevoie să citești, cartea și doar cartea satisface această necesitate vitală.

Valentina Marcu
Colaboratoarea filialei Al.Donici