Cenaclul „Lumina Sufletului”

Întrunirea recentă de la Biblioteca „Al. Donici” din municipiu Chișinău a fost prilejuită de lansarea plachetei de versuri „Rănile din prag”.

În alocuțiunea inaugurală poeta Zinaida Ambroci, moderatoarea Cenaclului „Lumina Sufletului” a punctat momente semnificative din viața și activitatea Ecaterinei Iurcu-Urâtu, autoarea volumului de poezie, propusă atenției onoratului public.

Ecaterina Urâtu a povestit cu pietate despre neuitații ei părinți Susana și Filimon Iurcu, reprezentanți ai elitei satului Peresecina, r-ul Orhei, prin prisma amintirilor de cleștar, împletite în vița de neam. Acești părinți de calitate au crescut și educat cei șase copii în spiritual dragostei de țară și de neam, considerându-se români de viță veche.

Scriitoarea Nina Slutu-Soroceanu, s-a exprimat că poezia protagonistei e plină de fior, dezvăluie Eul artistic Iurcian. Prozatoarea Valeria Florea-Dascăl s-a referit la poeziile cu tentă civică inclusă în această plachetă, atât de necesare pentru a cultiva sentimentul patriotismului în inimile cititorilor.

Crâmpeiele muzicale oferite de cant-autorul Gurie Popa pluteau cu căldură, sinceritate în aerul Sărbătorii Cărții. Cântecele pe versurile autoarei compuse de dumnealui, vor avea, cu certitudine, priză la public.

Poezia pe aripile cântecului se înfrățește mai ușor cu semenii, promovată pe calea undelor, întorcându-i cu gândul la valorile general umane insuflate prin intermediul literaturii, artei în ansamblu. Sensibilizându-i și îndrăgostindu-i de splendorile create de oamenii de talent.

ORIGAMI – ARTĂ JAPONEZĂ CARE DĂ VIAȚĂ HÂRTIEI

Vacanță s-a încheiat. Ieri ne-am întrunit din nou cu copiii de la biblioteca „Al. Donici”, în cadrul cercului „Mânuțe hărnicuțe”.       

După sfârșitul plierii modulelor, copiilor li s-a demonstrat procedeele de unire a lebedei din module. Un procedeu complicat, care necesită multă atenție. Figura acestei păsări nobile, este o figură clasică în tehnica origami. Această pasăre fiind simbolul fidelității și al iubirii, al fericirii și al devotamentului.    

Chiar dacă acest procedeu este complicat, copiii au fost foarte atenți și nerăbdători dorindu-și fiecare din ei să vadă lebăda corect și frumos finisată.