Memoriile Basarabiei

EXPOZIȚIE VIRTUALĂ DE CARTE
pentru studenți, profesori, cercetători, publicul larg interesat de trecutul Basarabiei.

Prin Basarabia românească, 1918-1944. – Chișinău: Știința, 2021. -478 p.

Antologie de Olga Iordache și Liviu Papuc. Introducere de Ion Țurcanu. Volumul de fată inaugurează o nouă colecție de carte a Editurii Știința: „Memoriile Basarabiei”. Ea vine în locul mai vechii colecții „Pagini despre Basarabia”, păstrând aceleași intenții majore, dar lărgind cadrul tematic al textelor publicate. Revenirea Basarabiei, în 1918, între granițele ei firești a constituit o bună ocazie pentru cunoscuți scriitori din țară, ziariști, profesori, preoți, ofițeri, dar și unor simpli călători să treacă în repetate rânduri Prutul, spre a face cunoștință cu oamenii și locurile înstrăinate de peste o sută de ani.

Cartea propusă cuprinde relatările acestor călători veniți în spațiul dintre Prut și Nistru după Marea Unire de la 1918, dornici să cunoască realitățile de aici pe viu. Printre autorii textelor din această antologie figurează nume sonore ale literaturii și culturii românești, precum ar fi: I. Agârbiceanu, Liviu Rebreanu, Nichifor Crainic, Camil Petrescu, Pamfil Șeicaru, Nicolae Iorga, Tudor Arghezi, Mircea Eliade, Mihail Sadoveanu ș.a.

Aceste notații sunt deosebit de valoroase pentru latura lor informativă, având și calitatea de sursă istorică. Textele au fost preluate din ediții de autor, din varii publicații periodice (reviste de cultură, almanahuri, ziare s.a.) tipărite la Chișinău, Iași, Cernăuți și București.

Volumul, ca și întreaga colecție „Memoriile Basarabiei” este destinat tuturor
celor interesați de trecutul Basarabiei.

Poștarencu, Dinu. Studii și articole istorico-geografice. Dinu Poștarencu. -Chișinău: Știința, 2021. -452 p.

Volumul de față valorifică o mare parte din moștenirea științifică și publicistică a lui Gheorghe I. Năstase (3/15 februarie 1896 – 28 decembrie 1985), doctor în geografie, profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, membru al Societății Regale Române de Geografie, fost deputat în Sfatul Țării, votant al actului Unirii Basarabiei cu România la 27 martie/9 aprilie 1918, originar din satul Hristici, fostul județ Soroca.

Prima secțiune a cărții cuprinde articolele de natură social-politică ale autorului din perioada activității sale în calitate de deputat în primul parlament basarabean şi promotor al mișcării de eliberare națională din istoricii ani 1917-1918. Cea de-a doua reproduce studiile și articolele științifice ale savantului, publicate în prestigioase reviste de geografie ale timpului, vizând, în special, geografia istorică, bazată pe analiza atentă a izvoarelor documentare și cartografice.

Studiul biografic, notele și comentariile, precum și setul de imagini fotografice care însoțesc textele ediției completează informația despre viața și activitatea acestei personalități prea puțin cunoscute în spațiul nostru, personalitate care a realizat o îmbinare excepțională între geografia fizică, geografia umană și geografia istorică.

Volumul este adresat cercetătorilor din domeniul istoriei și al geografiei, dar și unui, inclusiv studenților și profesorilor, tuturor celor interesați de trecutul Basarabiei.

Moruzi, Dumitru. Pro Basarabia Pro România: Scrisori deschise. Dumitru C. Moruzi. -Chișinău: Știința, 2021. -215 p.

Volumul cuprinde o mare parte din publicistica scriitorului Dumitru C. Moruzi (1850 – 1914), autor al romanelor Pribegi în țară răpită și Înstrăinați, (tipărite de Editura Știința în colecția „Moștenire” în anul 2014) și anume acele intervenții, sub forma unor „scrisori deschise” adresate directorilor unor ziare şi reviste sau unor personalități marcante ale vremii, de la Chișinău (Pavel Cruşevan), București (Ion Tanoviceanu, C. G. Costa-Foru, Const. Mille) şi Iaşi (dr. C. Thiron), din Transilvania (Vasile Goldiş, Al. Vaida Voevod) şi chiar de la Petersburg (N. N. Durnovo).

Intervenții ce năzuiesc să corecteze anumite afirmații făcute în presă, relative îndeosebi la Basarabia, ori să determine orientarea opiniei publice, implicit a autorităților supreme – Guvern, Parlament, Rege – întru luarea unor decizii importante, precum alăturarea României la Tripla Înțelegere (Antanta) și intrarea în războiul mondial de partea acesteia și împotriva Puterilor Centrale (Germania și Austro-Ungaria).

Menținând și amplificând interesul pentru Basarabia în Regatul liber, militând pentru decizia pe care viitorul avea să o dovedească drept cea corectă, „scrisorile deschise” ale lui D. C. Moruzi au o inestimabilă valoare documentară și, în același timp, luminează concepțiile sociale, politice și filosofice ale unui scriitor și ale unui formator de opinie de la începutul secolului al XX-lea.

TOATE ACESTE CĂRȚI, VĂ AȘTEAPTĂ PE RAFTURILE BIBLIOTECII A. DONICI !

MÂNUȚE HĂRNICUȚE

ORIGAMI – ARTĂ  JAPONEZĂ  CARE  DĂ  VIAȚĂ  HÂRTIEI

Duminica, 20 iunie 2022, în incinta Biblioteca „A. Donici”, ne-am întâlnit din nou cu copiii de la cercul „Mânuțe hărnicuțe”. Mulți dintre copiii care frecventează cercul nostru sunt plecați la țară, la bunei, însă în ultima săptămână ne-au venit trei fetițe noi, care și ele sunt pasionate de arta manuală.

Copii veniți pentru prima dată au fost familiarizați cu metodele și procedeele artei origami, li s-au demonstrat tehnica plierii hârtiei, și le-am explicat ce este origami, și unde s-a născut această artă. Fiecare modul se pliază de șapte ori. Pentru a confecționa o fructieră e necesar de 480 de module.

Copiii noi s-au adaptat repede în colectivul deja format și sunt receptivi.