Antologii de poezie și proză

Antologia poeziei românești din Basarabia (1770-2020). – Chișinău: Știința, 2021. -407 p.

Noua colecție de carte marca Editura Știința: Literatura română din Basarabia debutează cu apariția editorială: Antologia poeziei românești din Basarabia (1770 – 2020),
semnată de Nicolae Leahu.

După antologia „Literatura din Basarabia în secolul al XX-lea. Poezia” (2004), reputatul critic, istoric literar și poet Nicolae Leahu revine acum cu o a 2-a selecție reprezentativă pentru „dimensiunea estică a poeziei române culte”, care extinde, cartografierea teritoriului liric dintre Prut și Nistru până la începuturile, foarte stângace, de „dimineață a poeților”, din sec. al XVIII-lea. Efortul antologatorului este de a închega o imagine cât de cât creditabilă a unei vârste poetice cu valoare estetică mai degrabă accidentală, pe un parcurs nesigur și poticnit, recunoscut ca atare chiar de foarte modeștii autori. Antologatorul face încă o dată evidentă artificialitatea brutalei rupturi istorice dintre cele două țărmuri moldovene și românești, cu urmări grave asupra eforturilor de recuperare.

Foarte atent-analitică, introducerea istoricului literar îmbină cronologia cu criteriul tematic, trasând linii de demarcație între epoci și stiluri, argumentate de selecția exigentă a textelor, adusă la zi. Se oferă astfel „o mică hartă lirică elocventă pentru eforturile dramatice ale poeților basarabeni de a afirma spiritul creator al acestor locuri.” (Ion Pop).

Antologia de față inaugurează o nouă colecție de carte a Editurii Știința: „Literatura română din Basarabia”. Cartea e adresată tuturor celor interesați de poezie și de istoria literaturii, profesorilor, studenților, elevilor, scriitorilor și criticilor literari de pe ambele maluri ale Prutului.

Amintim, colecția Literatura română din Basarabia include volume de diferite genuri literare reflectând evoluția acestor genuri în spațiul dintre Prut și Nistru de la origini până în ziua de azi. Implicit, e vorba de lucrări care demonstrează prezența unei continuități literare, a unei spiritualități naționale, românești, pe teritoriul dintre Prut și Nistru, pe parcursul a mai bine de două secole, indiferent în ce configurații politice se încadra: Moldova voievodală, Imperiul Rus, România reîntregită, URSS ori Republica Moldova independentă. În acest sens și în aceste condiții, adesea nu doar nefavorabile, ci și ostile oricăror manifestări culturale de performanță, textele literare de diferite genuri sunt eminamente necesare pentru restabilirea panoramei unei culturi în evoluție dramatică.

Multe dintre textele literare incluse în această colecție sunt cunoscute doar unui cerc îngust de cercetători, foarte puțin cunoscute publicului cititor din Republica Moldova de azi și cvasi-necunoscute cititorului de azi din România sau alte spații locuite de români. Consecutiv, colecția e un fapt deopotrivă cultural, literar și istoric, dar și un act reparator și recuperator.

Antologie de poezie tânără din Basarabia. -Chișinău: Arc, 2021. -191 p.

Volumul ′20. Antologie de poezie tânără din Basarabia își propune să prezinte cea mai nouă generație de poeți din Basarabia, incluzând autori care au debutat (editorial sau doar publicistic) după 2010: Silvia Goteanschii, Anatol Grosu, Alexandru Cosmescu, Virgil Botnaru, Ion Buzu, Maria Pilchin, Aura Maru, Victor Țvetov, Maria Paula Erizanu, Artur Cojocaru, Artiom Oleacu, Veronica Ștefăneț, Rodica Gotca, Dan Negară, Vitalie Colț, Iulia Iaroslavschi, Cristina Dicusar, Anastasia Palii, Vitalie Șega ș.a.

Poemele selectate (texte publicate anterior, dar și inedite) reprezintă diversitatea tematică și multitudinea de formule poetice care caracterizează poezia română actuală scrisă la Chișinău.

Antologia conține o prefață, semnată de antologator, în care este prezentată poezia tinerilor autori din Basarabia, prin raportare la generațiile/ promoțiile anterioare, dar și la procesul literar general românesc. Fiecare grupaj de poeme este precedat de o prezentare a autorului – un medalion biobibliografic și un scurt comentariu care să releve specificitatea poeziei acestuia.

Astfel construită, antologia ar putea fi o carte de vizită a poeziei tinere din Basarabia, adresată atât publicului larg, cât și traducătorilor interesați de procesul literar contemporan de la Chișinău. Prefață, selecție a textelor și note bio-bibliografice de Lucia Țurcanu.

Busuioc, Aureliu. O sumă de cuvinte și alte proze scurte / Aureliu Busuioc. – Chișinău: Știința, 2021. -312p.

Aureliu Busuioc (1928 – 2012) este unul dintre scriitorii remarcabili ai Basarabiei postbelice. Artistul autentic se dezvoltă în toate genurile cultivate de domnia sa, de la poezie la roman, de la piesa de teatru la pamflet sau eseu. Subtilitatea gândului și grația expresiei îi fac stilul inconfundabil. Nimic chinuit, nimic forțat, nimic fals în textele sale.

Prozator, poet, dramaturg, Busuioc e apreciat deopotrivă pentru poeziile de un rafinament aparte și de prozele sale care impun modelul modernității și postmodernității literare în acest teritoriu, relevante fiind prozele scurte.

Unele dintre ele, precum micile bijuterii din culegerea O sumă de cuvinte, o culegere de „fragmente istorice”, parafrazând ludic O samă de cuvinte a lui Neculce reprezintă modelul perfect al literaturii postmoderniste în spațiul dintre Prut și Nistru.

Moravurile luate aici în răspăr sunt ale contemporanilor lui Busuioc, demnitari de stat ori alte persoane publice. Un volum postmodernist, de o ironie dezarmantă, fără grad de comparație, scris de un autor care poate fi considerat el însuși o istorie a literaturii românești în Basarabia. O minte sclipitoare, un rar mânuitor al cuvântului artistic și un cititor perfect, reciclând opera înaintașilor într-un procedeu parafrastic, ludic, ironic și intertextual. Ironia sa evoluând până la sarcasm, dincolo de jocul literar al parafrazelor și al „istoriilor paralele”, scot în evidență calități ale actualilor diriguitori ai treburilor publice. Iar „povestirile sale vânătorești” sunt modele clasice de literatură deopotrivă realist-poetică și realist-ironică, a unui maestru al cuvântului, povestitor cu har și poet al naturii totodată.

Colecția „Antologia prozei scurte” este destinată cititorului de narațiuni și își propune să adune texte de referință din nuvelistica națională și universală.

Poezia simbolistă românească. -Chișinău: Gunivas, 2021. -464 p.

Studiul introductiv al antologiei elaborate de Luminița Bușcaneanu este o expunere amplă, cu pasiune și rigoare academică, a acestui curent artistic și literar. Care este recuzita estetică a simbolismului, care a fost parcursul istoric al acestui curent, cum mai pot fi citiți astăzi poeții simboliști români, care sunt esențele tari ale poeziei lor – iată câteva probleme abordate în acest studiu. Autoarea a ținut să prezinte plenar recuzita simbolistă: simbolul, analogia, corespondentele, sinestezia, sugestia, vagul, nuanța, clarobscurul, memoria mitologizantă, pentru „reconfigurarea realului” și re-crearea prezentului.

(Nina Corcinschi)

Filiala A. Donici vă așteaptă cu drag!