Walter Scott – creatorul autenticului roman istoric

Romancier de seamă și poet de limbă engleză, Sir Walter Scott ocupă un loc deosebit în literatura epocii romantismului.

Sie Walter Scott

15 august 1771 – 21 septembrie 1832

scriitor și poet scoțian

Walter Scott născut pe 15 august 1771 într-o familie de mica noblețe din nordul Scoției. Sir Walter Scott a beneficiat din cea mai fragedă vârstă de toate atuurile menite să facă din el un remarcabil și prolific scriitor, un astru strălucitor pe firmamentul literaturii engleze.

Într-o epocă în care în literatură predomina poezia, a fost cel mai de seamă prozator. Scriitor scoțian prolific și un poet popular în Europa în timpul vieții sale. Se poate spune că Scott a fost primul autor de limbă engleză care a avut o carieră internațională în timpul vieții, cu mulți cititori din întreaga Europa, Australia și America de Nord.

Fondator al romanului istoric, Walter Scott s-a apropiat de realism mai mult decât toți ceilalți scriitori romantici, pregătind prin operele sale terenul pentru romanele sociale ale literaturii realiste din secolul al XIX-lea

Scott, Walter. Rob Roy / Walter Scott. Chișinău: Prut Internațional, 2008. -492 p.

Rob Roy, a părut la 1817, poartă pecetea acestor concepții. În jurul temerarului haiduc, care își riscă și viața ca să vină în ajutorul celor năpăstuiți, al căror număr era nemăsurat, se perindă o sumedenie de personaje variate, colorate, vitale. Reușita principal a acestei lucrări o constituie, însă, portretul nuanțat realizat al protagonistului, haiducul Rob Roy.

Cu ce-am greșit c-această grea urgie
Apăsător asupra mea să vie?
Alți fii eu n-am și -acesta acum mi-e-nstrăinat.
Blestem pe capul celui ce astfel te-a schimbat!
Călătorii? De azi, în viitor,
Doar calu-l voi trimite călător!
Monsieur Thomas

Scott, Walter. Ivanhoe / Walter Scott. Chișinău: Prut Internațional, 2008. -552 p.

Romanul Ivanhoe relatează despre perioada de după a Treia Cruciadă, în 1194, când majoritatea cruciaților se întorc în Europa, iar Regele Richard este capturat de Ducele de Saxonia. Cartea a fost scrisă şi publicată într-o perioadă de lupte strânse pentru emanciparea evreilor din Anglia, cu critici aspre la adresa nedreptăților împotriva lor. Ivanhoe îl însoțește pe Richard în Cruciade, unde se presupune că a avut un rol foarte important. Calitățile acestui roman sunt: un stil în care subtilul se alătură dinamismului, și vigoarea, misterul, suspansul se aliază în chip fericit. De la prima sa ediție și până astăzi se bucură de un succes constant, în primul rând, printre tinerii cititori.

Ei astfel flecăreau în drum spre casă,
Mânându-și porcii-n turmă zgomotoasă
Spre cocini. Cu de-a sila ăi duceau,
Căci ghiftuiții tot mai grohăiau.
Din Odiseea, în tălmăcirea lui Alexander Pope

Scott, Walter. Richard inimă-de-leu / Walter Scott. – Chișinău : Prut Internațional, 2008. – 364 p.

Richard Inima-de-Leu evocă epoca lui Richard I, rege al Angliei între 1189 și 1199, renumit prin vitejia sa. Pe fundalul zbuciumat al evenimentelor Cruciadei a III-a (1190) se conturează stări, sentimente și destine umane tulburătoare.

Romanele sale istorice unul dintre modelele clasice ale acestui gen în literatura societății burgheze. Walter Scott s-a bucurat de o imensă popularitate și de aprecierea celor mai mari scriitori ai secolului al XIX-lea, ca Byron, Pușkin sau Balzac, printre continuatorii săi numărându-se nume ilustre ca Hugo, Vingny sau Manzoni.

Sursa: 100 de scriitori notorii ai lumii: Viaţa. Activitatea. Opera. – Chişinău: Epigraf, 2006. – p. 177-179