Cartea jubiliară „O noapte furtunoasă” – I. L. Caragiale

Să ne amintim deci de viața geniului comic Caragiale, care a scris „O scrisoare pierdută” și „D-ale carnavalului”, „O noapte furtunoasă” sau „Conu Leonida față cu reacțiunea”.

caragiale32Vorbele lui Nichita Stănescu citate mai sus pot fi interpretate atât în sensul metaforic, cât și în cel pur pragmatic. I. L. Caragiale s-a născut pe 1 februarie în cătunul Haimanale din Prahova, iar numele așezării a fost schimbat la un moment dat cu cel al dramaturgului. Descendența lui Caragiale nu era una nobiliară. Ştefan Caraialis, bunicul scriitorului, venise la București în suita domnitorului Caragea, ca bucătar al acestuia. Originea este, se pare, aromână. Cert e că Luca, fiul lui Ștefan și tatăl dramaturgului s-a născut la Constantinopol, iar frații săi, Iorgu și Costache, în România. Costache a fost, de altfel și primul director al Teatrului Național din București și a avut o influență majoră asupra nepotului său.

Cât privește studiile, Caragiale glumea adesea spunând că are doar patru clase, dar adevărul nu e chiar așa. A urmat studiile primare la Biserica Sf. Gheorghe din Ploiești, apoi la Școala Domnească din aceeași localitate, unde a urmat și cursurile gimnaziului „Sfinții Petru și Pavel”. Și-a completat apoi studiile la București, fără însă a le finaliza. Între 1868 și 1870 îl regăsim pe Caragiale la București, înscris la clasa de „declamaţie şi mimică” a unchiului său, Costache Caragiale. Tot atunci îl întâlnește prima oară pe Eminescu.

După moartea tatălui său, în 1870, lui I. L. Caragiale îi revine sarcina să le susțină financiar pe mama și sora sa. Se angajează copist la Tribunalul Prahova, apoi este sufleur, copist şi actor în roluri nesemnificative la Teatrul Național din București. Semnificativă este însă experiența pe care a câștigat-o în preajma scenei și care îi curgea oricum prin vene, cu o întreagă familie pasionată de teatru.

Caragiale are și o bogată carieră jurnalistică, pe care o începe la publicația bucureșteană „Telegraful” și o continuă la „Ghimpele”, „Revista contemporană”, „Națiunea română” sau „Timpul”, alături de Eminescu și Slavici. „Convorbiri literare”, „Viața românească”, „Epoca” au fost alte publicații la care a colaborat Caragiale. Cu umor și o luciditate tăioasă, dură, Caragiale a spus întotdeauna lucrurilor „pe nume” în articolele sale. Râsul a fost teribila armă pe care scriitorul a folosit-o pentru a acuza impostura, prostia cu aere de suveranitate, superficialitatea – aceasta când nu a fost grav, ca adesea, în „Nuvele”. „Moftul român”, ziar de satiră, a fost înființat de Caragiale în 1893, după ce s-a retras din activitatea publicistică. Mofturile și moftangii aveam să-i cunoaștem bine ulterior, din volumul de „Momente și schițe”, publicat în 1901.

S-a spus despre Caragiale că era un mare iubitor al sexului frumos. A cunoscut-o pe iubita lui Eminescu, Veronica Micle, ea arătându-se disponibilă, Caragiale, „n-a putut s-o trateze cu refuz”, ceea ce a dus la ruptura definitivă a prieteniei cu Eminescu.

A avut o relație amoroasa cu Maria Constantinescu, și a avut un copil de la ea. Însa nu s-a căsătorit niciodată cu dansa.

S-a căsătorit, pe vremea când ajunsese tânăr director al Teatrului Național (la 36 de ani), cu Alexandrina Burelli, fiica unui arhitect. Alexandrina, Didina, cum i se spunea, era o femeie frumoasă, de care Caragiale s-a îndrăgostit cumva la prima vedere, de când tânăra a vrut să intre la teatru fără bilet. Iar Caragiale i-a dat voie.

Și-a asumat responsabilitatea familiei, iar singura sa grijă a fost bunăstarea acesteia. A trebuit să fie berar pentru o vreme. „Gambrinus” a fost una dintre berăriile conduse de Caragiale, care spera ca astfel să ajungă la prosperitate.

Dar prosperitatea a avut căile ei de neînțeles prin care și-a făcut drum în viața scriitorului.

De la debutul cu „O noapte furtunoasă” în „Convorbiri literare”, în 1879, Caragiale a fost apreciat ca dramaturg, însă a avut și mulți inamici – din cauze politice sau literare. Celebru este și episodul legat de acuzația de plagiat, în cazul nuvelei „Năpasta”. A urmat un scandal, un proces la care lumea venea ca la teatru și apărarea senzațională a lui Delavrancea, rămasă în istoria literaturii. Caragiale însă a fost mâhnit, cu toate că i s-a făcut dreptate – opera presupus plagiată nici nu exista. La numai doi ani de la eveniment, Caragiale decide să părăsescă țara și să se mute la Berlin, fără intenția de a se mai întoarce „într-o ţară unde linguşirea şi hoţia sunt virtuţi, iară munca şi talentul vieţii demne de compătimit”, după cum îi scria dramaturgul prietenului său Vlahuță. „Bravos națiune! Halal să-ți fie!” – vorba lui Caragiale.

În seara zilei de 9 iunie 1912, la vârsta de 60 de ani, Caragiale a luat cina cu familia și prietenii în casa din Berlin și i-a fermecat pe toți. A doua zi dimineață nu a mai apărut, ca de obicei, în salon. S-a stins discret, din cauza unei boli de inimă. Și, deși a murit departe de țară, în toamna aceluiași an a fost adus la București.

Cartea jubiliară „O noapte furtunoasă” de Ion Luca Caragiale, 1879
140 de ani de la publicare

res_ece5a30b8cc72ca448c1b3a4c8ecd99c_fullO noapte furtunoasă este o comedie (în patru tablouri) de Ion Luca Caragiale. A apărut în Convorbiri literare, 1879, cu o elogioasă prezentare a lui Titu Maiorescu, ajungând și pe scena Operei Române, în 1935. În 1943 regizorul Jean Georgescu a făcut un film după această valoroasă piesă de teatru.

El foloseşte cu măiestrie satira şi sarcasmul, pentru, a ilustra moravurile societăţii româneşti. Aici se povestește viața unor oameni bucuroși de viață, care de la un necaz pierd totul. O noapte furtunoasă este o comedie, ilustrând aspecte sociale şi psihologice specifice locuitorilor de la periferia Capitalei, cu scandaluri, cu nelipsitul triunghi conjugal, o lume; pe care Caragiale a iubit-o cu patimă: „Mă înnebunesc după evenimentele de senzaţie, vesele sau funebre, parade, accidente, crime, sinucideri, scandaluri… […] îmi trebuiesc dimineaţa cum deschid ochii ştiri palpitante, dacă nu adevărate, măcar… altfel”.

o-noapte-furtunoasa-2019

Comedia sintetizează evenimentele tensionate, zbuciumate petrecute într-o singură noapte în casa lui Jupân Dumitrache. S-au tras focuri de armă, au fost urmăriri, spaime, agitaţie peste măsură pentru ca nu cumva să se atenteze la „onoarea de familist” a stăpânului casei, care avea „ambiţul” de a nu fi înşelat de nevastă. De altfel, Rică Venturiano, cel care provoacă toată încurcătura, după ce reuşeşte cu chiu cu vai să scape de urmăritorii dezlănţuiţi, exclamă surescitat: „O, ce noapte furtunoasă!”. 

Картинки по запросу O, ce noapte furtunoasă!

Integrala pieselor de I. L. Caragiale constituie punctul culminant al seriei de Capodopere ale dramaturgiei româneşti. Cu distribuţii redutabile şi în regii memorabile, celebritatea operei dramatice caragialiene capătă glas. Din această serie face parte şi O noapte furtunoasă, prima piesă majoră a lui I.L. Caragiale.

Vă îndemnăm să o lecturați, apoi să ne spuneți și nouă cum vi s-a părut cartea. Vă așteptăm la biblioteca pentru copii A.Donici”!

„Știu: cîndva, la miez de noapte…” – Legământ de Grigore Vieru

Contemporan cu noi, poetul epocii noastre, Grigore Vieru este poetul simbol al neamului nostru

gvMarele poet al contemporanietăţii Grigore Vieru s-a născut la 14 februarie 1935, în satul Pererâta, fostul judeţ Hotin, România, azi raionul Briceni, Republica Moldova, într-o familie de plugari români a lui Pavel şi Eudochia Vieru. A absolvit şcoala de şapte clase din satul natal, în anul 1950, după care urmează Şcoala Medie din orăşelul Lipcani pe care o termină în 1953. În anul 1957 debutează (fiind student) cu o plachetă de versuri pentru copii, Alarma, apreciată de critica literară. În 1958 a absolvit Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău, Facultatea Filologie şi Istorie. Se angajează ca redactor la
revista pentru copii „Scânteia leninistă”, numită ulterior „Noi”. În 1960 activează ca redactor la revista „Nistru”, (actualmente„Viaţa Basarabiei”). Între anii 1960-1963 este redactor la Editura „Cartea Moldovenească”. A fost un oaspete frecvent al „Căsuţei Poeziei” din satul Cociulia, raionul Cantemir. Tot aici scrie celebra carte pentru preşcolari Albinuţa. În  1964  în revista „Nistru” publică poemul Legământ. Anul 1968 este remarcabil pentru viaţa poetului – apare volumul de versuri lirice Numele tău, cu o prefaţă de Ion Druţă. Chiar în anul apariţiei devine obiect de studiu la cursurile universitare de literatură naţională contemporană. Trei poeme din volum sunt intitulate: Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Brâncuşi, iar alte două sunt închinate lui Nicolae Labiş şi Marin Sorescu. Asemenea dedicaţii apar pentru prima oară în lirica basarabeană postbelică.

 

„Legământ” de Grigore Vieru

-55 de ani de la publicare

Grigore Vieru este un poet al valorilor spirituale perene.  În mare parte el și-a păstrat demnitatea și verticalitatea închinându-și atenția spre Eminescu. 
Una din extraordinarele sale poezii este ”Legământ” închinată marelui poet român din toate timpurile Mihai Eminescu. Ea a fost publicată în 1964 în revista ”Nistru”. Aparține genului liric. Foarte inspiratul său Legământ este o confesiune sinceră, o rugăminte cuviincioasă, un testament spiritual propus urmașilor, o contopire totală cu zestrea spirituală rămasă de la scriitorul nostru numărul unu.  În fiecare strofă simțim venerația nemărginită exprimată lui Eminescu prin versuri simple ca textul unui testament care nu admite nici metafora, nici ambiguitatea.  

În poezia „Legămînt” eroul liric întreține un adevărat cult al cărții lui Eminescu, sub constelația spirituală a cărui Își recunoaște statutul  de poet:

”Știu: cîndva, la miez de noapte, b18aa67c41428d6eb1b0408e77798a77
Ori la răsărit de Soare,
Stinge-mi-s-or ochii mie
Tot deasupra cărții Sale 
Am s-ajung atunce, poate,
La mijlocul ei aproape.
Ci sa nu închideți cartea
Ca pe recile-mi pleoape.
S-o lăsați așa deschisă,
Ca băiatul meu ori fata
Să citească mai departe
Ce n-a reușit nici tata.
Iar de n-au s-auză dânșii
Al străvechii slove bucium,
Așezați-mi-o ca perna
Cu toți codrii ei în zbucium.”

Sintagmele ”răsărit de Soare” și ”miez de noapte” sugerează efortul neîntrerupt al marelui poet M. Eminescu de cugetare și trăire completă. Sintagma ” Stinge-mi-s-or ochii mie” sugerează viața, iar ”cartea Sa” simbolizează viziune, creație artistică, cod de legi și norme etice.

”Legămînt” este o revărsare firească a sentimentelor sacre născute în inima poetului contemporan de creația înaintașului, dublată de dorința de a-i lăsa copiilor lui dragsotea sacră pentru ”poetul nepereche” M. Eminescu.

 

Sursa: https://1md.online/ro/versuri/comentariu/vieru-legamant
            Literatura română. Dicționar – antologie de istorie și teorie literară. Iurie Colesnic:              Chișinău: Museum, 2005. -510 p. 

Toți pentru unul, și unul pentru toți!

Scriitor extraordinar de prolific, Alexandre Dumas este tradus în aproape 100 de limbi, iar personajele create de el și aventurile prin care trec acestea sunt cunoscute de la un capăt la celălalt al Pământului.
Bineînțeles că o contribuție importantă în acest sens o au și ecranizările celor mai populare romane ale sale – cel puțin 200, doar până în acest moment.

Alexander_Dumas_père_par_Nadar_-_Google_Art_ProjectAlexandre Dumas s-a născut pe 24 iulie 1802, în nordul Franței. Bunicul său, s-a căsătorit cu o sclavă de culoare, care a murit la scurt timp după ce l-a născut pe tatăl scriitorului. Bunicul lui Dumas se întoarce în Franța la câțiva ani după moartea soției sale, însă în acel moment sclavia nu fusese abolită, iar tatăl scriitorului a avut de înfruntat prejudecățile legate de culoarea pielii sale, iar după o ruptură în relația cu tatăl său, împrumută numele mamei sale, Dumas și accede pe cele mai înalte trepte ale ierarhiei militare. Tatăl scriitorului este primul general de culoare care a servit sub drapelul francez. Alexandre Dumas a crescut cu poveștile despre faptele eroice ale tatălui său, sub comanda lui Napoleon. Din păcate, generalul a murit când scriitorul nu împlinise încă patru ani. Mama scriitorului nu a beneficiat de niciun ajutor financiar de pe urma soțului ei, astfel încât educația lui Alexandre a fost una modestă. Și-au păstrat însă legăturile cu aristocrația, ceea ce i-a servit tânărului Dumas după restaurarea monarhiei. Pentru că avea o caligrafie deosebită, la vârsta de 22 de ani, Alexandre Dumas intră în slujba ducelui de Orleans, viitorul rege Ludovic-Filip I.

the-three-musketeers-magazine-illustration-about-1905-of-the-characters-f3cfwb-e1568792402617.jpgDumas nu conștientizează funcția pe care are în slujba suveranului, ci mai mult este pasionat de teatru, pe care-l frecventează intens. În aceeași perioadă a vieții intră în cercurile unor scriitori ca Victor Hugo, Lamartine, Vigny sau Albert Musset și treptat începe să scrie pentru început piese de teatru. „Henric al III-lea şi curtea sa” apărută în 1829 este prima piesă cu care Dumas are un succes impresionant la public. I-a urmat piesa „Antony”, a cărei popularitate a înregistrat adevărate recorduri pentru momentul reprezentării sale. Însă Dumas a iubit întotdeauna un stil de viață care i-a depășit cu mult posibilitățile și a pus creditorii pe urmele sale. În 1844, publică „Cei trei muschetari”, roman cu care putem spune că scriitorul a dat lovitura. „Contele de Monte Cristo” și „Laleaua neagră” sunt alte romane care au avut un succes răsunător la public. Acestea sunt doar câteva dintre volumele reprezentative ale scriitorului, pentru că Dumas a scris în decursul vieții sale peste 100.000 de pagini. Stilul său simplu, cu puternice note de umor și cu o desăvârșită tehnică a construirii tensiunii narative a cucerit imediat cititorii, „iar efectul Dumas” s-a păstrat nealterat peste secole. Bineînțeles că celebritatea a avut și o componentă financiară substanțială. Dumas a fost un scriitor foarte bine plătit, dar faptul că iubea atât de mult locuințele scumpe și femeile (avea la un moment dat 40 de amante) l-a îngropat în datorii. Și-a construit la un moment dat și un castel – Château de Monte Cristo – în Port Marly, care în acest moment a fost transformat într-un muzeu dedicat scriitorului.

Cu toată celebritatea și poziția sa privilegiată, chiar și Alexandre Dumas s-a confruntat cu remarcile rasiste. Scriitorul avea doar un sfert sânge negru, însă era întrebat adesea de cunoscuți despre originile sale. Unul dintre răspunsurile scriitorului a devenit celebru: „Tatăl meu era mulatru, bunicul era negru și străbunicul maimuță. Vezi, domnule, familia mea începe acolo unde a ta se termină” a replicat Dumas unui cunoscut.

Scriitorul a fost căsătorit cu actrița Ida Ferrier, dar în urma nenumăratelor sale legături amoroase a avut mai mulți copii (despre șapte dintre aceștia știm până în acest moment). Alexandre Dumas fiul, autorul romanului „Dama cu camelii”, este cel care a călcat pe urmele tatălui său, cel puțin în ceea ce privește pasiunea pentru literatură. În casa acestuia, și-a găsit sfârșitul scriitorul, pe 5 decembrie 1870, la vârsta de 68 de ani.

Cartea jubiliară – Cei trei mușchetari, 1844
– 175 de ani de la publicare

Dumas, Alexandre. Cei trei mușchetari/Alexandre Dumas. București:Adevarul, 2011. -380 p.

Toți pentru unul, și unul pentru toți!
Pornind de la manuscrise şi de la alte documente din bogata arhivă a Bibliotecii Naţionale din Paris, Alexandre Dumas a scris şi apoi a publicat (iniţial în foileton, după aceea în volum), în 1844, una dintre cele mai iubite cărţi din toate timpurile. 

cei_trei_muschetari_1_de_alexandre_dumasDrumul lui d’Artagnan spre Paris este plin de peripeţii. Printre altele, d’Artagnan pierde scrisoarea de recomandare pe care o primise de la tatăl său, motiv pentru care, atunci când va ajunge la Paris, va trebui să facă eforturi pentru a-i câştiga bunăvoinţa domnului de Treville. Deşi are norocul să intre în graţiile căpitanului, tânărul nu reuşeşte la fel de uşor să obţină şi uniforma de muşchetar. Mai are de parcurs etapa uceniciei.

Încă de la prima zi petrecută la Paris, d’Artagnan este provocat la duel – pe rând – de trei vestiţi muşchetari: nedespărţiţii Athos, Porthos şi Aramis. La vremea aceea, cardinalul Richelieu interzisese duelurile, ceea ce însă nu le făcea mai rare, ci doar mai discrete. Primejdioasa confruntare se dovedeşte începutul unei trainice prietenii: surprinşi de gărzile cardinalului (cu care muşchetarii, gărzile regelui, se aflau în permanentă duşmănie), cei patru se unesc şi îşi înfruntă curajos adversarii.

Irezistibilă poveste de epocă

Imagini pentru 3 musketeers dumas illustrations


Venit la Paris să facă avere, neavând alt sprijin decât sfaturile tatălui său și recomandarea către domnul de Tréville, căpitanul muschetarilor, tânărul gascon D’Artagnan se împrietenește curând cu nobilul Athos, impunătorul Porthos și prețiosul Aramis, cei mai renumiți muschetari din corpul de gardă al regelui Ludovic al XIII- lea

Imagini pentru Cei trei muşchetari illustrations

 

Împreună, cei patru camarazi îi înfruntă pe cardinalul Richelieu și pe spioana acestuia, perfida și seducătoarea Milady de Winter, salvează onoarea reginei îndrăgostite de dușmanul Franței, ducele de Buckingham, înfruntă primejdii pe drumul spre Anglia, se acoperă de glorie la asediul cetății La Rochelle și intră în legendă… 

 

Cei trei muschetari a rămas, până astăzi, cartea de aur a multor generaţii de cititori.  Vă invităm să lecturați unul dintre cele mai bune romane istorice scrise vreodată!!!