Ziua internațională a cărților pentru copii

Ziua internațională a cărților pentru copii este marcată, în fiecare an, la 2 aprilie, cu scopul de a transmite copiilor plăcerea lecturii. Data de 2 aprilie reprezintă ziua de naștere a celui mai îndrăgit autor de basme, Hans Christian Andersen. Scriitorul danez, născut pe 2 aprilie 1805. Hans Christian Andersen pe parcurscul a mai multor decenii a încântat generații de copii cu povești precum: „Fetița cu chibrituri”,”Rățușca cea urâtă”, „Mica sirenă” „Hainele cele noi ale împăratului”, etc. Anul acesta biblioteca a organizat o oră de lectură: „Fetița cu chibrituri” pentru cititorii mici ai bibliotecii, apoi copii au privit și povestea, le-a plăcut foarte mult. Dorind să mai vizioneze și alte povești ai scrisitorului Hans Christian Andersen.

Vă dorim vizionare plăcută…

Oră de lectură: Legenda Chișinăului

În perioada 4 – 14 octombrie la Filiala Al. Donici este organizată Decada Chişinău, oraşul meu 2014, care include diverse activităţi culturale, cu scopul diseminării informațiilor despre Chișinău și promovării patrimoniului chișinăuian. În acest context, astăzi, am organizat ora de lectură intitulată Legenda Chișinăului, în cadrul căreia am lecturat următoarea legendă despre Chișinău: Cu mulţi-mulţi ani în urmă, exista un teritoriu, pe care poporul îşi ducea în spate zilele grele de după război. Acest biet popor nu mai ştia de mulţi ani de ploaie. Căci oamenii erau convinşi că o singură picătură ar fi salvat pămîntul. Dar ploaia nu venea şi oamenii nu mai sperau la zile bune, cu masa plină de bucate, cu aer proaspăt, cu verdeaţă răcoroasă pe care să calce tălpile obosite, cu un pământ roditor, care să le aducă pîinea ce va înfrumuseţa cina de Duminică. Minunea care îi putea salva se numea speranţă. Speranţa moare ultima şi, cine speră, pînă la urmă îşi vede visul realizat. într-o zi, doi copii de vîrstă fragedă se jucau cu uscăciunile de sub gardul pîrjolit. Erau ca doi îngeri, care aduceau mereu gîndul bun şi speranţa. Se numeau Chi şi Nău. în elanul jocului, au luat-o pe cărarea ce ducea spre pădurea din deal. S-au oprit sub un copac să se odihnească, l-a mirat că mai avea cîteva frunze care se ţineau de ram ca omul de patrie. Şi-au închipuit că la rădăcina arborelui ar putea fi un izvor care adapă frunzele. Erau naivi şi, ca orice copii, credeau în minuni. Au început să sape cu grijă şi atenţie.

Nu întâmplător erau doi copii-îngeri. Din vrerea şi speranţa lor s-a produs minunea de care avea nevoie poporul. Din pământ ţîşni la lumină, ca un porumbel scăpat din laţ, o şuviţă de apă – pură, cristalină, dulce şi curată ca lacrima. Din clipă-n clipă şuviţa creştea, se transforma în şuvoi impetuos. Bucuria copiilor era infinită, astfel încât nu au observat cum apa învolburată îi învăluia… Au salvat lumea cu propria viaţă. Copii fiind, au făcut, totuşi, mai mult decît s-ar fi aşteptat cineva. Au salvat un popor. Trebuia să rămână în istorie. Au rămas. Până astăzi, locul unde trăim le poartă numele – Chişinău.

Guguță înglobează în ființa sa arheul copilăriei

Spiridon Vangheli a devenit în literatura pentru copii ca o ploaie răcoritoare și rodnică pe un pămînt ars și chinuit de secetă. Opera scriitorului a devenit o componentă a tezaurului spiritual național.                                                 
                                                         Grigore Vieru

Guguță – eroul copilăriei este un fenomen unic în lietratura pentru copii, nu doar în spațiul literaturii române. După atîtea cărți de povestiri, traduse în toată lumea, Spiridon Vangheli îi bucură pe toți copiii cu o carte insolită intitulată Și eu sunt Guguță. Aceasta cuprinde, ca reacții la cărțile sale,  scrisori primite de la copii din Basarabia și din alte țări unde i-au fost traduse scrierile. De asemena, cartea conține evocări de la întîlnirile cu copiii, ce surprind replici memorabile, considerate de autor a fi oglinda logicii lor, pe care logica raționalistă nu e în stare s-o înțeleagă. Pentru a trăi și noi acest proces spiritual de identificare cu Guguță, am desfășurat o oră de lectură a acestei cărți, în care cei mici, ascultînd secvențe de scrisori ale altor copiii, au fost pentru o clipă în lumea lui Guguță.