Victor Dumbrăveanu – maestru de nuvele

Victor Dumbrăveanu

20 august 1946 – 6 decembrie 2011

Paginile scrisului său emană tot ce înseamnă viaţă, frământ, existenţă obiectivă. Metafora sa scriitoricească este clară, cuvântul lui artistic aduce în faţa cititorului realitatea, concretul, omul în toate manifestările-i posibile. Această proză îşi menţine o formulă aparte, fiindcă ea vine de la rădăcini, de la izvoarele noastre netrecătoare vine.

Ion C. Ciobanu

Prozatorul, eseistul, publicistul Victor Dumbrăveanu s-a născut în familia ţăranilor Alexandru şi Ecaterina Dumbrăveanu în comuna Strâmba (azi Corlăteni), Râşcani. La şase ani (1952) pleacă în clasa întâi. După clasa a şaptea (1959), nefiind suficienţi elevi pentru a forma o clasă, îşi continuă studiile medii în satul Pelinia. În perioada anilor 1962-1968 este student la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Filologie.

Activează la ziarul „Moldova socialistă” (1966-1972); redactor-adjunct la ziarul „Tinerimea Moldovei” (1972-1977), redactor şi membru al Colegiului redacţional la revista „Moldova” (1977-1986), redactor-şef la revista „Orizontul”/„Columna” (1986-1991), primredactor adjunct la ziarul municipal „Curierul de seară” şi redactor-şef la revista „Ştiinţa” (1994-1995). În perioada 1996-1997 este consilier la Ministerul Culturii, iar din 1997 până în 1999 activează în calitate de consilier al preşedintelui Consiliului Coordonator al Audiovizualului, simultan fiind și redactor-şef al ziarului „Cauza”. Susţine timp îndelungat rubrica „Perfectul simplu” în ziarul „Luceafărul”. Din anul 2000 până la sfârșitul vieții lucrează la ziarul municipal „Capitala”, unde ocupă mai multe funcții: redactor-şef adjunct, redactor-șef, director al ziarului.

În februarie 1965 publică prima schiţă literară Pe calea soarelui în ziarul „Tinerimea Moldovei”, urmată de povestirile: Vioara, Frumuseţea pământului, Ultima joacă, Vremea pârgului, Eclipsa. După o prezenţă activă la radio şi în presa republicană, debutează editorial cu volumul de nuvele Insula de coral (1975).

Are semnate peste douăzeci de cărți, între care romanele Strigătul de pe celălalt ţărm al dragostei (1977), Numește fericirea altfel (1981), File de adio (1981, 2010), Nesomnul bărbaţilor (1985), Pasărea din noi (1987, reeditat în 2009 cu titlul Păunița sau pasărea din noi), Îngerii de ceaţă – romanul unui licean singuratic (2008); volumele de povestiri Fratele (1976), Galopul cailor de lut (1991), Casa cu faţa spre ispită (1993), Trăim ultima dată (2002), La Paris, la neamuri (2007), Lecţia de amor (2010), Primăvara fără noi (2010), Bezna albă 86 (2011, 2012); volumele de publicistică Orele de dimineață (1978), Trenul ce aduce primăverile (1980), Plecăciune în faţa izvorului (1983), Dor de casă (1989). Este și autor de proză destinată copiilor Minunile Meșterului Întrece-Timp (1984),Vornicel la nunta badei (1988), Puștanii (1989), Goangele Dădiței (2009), Plânsul jucăriilor stricate (2011).

Cinstirea înaintaşilor, dragostea de baştină şi dorul de casa părintească, viaţa tinerilor, aspiraţiile şi idealurile lor, vârsta adolescenţei marcată de nehotărâre, nelinişte, primele sentimente de dragoste etc. sunt doar câteva din motivele abordate de autor în scrierile sale.

Este membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova (1976). La ediţia a XIV-a (2010) a Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret i se acordă Premiul Fondului literar din Moldova pentru cartea Goangele Dădiţei, iar în 2011, la ediția a XV-a a aceluiași Salon, obține Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru cartea Plânsul jucăriilor stricate. Liceul din satul natal îi poartă numele. Se stinge din viață pe data de 4 decembrie 2011 la Chișinău.

Dragi utilizatori cu ocazia celor 75 de ani de la naștere a prozatorului și publicistului Victor Dumbrăveanu vă propunem spre lecturare o serie de cărți pentru copii:

Dumbrăveanu, Victor. Vornicel la nunta badei / Victor Dumbrăveanu. – Chișinău: Bons Offices, 2012. – 199 p.

Naraţiunea cărţii se desfăşoară pe un ton emotiv, care întreţine o atmosferă generală de însufleţire şi seninătate. Se vede că povestitorul cunoaşte bine lumea copiilor, totul e relatat cu multă căldură şi participare sufletească, topindu-se într-o undă de lirism suav de bună calitate. Formula narativă este simplă, plină de miez emotiv şi mereu ferită de răceala epică. Figura centrală a cărţii este neîndoelnic Onuţ, fire isteaţă din categoria druţianului Trofimaş şi Guguţă al lui Vangheli. Dumbrăveanu îl concepe, într-o cheie aspru-realistă, dar care are totuşi ceva aparte, original în felul lui de a fi. – Mihai Cimpoi

Cartea Vornicel la nunta badei: Poveste cu întâmplări hazlii şi-o nuntă de ciocolată în clasa întâi fost propusă spre lectură în cadrul programului „Chișinăul citește – 2013”, pentru segmentul copii.

Dumbrăveanu, Victor. Plânsul jucăriilor stricate : Nuvele despre Trică-Ştrengărică / Victor Dumbrăveanu. – Chişinău : Bons Offices, s.a. – 62 p. 

Cartea Plânsul jucăriilor stricate conţine 30 de povestioare, interesante şi hazlii. Îţi aduci aminte de copilărie, poznele din copilărie şi multe alte momente din viaţă când erai pici. În aceste povestioare veți afla nuvele despre Trică-Ștrengărică precum și altele: Trică cel de toate zilele, Badea, Covrideii, Strorcătorul de suc, Poezia, Nedreptatea, Roma-Catastroma, Sudalma, Dorul de fete, Pașii, Zeroul, Selena, Uneletele, Ciocanul și degetele, Creierul, Cum creșteau în mod egal un băiețel și un papagal, Rușinea, Masa mare, Vișinul, Macaronarul, Adidașii, Frigăruiul, Porțile, Roma, Trânta, Moscova și lacrimile, Mucea. Alături, Scara.

 Dumbrăveanu, Victor. Goangele Dădiţei / Victor Dumbrăveanu. – Chişinău : Bons Offices, s. a. –  84 p.

Fiecare copil e începutul unei lumi noi!

Goangele Dădiţei conține 54 de nuvele: Da-Da, Fetița-băiețel, Număratul, Fetița cu trei părinți, Dă-du-nu, Lalelele, Anii fărăpreț, Bunicii, Soarele dreăt inimă, Ca Deny, Frumusețea Dadei, Ciocolata, ridichea și … sarea, Somnul de amiază, Spălatul dinților, Cineva și Altcineva, Povețele, Domnul Nimeni, Iubirea și tristețea, Dincolo, Zăpada fridge, Plimbarea cu bubluc, Teatrul de păpuși, Învierea păpușilor, Vopsitul ouălelor, Havuzul, O înghețată pentru căluț, Mai multă copilărie, Când o să fiu fluturaș, e și vântul cititor, Cartea șotioasă, Surioara cu ce trei picioare, Bunurile, Lenea, Gura mică, Telemele, Bâtlanul, La școală, De ce marea-i sărată, Veverișa, Zborul păsărilor împăiate, Dialog, Frățioara, Spectacol deosebit, Plecările-întoarcerile, Umbră de căciulă Luna cerului, Patul fără somn, Povestea de dimineață, Ochelarii deștepți, O problemă complicată, Mireasa fără..miros, Foaie verde de albastru, Ochii dormitori, Gropițele și movițele.

Goangă, goange e un termen popular. Se folosește mai des la plural și, potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române, înseamnă fleacuri, minciunele, gogoși. Sunt niște lucruri fără importanță.

„Aceste nuvelete le-a născut însăși viața. Nepoțica mea trecuse de doi anișori și aștepta zilnic să ieșim la plimbare. Îmi luam și un carnețel, unde însemnam cele mai deocheate ziceri și întrebări, iar într-o bună zi am început să le reproduc pe hârtie. […] Astfel am însăilat placheta Goangele Dădiței”.

Victor Dumbrăveanu
Dumbrăveanu, Victor. Galopul cailor de lut : roman : (pentru adolescenți și tineri) / Victor Dumbrăveanu. – Chişinău : Bons Offices, 2016. – 352 p.

Galopul cailor de lut: roman: (pentru adolescenți și tineri) această carte a fost propusă la concursul de lectură ”Bătălia cărților” în anul 2017, pentru categoria de vârstă 11-13 ani.

Cartea conține următoarele nuvele:

Galopul cailor de lut: Autorul, Caietul de confesiuni al lui Marin A.
Pîrgul: Corbea: ”Ce-oi păți, cu nimeni n-oi împărți”; Marin Gornea: ”Fiecare are Prora lui”; Scrâncibul, O cumpănă și un ursuleț de pluș, vara pîrgului, Împreună, Scurt circuitul, Moment de șovăire, Iarna tăcerilor, Corida, Întîlnirea de pe celălalt țărm al dragostei.

Citiți poveștile, povestirile și întâmplările hazlii scrise de Victor Dumbrăveanu, fiindcă ele vin de la rădăcini, de la izvoarele noastre netrecătoare...

Condeiul lui Victor Dumbrăveanu conţine cerneluri gustoase, atrăgătoare şi, respectiv, proza ce o produc aceste cerneluri nu poate fi alta decât o proză, de asemenea, gustoasă…
– Ion. C. Ciobanu

Întâmplări cu tâlc

Dragi copii și părinți!

Citind aceste cărți, veți face o minunată călătorie în lumea poveștilor, povestirilor care vă vor ajuta să deveniți mai buni: mai înțelegători, mai iubitori, mai ascultători, mai prietenoși, mai responsabili, mai grijulii față de sine și cei din jur.  Aceste cărți vă vor arăta cum să vă bucurați de tot ce vă oferă viața și să întâmpinați fiecare experiență cu interes și curiozitate.

Cărțile propuse sunt binevenite pentru lectura în familie atât copiilor, cât și adulților deopotrivă. Ele sunt destinate copiilor de 5-10 ani și sunt potrivite atât copiilor de vârstă mică pentru audiere, cât și elevilor mici pentru lectură independentă. Colecția de povestioare „Întâmplări cu tâlc” abordează lumea emoțiilor și valorilor morale, într-un stil amuzant și apropiat copiilor, prin diferite situații trăite de Tărcuș, Zorba și alte personaje.

„Obișnuitul neobișnuit”, „Întâmplări cu tâlc” sau „Întâlnirea cu eroii poveștilor românești” sunt doar câteva dintre titlurile publicate de Cristina Bujor. Cărțile ei abordează lumea emoțiilor și a valorilor morale, într-un stil amuzant și apropiat copiilor.

„Toate emoțiile sunt firești: și bucuria, și furia. Ar trebui să învățăm să ne înțelegem emoțiile”.

Toleranța, bunăvoința, altruismul, curajul, fidelitatea sunt valori pe care micii cititori pot să le observe urmărind experiențele prin care trec eroii cărților ei.

Cristina Bujor s-a născut la 11 ianuarie 1985 în orașul Chișinău. Are ca hobby – hiking în munți. A făcut parte din echipa Ministerului Educației, în calitate de asistent, ulterior șef de cabinet al Ministrului Educației, în perioada 2013-2015. Responsabil de comunicare în campania electorală prezidențială din 2016 în echipa Maiei Sandu și, ulterior, purtătoare de cuvânt al Partidului Acțiune și Solidaritate. Expertă-recenzent în cadrul proiectului Fundației Soros de traducere și editare a 12 titluri de carte despre Uniunea Europeană. Pentru traducerea din engleză a lucrării Politica în UE de Ian Bache și Stephen George a obținut premiul organizației internaționale, Uniunea Latină, de traducere tehnico-științifică în limba română.

Este autoarea cărților pentru copii Ospățul din savană (Premiul Ministerului Tineretului și Sportului), Obișnuitul neobișnuit, colecția de cărți educative Întâmplări cu tâlc și Întâlnirea cu eroii poveștilor românești. Experiență editorială vastă în redactare, traducere și implicare în multiple proiecte editoriale în calitate de autor, coordonator și traducător în perioada 2005-2013. Studii universitare în filologie și masterat în Lingvistică românească și generală la Universitatea Al. I. Cuza din Iași.

Bujor, Cristina. Întâmplări cu tâlc. Despre ceartă / Cristina Bujor. – Chişinău : Epigraf, 2016. – 40 p.
despre-cearta

Noua colecţie de povestioare pentru copii „Întâmplări cu talc” abordează lumea emoţiilor şi a valorilor morale, într-un stil amuzant şi aproiat copiilor, prin diferite situaţii trăite de Tărcuş, Zorba şi alte personaje. Micii cititori vor urmări experienţele prin care trec eroii şi, astfel, vor învăţa toleranţa, bunăvoinţa, altruismul, curajul, fidelitatea integrându-se mai uşor în comunitate. Copii, voi v-ați înfuriat vreodată pe prietenii voștri? Cât de repede v-a trecut supărarea? Cum v-ați împăcat?

Întâmplări cu tâlc. Despre ceartă - Editura Epigraf

Toate emoțiile sunt firești: și bucuria, și furia.
Ar trebui să învățăm să ne înțelegem emoțile.
Contează modul încare ne exprimăm emoțiile.
Și între prieteni pot exista unele neînțelegeri.
Conflictele se discută calm, fără a fi agresivi.
Să încercăm să depățim situațiile de ceartă.
Împăcarea e mai dulce ca supărarea.

Bujor, Cristina. Întâmplări cu tâlc. Despre prietenie. / Cristina Bujor. – Chişinău: Epigraf, 2016. – 40p
download

Chiar de suntem foarte diferiți, învățăm împreună ce înseamnă să fii un bun prieten. De când ne-am împrietenit, am devenit mai veseli, mai puternici, mai înțelegători, iar jocul este mai interesant! Copii, ce știți despre prietenie?

Ce înseamnă să fii un prieten adevărat?

Prietenii se ajută între ei.
Prietenii se acceptă reciproc.
Prietenii au interese comune.
Prietenii sunt sinceri unul cu altul.
Prietenii își povestesc trăirile unul altuia.
Prietenii își respectă cuvântul dat.

Bujor, Cristina. Întâmplări cu tâlc despre responsabilitate / Cristina Bujor : Cum îndreptăm o greșeală. – Chișinău : Epigraf, 2020. – 32 p.

Copii, ați întâlnit oameni care acționează în mod responsabil? Dar oameni care acționează în mod iresponsabil? Cu care te simți mai bine împreună, să te joci sau să rezolvi o problemă? Ce acțiuni ați făcut astăzi care dau dovadă de o atitudine responsabilă: Cum credeți, simțul responsabilității se formează sau te naști cu el: Ce ar trebui să facă fiecare ca să fie responsabil?

Sunt un copil responsabil:
  1. Mă țin de cuvânt și cer scuze când greșesc
  2. Trec peste lene ca să-i ajut pe cei dragi
  3. Am grijă de lucrurile mele și păstrez ordinea
  4. În loc să mă învinovățesc, caut soluții
Bujor, Cristina. Școala planetelor / Cristina Bujor : Poveste pentru copii (5-8 ani).- Chișinău : Epigraf, 2020. – 48 p.

Această carte este o poveste despre planetele din Sistemul Solar, amuzantă, dar totodată bazată pe date științifice. Povestită de Pământ, istorioara este captivantă, iar descrierea „Învățătorul Soarelui” și a fiecărui „coleg de clasă” – deosebită.

Viu ilustrată, cu informații științifice la final, cartea reprezintă o cale frumoasă de studiere a Cosmosului la această vârstă.

Bujor, Cristina. Obişnuitul neobişnuit / Cristina Bujor. – Chişinău: Epigraf, 2016. – 72 p.
1-257x374

O carte plină de surprize, structurată în 30 de povestioare. Fiecare povestire, viu ilustrată, aduce cu sine ceva magic, amuzant sau util. Copiii vor fi entuziasmați să asculte ce au de spus lucrurile din jur, vor deveni mai atenţi, mai inţelegători şi mai grijulii faţă de lumea înconjurătoare. Istorioarele îi vor ajuta pe copii să se bucure de tot ceea ce le oferă viaţă şi să întîmpine fiecare experienţă cu interes şi curiozitate. O carte despre lumea familiară, care se arata a fi miraculoasă, căci toate obiectele şi fiinţele prind grai.

Bujor, Cristina. Întâlnirea cu eroii poveştilor româneşti  / Cristina Bujor. – Chişinău : Epigraf, 2017. – 72 p
Intalnirea...-600x600

Veți citi despre întâlnirea unor copii cu mulţi eroi de poveste (Făt-Frumos, Calul Năzdrăvan, Harap-Alb, Ochilă, Lungilă, Gerilă, Sentilă Prâslea cel Voinic, Sfânta Duminică şi alţii) şi despre aventurile lor de câteva zile în minunata lume a Basmului, fantastică dar totodată reală. Dragi cititorii, veţi face cunoaştinţă cu aceşti eroi şi comportamentul lor într-o povestire viu iulustrată şi plină de suspans, care vă va ajuta să înțelegeți cum puteți deveni, prin fapte bune, frumoase şi curajoase, erou în viaţa de zi cu zi.

Dragi copii și părinți!
Sperăm că cărțile propuse v-au stârnit curiozitatea. Atunci nu ezitați!
Citiți aceste cărți și, cu siguranță, veți descoperi marele taine ale lumii, lucruri necesare și vechi adevăruri. Lectură plăcută!

Călătorii minunate prin pagini de carte

.

Oscar Wilde

16 octombrie 1854 – 30 noiembrie 1900

Oscar Wilde se adresează copilului din noi, adultului care este capabil să păstreze intactă deschiderea spre misterul lumii, să se bucure de frumos și să aprecieze o poveste ca pe un obiect de artă, să se apropie de ea mai curând decât de un tratat de filosofie uscată, căci povestea ne aduce de fiecare dată în preajma miracolului creației și arhitecturii subtile a intimității sufletului. Plecând de la aceste povețe, putem înțelege mai profund ce ascundea, de fapt, masca de dandy a lui Oscar Wilde.

Oscar Wilde | Biography, Books, & Facts | Britannica

Oscar Wilde s-a născut la 15 octombrie 1854 în orașul Dublin din Irlanda. În timpul școlii, Oscar a excelat în studiul clasicilor, la limba greacă și la desen, câștigând numeroase premii și burse de studii. După studii strălucite la Trinity College din Dublin, audiază prelegerile de estetică ale lui John Ruskin la Universitatea din Oxford. În 1878, după absolvire, se mută în Londra. În același an, 1878, primește premiul Newdigate pentru poezie și inițiază mișcarea ”Artă pentru Artă”, prin care dezvoltă teoria sa asupra estetismului. Debutează în 1881 cu placheta de versuri Poems (Poeme), care îi aduce un mare succes. Poveștile pentru copii, piesele de teatru și mai ales Portretul lui Dorian Gray (1891) îi aduc lui Oscar Wilde, pe lângă niște citații în tribunale, mult dorita faimă.

Oscar Wilde este poet, prozator și eseist de origine irlandeză, este cel mai cunoscut dintre scriitorii englezi legați de estetism și decadentism. Creator al principiului decadent ”artă pentru artă”. El știa să picteze prin cuvinte, zugrăvind în fața ochilor fanteziei cititorului tablouri de frumusețe uimitoare. Privită în ansamblu, creația lui a oglindit declinul umanismului și cultul artei în ceea ce are ea mai elegant.

Wilde, Oscar. Remarcabila rachetă / Oscar Wilde. – Chișinău: Cartier, 2020. -32 p. 

Scrisă cu ironia și sarcasmul cu care ne-a obișnuit autorul, Remarcabila rachetă este o poveste care va fi apreciată de copii și adulți deopotrivă.

O rachetă cu remarcabilă părere despre sine urmează a fi folosită într-un foc de artificii la nunta unui prinț și a unei prințese. Dar lucrurile nu se desfășoară pe măsura așteptărilor sale, iar destinul măreț de care era convinsă o aduce, la propriu, în noroi.
Editura: Cartier codobelc
Traducere din engleză de Lavinia Braniște.
Ilustrații de Anca Smărămdache.

Wilde, Oscar. Uriașul egoist / Oscar Wilde. – Chișinău: Cartier, 2020. -32 p. 

Uriașul egoist vrea să țină numai pentru el frumoasa lui grădină, iar copiilor nu le este permis să se joace acolo. Dar, unde nu sunt copii, nu e nici primăvară, și fără primăvară, totul rămâne încremenit și rece.
Editura: Cartier codobelc
Traducere din engleză de Lavinia Braniște.
Ilustrații de Anca Smărămdache.

O poveste înduioșătoare despre generozitate și despre cum copii din jurul nostru ne pot însenina viața.

Wilde, Oscar. Prietenul devotat / Oscar Wilde. – Chișinău: Cartier, 2020. – 32 p. 

Prietenia este unul dintre cele mai prețioase daruri pe care le putem primi de la cei din jur. E unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le putem oferi. Dar nu întotdeauna prieteniile își găsesc echilibrul, iar fiecare dintre noi poate ajunge la un moment dat în postura micului Hans. Prietenul devotat este o poveste în ramă despre devotament, încredere și inocență.

Wilde, Oscar. Prințul fericit / Oscar Wilde. – Chișinău: Cartier, 2020. – 32 p. 

Citește basmul pentru copii „Prințul fericit” în care este vorba despre niște rândunici care în zborul lor către țările calde, au ajuns în orașul Egipt și s-au așezat la picioarele Prințului Fericit, o statuie poleită cu aur care privea spre oraș. Prințul fericit stă singur deasupra orașului în care, cândva, a copilărit. Într-o bună zi, se adăpostește de frig un mic rândunel la picioarele lui. De fiecare dată când rândunelul vrea să plece, prințul găsește un motiv că rândunelul să rămână: de fiecare dată, prințul vrea ca rândunelul să ajute niște oameni sărmani sacrificându-și giuvaierurile.

Când prințul rămâne fără niciun pic de aur sau pietre prețioase, rândunelul rămâne lângă el și moare înghețat de frig. A doua zi, primarul orașului, văzându-l pe prinț fără giuvaierurile sale, hotărăște ca statuia să fie topită și înlocuită cu una care îl înfățișează pe domnul primar. În final, inima de plumb a prințului și trupul neînsuflețit al rândunelului sunt luate de un înger și aduse în fața lui Dumnezeu. Astfel, cei doi rămân împreună în rai.

Wilde, Oscar. Privighetoarea și trandafirul/ Oscar Wilde. – Chișinău: Cartier, 2020. – 32 p. 

Un tânăr îndrăgostit are nevoie de un trandafir roșu pentru ca aleasa inimii sale să danseze cu el. Dar prețul plătit pentru acest trandafir este enorm și nu tânărul este cel care-l plătește. Plină de duioșie și umor, dar și de comentarii morale, ca toate povestirile lui Wilde, Privighetoarea și trandafirul este o lectură încântătoare despre iubire, sacrificiu și recunoștință.

Dragi utilizatori, vă așteptăm cu drag la biblioteca Alexandru Donici să lecturați despre creația și operele lui Oscar Wilde, iar dacă doriți să aflați mai multă informație despre autor consultați cartea:

  • 100 de scriitori notorii ai lumii: viața, activitatea, opera. – Chișinău, 2006. -p. 198-202