Ion Druţă un dramaturg valoros…

-90 de ani de la naştere

Ion Druţă

Opera druțiană a constituit – în anii totalitarismului – unul din pilonii decisivi ai verticalității noastre morale și naționale. Creația lui Ion Druță își are originile tot în folclor, în dialog menipeic, în carnavalescul nostru popular. Druță are darul de a se transpune în situația subiectivă a eroilor săi și de a vedea spectacolul vieții așa cum îl pot vedea și simți ei. Înzestrat cu o imaginație stufoasă, acest scriitor prezintă obiectele nu numai așa cum sînt ele percepute de oamenii din popor, ci și în felul cum poate modifica imaginația capricioasă popular dintr-un impuls comic sau dintr-o pornire tragică interioară. Ion Druță iubește oamenii, își iubește eroii săi –pe toți, chiar și pe cei negativi. Prozele și dramele lui Ion Druță se prezintă ca niște opere ale condiției umane, ale marilor crize de conștiință, care reacționează la anomaliile lumii contemporane , caută adevărul, binele și frumosul din perspective poeticului și a filosoficului. Într-adevăr, mai toate scrierile lui Ion Druță explorează din plin tot ce este poetic în viața din afară și dinlăuntru a țăranului, pentru a dezvălui dimensiunile condiției umane în totalitatea lor, prin intermediul poeticului sacralizează oamenii și realitățiile vieții, în timp ce în lumea modernă se produce un proces cu totul invers: de vădită desacralizare. Ion Druță este un mare Poet în sensul larg al cuvântului, poate cel mai mare după Mihai Eminescu.

Ion-Druta__Povara-bunatatii-noastre__Druță, Ion. Povara bunătății noastre: roman / Ion Druță. – Chișinău: Cartier, 2012. – 668 p.

Romanul „Povara bunătăţii noastre” ne povestește despre satul Ciutura din Câmpia Sorocii și destinul localnicilor sunt descrise în timpul regimului sovietic. Atunci când pădurile Basarabiei erau doldora de soldaţi, în satele Moldovei era secetă, foame şi colhozuri. Protagonistul Onache Cărăbuș încântă prin bunătate și înțelepciune. Acesta este prizonierul sistemului, dar cu gândurile şi ideile mereu la copii şi familie.

Druță, Ion.  Frunze de dor / Ion Druță. – Chișinău: Hyperion, 1990. – 144 p.скачанные файлы

O lucrare cu cele mai profunde semnificații etice și morale, menită să se păstreze integritatea sufletului. Romanul „Frunze de dor”  este pentru cei visători, propunem frumoasa poveste de dragoste dintre Gheorghe și Rusanda. Mugurii iubirii s-au înfiripat între cei doi în anul 1945, la sfârşitul războiului şi apariția primelor licăriri de pace. Memorii, aşteptări, frica războiului, teama de noul care vine, toate acestea se regăsesc în roman.

1478030707{__}Dorul-Ultima-Luna-de-ToamnaDruță, Ion. Ultima lună de toamnă / Ion Druță. – Chișinău: Bons offices, 2012. – 260 p.

„Ultima lună de toamnă” este nuvela despre rostul omului pe pământ, cuprinsă de un lirism profund. Tata, capul familiei aflat în toamna vârstei, plecă să-și viziteze copiii. El simte sfîrșitul vieții sale și hotărăște ca înaintea morții să – și mai vadă încă o dată copiii plecați prin lume.  Aceştia au cam uitat de casa părintească, iar bătrânul le duce dorul. Cei şase copii îşi trăiesc viaţa departe de părinte, iar tatăl prin acestă călătorie reuşeşte să viziteze toate locurile de care-l leagă soarta. Acțiunea are loc toamna – un timp semnificativ, deoarece toamna e și vremea musafirilor în Moldova. Copiii nu au venit la izvorul vieții lor și pe bătrîn îl macină, dacă nu cumva și-au pierdut valorile eterne, esențele cultivate de veacuri de către neam? De aici desprindem ideea  – rostul omului pe pămînt.

Druță, Ion.  Horodiște / Ion Druță. – Chișinău: Policadran , 2013. – 236 p.horodiste

Romanul autobiografic Horodiște oferă, netăgăduit, elemente prețioase în documentarea acelora care se angajează la realizarea unei priviri monografice asupra scriitorului Ion Druță, dar romanul se impune, dincolo de acestea, ca o construcție literară în sine, ca un roman al copilăriei, în rând cu oricare altă asemenea creație din patrimonial universal, ilustrând tocmai particularitățile  de manifestare umană specifice locului evocat și propunând un personaj, un erou inedit în felul său de a-și trăi viața, capabil să trezească astfel interesul oricărui cititor de oriunde și de orice vârstă.  Nuvela „Horodişte” scoate în evidență imaginea tatălui, care este tipicul țăran dornic de pământ. Naratorul îşi admiră tatăl găsindu-l dur, voinic, dar, în același timp, enigmatic. Acesta lasă și obiceiul de a juca cărți pentru a nu-și pierde averea, dar deprinderea de „a-i înțepa” pe oameni îi rămâne.

clopotnita-ion-druta-29594-1000x1000Druță, Ion. Clopotniţa  / Ion Druță. – Chișinău: Policadran , 2013. – 236 p.

Dintre operele bogate în proză sub aspectul problemelor abordate de autor și incitante prin modaliatățile artistice exploratoare de acesta se remarcă și nuvela de proporții Clopotniţa. Nu e doar o construcție medievală de cult, sechestrată de autorități și arsă, chipurile, de fulger. Horia este protagonistul operei, fiind un bun gospodar şi un soţ iubitor. Din cauza Clopotniţei ajunge a fi duşman cu Balta, deoarece acesta are un rol esenţial în viaţa lui.

Druță, Ion. Păsările tinereţii noastre  / Ion Druță. – Chișinău: Cartier , 2017. – 1450186952128p.

Opera „Păsările tinereţii noastre” este o dramă care ne vorbește despre suflet, pledează pentru sensibilizarea lumiii interne a omului, pentru spiritualitate, piesa e plină de mult adevăr omenesc, dat și de durere, „plânsul interior” fiind o altă marcă a originalității lui Ion Druță.   Pavel Rusu este un sclav al timpurilor, iar mătușa Ruța – păstrătoarea de tradiții. Aceștia și-au trăit drama vieții în satul Valea Cocorilor, au agonisit multe, au avut bucurii, dar şi tristeţi. Mătuşa este femeia cu experinţă, acea bunicuţă ce ştie toate „datoriile”. Ciocârliile şi cocorii sunt păsările îndrăgite ale amândurora, aceasta relevând temperamentul visător al peronajelor.

Biblioteca ” Alexandru Donici ” îi urează scriitorului:

Viață îndelungată, iubite maestre! Sănătate de stejar să aveți și să nu duceți lipsa niciodată de interpretări clar văzătoare!

 

Andrei Burac – un alt vis împlinit…

– 80 ani de la naștere

Marea tragedie a vieţii nu e că oamenii pier, ci că în secolul nostru încetează să mai iubească. Oamenii nu mai ştiu să iubească.

Andrei Burac

 

Andrei Burac

Andrei Burac este un chirurg care a schimbat bisturiul pe pix și foaie. Acum este poet, prozator, dramaturg, traducător și publicist în Republica Moldova.

S-a născut la 17 aug. 1938, în com. Cârnățeni, jud.Tighina (azi- r-nul Căușeni). După absolvirea școlii medii incomplete din satul natal, face studii la Școala de medicină din Tighina (1952-1955). Lucrează trei ani ca felcer, la Concaz (Comrat) și Căușeni, după care dă admiterea la Facultatea de medicină, specializarea chirurgie. Mai târziu urmează Cursurile Superioare de litaratură de pe lângă Institutul de literatură „Maxim Gorki”din Moscova (1977), având profesori personalități marcante ale literaturii ruse ca dramaturgul Viktor Rozov sau criticul literar și de teatru Inna Vișnevskaia. A funcționat ca medic chirurg la spitalul raional Căușeni (1964-1967), apoi la Spitalul clinic din Chișinău (1967-1975). Debut în presa periodică din Chișinău, cu versuri, în 1965.  Încă de la debuturile sale, poezia lui A.Burac a atras atenția colegilor de breaslă din metropole, Moscova și Leningrad. Astfel, în anii 70- 80 apar traduceri din lirica lui A. Burac în rusă, ucraineană, letonă, armeană, georgiană, bulgară, cehă, germană etc.
Creația lui A. Burac este pe merit apreciată:

 • 1988 – membru al Uniunii Teatrale din Moldova
 • 1991 – inițiază constituirea PEN-Clubului din Republica Moldova și este ales ca secretar al acestuia
 • 1993 – membru al Academiei Mondiale de Artă și Cultură (California, SUA) și al Congresului Mondial al Poeților
 • 1994 – membru al Filialei Chișinău a Uniunii Scriitorilor din România
 • 1998 – obține Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru Poezie pentru volumul „Cu toată ființa spre altundeva”
 • 1998 – decorat cu medalia „Mihai Eminescu”
 • 1998 – președinte al PEN-Clubului din Republica Moldova
 • 2000 – menționat cu Premiul UNESCO pentru Dramaturgie (pentru propagarea ideilor binelui și a culturii în lume)
 • 2004 – Premiul de Excelență pentru contribuția la dezvoltarea dramaturgiei naționale contemporane
 • 2006 – Premiul „Gheorghe Cincilei” decernat de Teatrul „Satiricus – Ion Luca Caragiale”
 • 2007 – Certificat de apreciere al Companiei Publice „Teleradio-Moldova” în semn de recunoștință și considerație, pentru parteneriat armonios și îndelungat.

Burac, Andrei. Între somn și veghe/ Andrei Burac. – Chișinău: Prut Internațional, 2005-198 p.

00074_39În volumul Între Somn şi Veghe Andrei Burac demonstrează încă o dată calitatea sa de creator autentic, noţiune care include, fireşte, şi pe cea de intelectual, de om al cetăţii, trăsături manifestate atât în proză, cât şi în dramaturgie, dar şi în poezie, domenii literare în care, rămânând cu îndoiala de calfă şi proletar în încercarea sa de a exprima nişte adevăruri, ajunge la siguranţa de maistru şi stăpânitor al cuvintelor.

Din primele pagini avem impresia că e vorba de o pătăranie oarecare, însă intriga începe a se reliefa din momentul în care naratorul află că amfitrionii somptuosului castel, unde urmează să rămână peste noapte, au frică de stafii. Laconic, doar prin câteva retuşări expresive, autorul reuşeşte să amplifice starea de mister care-l ţine captiv pe cititor până-n final. – Nicolae Rusu–

Burac, Andrei. Există ore/ Andrei Burac. – Chișinău: Cartea Moldovei, 2006-175 p.

d95ff-dscn9628

Poemele lui Andrei Burac conțin rânduri de maximă concentrație poetică sau se încheie cu versuri de natură aforistică. Aceste finaluri abrupte, ce denotă o fire decisă, la un loc cu tema resemnării, prin care exprimă, întâi de toate, devalorizarea obiectelor celor mai de preț, creează acel soi de poezie incofundabilă, viguroasă în redarea fragilității.
–Grigore Chiper–

Burac, Andrei. Așteptarea / Andrei Burac. – Chișinău: Editura Lumina, 2013- 200 p.

скачанные файлыVolumul a adunat între coperte o suită de povestiri și de poeme, crâmpeie de dramaturgie și fragmente de jurnal – texte care ilustrează apetența autorului pentru toate genurile și iscusința lui în mânuirea uneltelor literare. Protagoniștii lui Burac se refugiază în zona cotidianului, a vieții de zi cu zi. Dramele, suferințele, obsesiile și bucuriile lor au un caracter circumscris, cuprinzând un cadru restrâns, intim- familial. Deagostea și prietenia sunt mai importante decât aparteneța la o comunitate imensă, impregnată de demagogie. Volumul acesta, e o dovadă elocventă că scriitorul Andrei Burac e un nume de referință al litaraturii noastre.  Iulian Ciocan.

Care este cea mai importantă moştenire lăsată urmaşilor?

Dragostea şi respectul pentru carte. Arta. În special muzica, dar şi literatura. Arta, care în toate timpurile a ajutat pe parcursul vieţii sufletul călătorului rănit şi istovit. Dar şi amintirile despre lupte, dureri şi moarte a părinţilor, bunicilor şi stră-străbunicilor noştri. (într-un interviu acordat timpul.md)

Cu ocazia jubileului a 80 de ani de la naștere, colectivul bibliotecii „Alexandru Donici”, vă urează multă sănătate, prosperitate, și succese în toate. La mulți ani!!!

Jules Verne- scriitor, călător, visător…

190 de ani de la naștere

 

AVT_Jules-Verne_1104Jules Gabriel Verne s-a născut în anul 1828, în Franța, la Nates. În adolescență, având gustul aventurii, a plecat de acasă, pentru a fi asistent camerist pe o navă comercială, dar a fost prins și trimis înapoi la părinții săi. În 184, Jules a fost îndemnat să studieze Dreptul la Paris, ceea ce nu era însă pe gustul său. Aflându-se acolo mai scria scene dramatice, pentru care a făcut o adevărată pasiune. Tânărul Verne a reușit totuși să obțină un venit din vânzărea povestirilor sale. După ce a petrecut multe ore în bibliotecile din Paris, studiind geologia, ingineria și astronomia, Jules Verne a publicat primul său roman “Cinci săptămâni în balon”,  precedat de alte scrieri de mai mică întindere, dar de o reală importanță atât din punct de vedere literar. Au urmat  apoi alte romane care au devenit în scurt timp foarte cunoscute, aducându-i faimă, dar și bogăție, ceea ce i-a permis, în 1876, să cumpere un iaht, cu care a navigat în jurul Europei și a călătorit foarte mult în țara sa. Scrierile lui Jules Verne și-au câștigat valoarea datorită îmbinării elementelor specifice operei literare – personaje, întâmplări, descrieri etc., cu informații cu caracter documentar, multe dintre ele unice și care au contribuit în mod evident la progresul civilizției.

 

Verne, Jules. Ocolul pământului în 80 de zile / Jules Verne. -Bucureşti: – 304 p.

IMG_20180121_133314164Ocolul pământului în 80 de zile este o operă fascinantă plină de aventuri în care include multe teme abordate ca fidelitatea , cultura popoarelor întâlnite, mărimea distanţelor de străbătut într-un timp limitat, importanţa onoarei şi a cuvântului dat. Această călătorie extraordinară are la bază revoluţionarea transporturilor, eveniment care marchează secolul al XIX-lea şi începutul revoluţiei industriale, apariţia noilor modalităţi de transport (calea ferată, vaporul cu aburi). Ţinând cont de perioada în care a fost scrisă opera în timpul războiului franco-prusac (1870-1871), autorul scrie o carte excepţională, ce stârneşte un mare înteres faţă de oameni. Această operă a inspirat mai multe persoane care au încercat să îl imite pe Fogg, protagonistul principal din operă, de multe ori impunându-şi noi constrângeri. Personajele și locurile diferă unul de altul, astfel formând o lume în care oricine poate călătorii în jurul pământului.

 

Verne, Jules. Copii căpitanului Grant. / Jules Verne. – Chişinău: Prut Internaţional, 2004. – 243 p.

copiii-capitanului-grant-vol-i-produs_imagineCartea descrie aventurile unui grup foarte mare de personaje care întruchipează diverse calităţi morale, pe parcursul căutării căpitanului Harry Grant, de pe nava Britannia. Aventura începe cînd este găsit în pântecele unui rechin masiv, capturat din ocean, o sticlă cu o cerere disperată de ajutor, lansată chiar de căpitanul Grant după ce nava sa naufragiase. Această călătorie cuprinde cunoştinţe reale de istorie, geografie şi ştiinţa contemporană. Toate acţiunele se petrec în locuri reale, la bordul iahtului Duncan, grupul exploreaza Patagonia, Insula Amsterdan, Australia, Noua Zeelandă etc. Autorul bine combină realitatea cu lumea basmului, astfel formînd o operă ce nu are concurență.

 

Verne, Jules. Cinci săptămâni în balon. / Jules Verne. – Chişinău: Prut Internaţional, 2011. – 300 p.

00085_27Cinci săptămâni în balon este unul dintre primele romane ale lui Jules Verne, care combină intriga aventurilor, întorsăturile de situație și descrierile tehnice, geografice și istorice. Călătoria se bazează pe o explorare prin  Africa, ceia ce era necunoscut pentru europeni la acea perioadă. Personajele Doctorul Fergusson, Dick Kennedy și Joe, servitorul doctorului pornesc într-o călătorie în Africa cu scopul de a perfecțion cartologia africană, călătorie care este făcută într-un balon cu aer numit „Victoria”. Nilul a fost un punct din călătoria a celor trei, unde au dat de multe dificultăți ca epuizarea rezervelor de apă, atacarea balonului de către condori etc. Toate aceste aventuri sunt depășite de protagoniști în primul rând prin stăruire, dar și prin norocul care îl aveau pentru fiecare problemă întâlnită.

 

Verne, Jules. Căpitan la cincisprezece ani . / Jules Verne. – Chişinău: Prut Internaţional, 2011. – 396 p.

IMG_0003În această carte este vorba despre un tânăr, Dick Sand, care era marinar pe puntea bricului Pilgrim. Acest vas avea scopul de a vâna balene și a le vinde negustorilor. De acum încolo, prietenii noștri trec prin nenumărate aventuri nu numai pe mare, ci și pe uscat. În acest roman se contopesc mai multe teme, una din ele fiind negoțul cu sclavi și vănătoarea de oameni, care sunt descrise cu lux de amănunte. Jules Verne Îndeamnă cititorul, să cunoască și să înțeleagă acest fenomen economic, social și politic în toată amploarea lui. O altă temă este inițierea, personajul principal care este doar un adolescent, Dick Sand, ce este nevoit să cunoască, la doar cincisprezece ani, toate greutățile imaginabile ale vieții de adult și să își asume, concomitent, o imensă responsabilitate față de oamenii care îi încredințează, într-un moment extrem de complicat al existenței lop, propriile destine. Romanul Căpitan la cincisprezece ani este, fără îndoială, una dintre capodoperele autorului despre călătorii și aventuri.

Verne, Jules. Douăzeci de mii de leghe sub mării . / Jules Verne. – București: Regis, s.a. – 416 p.

douazeci_de_mii_leghe_regisO altă operă minunată cu aventuri a lui Verne este  Douăzeci de mii de leghe sub mări. Aceasta operă spre deosebire de altele ne ducea într-o altă lume și anume  cea subacvatică. În această călătorie ei trec prin tot felul de aventuri, cum sunt lupta cu o caracatiță uriașă și cu un rechin. Jules Verne descrie victoria tehnologiei asupra naturii — tehnologia făcând totul posibil. Pe de altă parte, autorul sugerează, prin intermediul biografiei, faptelor și declarațiilor lui Nemo, riscurile legate de utilizarea fără discernământ a tehnologiei. Oceanografia, biologia și  marină  i-au oferit lui Jules Verne materialul cu care a umplut pagini întregi de descrieri precise. Imaginea oceanelor golite de pești, mamifere și meduze a devenit realitate la începutul secolului XXI. Așa cum dezvăluia Jules Verne în 20.000 de leghe sub mari, prin intermediul aventurilor fabuloase ale căpitanului Nemo, sub ape se găsesc lumi nemaipomenite, unde coordonatele și legile care guvernează uscatul nu mai au nici o valoare, unde realul se topește în fantastic și singurul reper autentic rămâne sentimentul incomparabil al descoperirii.

 

Verne, Jules. Printre ghețurile eterne . / Jules Verne. – Chişinău: Mondocart pres, 2002. – 160 p.

jules-verne-printre-gheturile-eterne-mondocart-pres-0-a-1062539-120x182” Printre ghețurile eterne” ne povestește de  o expediție de salvare ce pornește spre nord pentru a-l găsi pe Louis Cornbutte, care a dispărut în cețuri împreună cu doi marinari din echipaj în apropierea unui maelstrom, în timp ce încerca să ajute echipajul unei goelete care plutea în derivă. Echipate cu haine de blană și având cu ei câini special dresați, personajele ajung să petreacă iarna printre ghețari. Tatăl căpitanului, Jean Cornbutte, adună un echipaj și pornește în căutarea lui, însoțit de Marie, viitoarea soție a lui Louis Cornbutte. Expediția are loc în insula Shannon din Marea Groenlandei. Aici sunt abordate tema care se mai găsesc în operele lui Verne: căutarea ființei iubite, lupta pentru supraviețuire într-un mediu extrem, trădarea etc. Este o nuvelă plină de aventuri prin ghețarii Groenlandei.

 

„Marea este un deșert nemărginit, în care omul nu este niciodată singur, căci viața freamătă în jurul lui. Marea este purtătoarea unei vieți nemaivăzute și minunate; este mișcare și dragoste, este infinitul viu.”  

Jules Verne

 

Vă dorim o aventură plină de peripeții alături de operele lui Jules Verne!