George Topârceanu – poetul baladelor românești

∼ 135 de ani de la naștere ∼

1886 – 1937

George Topârceanu a fost un poet, prozator, memorialist şi publicist român, membru corespondent al Academiei Române din 1936. S-a născut la Bucureşti la 20 martie 1886, ca fiu al cojocarului Gheorghe Topârceanu şi al Paraschivei, ţesătoare de covoare la azilul “Doamna Elena”, amândoi originari din părţile Sibiului. Începe şcoala primară la Bucureşti (1893 – 1895) şi o continuă pe valea Topologului, la Suici, judeţul Argeş, unde părinţii se stabilesc o vreme. Revine la Bucureşti şi se înscrie la liceul Matei Basarab până în clasa a IV-a, apoi la Sf. Sava. După absolvire intră funcţionar la Casa Bisericii, apoi, ca profesor suplinitor, cu pauze de şomaj şi de viaţă boemiană. În paralel, se înscrie la facultatea de drept (1906), pe care o părăseşte pentru cea de litere, fără a termina studiile.

„Colaborator la Viața românească din1909, G. Topârceanu s-a remarcat întâi prin parodii, pagini de critică literară în pilde, adunate în volum în 1916 (Parodii originale), sporite în edițiile succesive din 1920, 1921 și 1932. Modelele erau Cragiale și Caleidoscopul lui A.Mirea, procedeele in de oximoron. Imitând forma, dar și fondul unor poeți, Topârceanu cultivă un mimetism superior, izbutind să recreeze, depăşind sau chiar înlocuind originalul.(..) Perfect echivalente cu originalul sunt Sonetele parnasiene (după M.Codreanu), Trei romanțe pentru mai târziu (după I. Minulescu), Caleidoscop (după A. Mircea) Mihai Viteazul și turcii (după Bolintineanu), Mucenicii (după O. Goga), Țiganii (după Coşbuc), la care s-au adăugat după război Vara la țară (după Al. Depărățeanu), Tristeți provinciale (după Demostene Botez), Psalm, Menire, Utrenie şi Blesteme (după Arghezi). (..)


Specialitatea sa erau baladele, la început, Balade vesele (1916), apoi Balade vesele şi triste (Strofe alese), 1920; ediția a doua, 1928; ediția a treia, 1931). Celebre sunt Balada chiriaşului grăbit pe tema nostalgiei locurilor părăsite (după Rondel de l’adieu de Edmond de Haraucourt), Balada popii din Rudeni, cu portretul pitoresc al unui cleric voios de țară. Balada călătorului (“O, e-atât de bine când pe drumuri ninse/ Intâlneşti o casă cu lumini aprinse”). Balada morții, pe motivul dispariției văzută ca reintegrare în sânul mut (indiferent) al naturii din La maison du berger de Vigny, Balada munților, poem al singurătății hibernale, alpine, Balada corbilor, satiră împotriva ambuscaților de război, Balada unui greier mic și Balada unei stele mici, ironie la adresa jurămintelor de iubire sub stele.(..)

O largă audiență au avut și au încă rapsodiile lui: Rapsodii de vară (1915), Rapsodii de toamnă (1919) și Rapsodii de primăvară (1928), îndeosebi Rapsodii de toamnă, replică modernă la Concertul în luncă de Alecsandri, la nunta din Călin de Eminescu și la Nunta în codru de Coşbuc, bizuită pe ingenioase trucuri stilistice şi nu mai puin ingenioase rime:

Florile-n grădini s-agilă.
Peste straturi, dalia,
Ca o doamnă din elită
Își îndreaptă talia.

Trei petunii subțirele,
Farmec dând regretelor,
Stau de vorbă între ele:
„Ce ne facem, fetelor?…”

Floarea-soarelui, bătrână,
De pe-acum se sperie
C-au să-i cadă în țărână
Dinții de mizerie…

Succesul Parodiilor și al Baladelor a lăsat în umbră alte poezii de Topârceanu (Migdaleamare, 1928), excelenta sa proză din Scrisori fără adresă (1931) cu savuroasa pastişă cronicărească Domnia lui Ciubăr-vodă și spirituale comentarii despre duel, evoluția idealului feminin, despre automobil etc. şi din Pirin Planina, episoduri tragice și comice din captivitate (1937), reluare a volumului În gheara lor (1920), care fusese precedat deopusculul Amintiri din luptele de la Turtucaia (1918). Neterminat a rămas romanul Mimunile Sfântului Sisoe, în care eroul ar fi produs hazul prin naivitate (inexperineță) și distracție (lipsă de atenție). Romancierul n-a trecut de 40 de pagini. „


Sursa: Literatura română. Dicționar – antologie de istorie și teorie literară/ Iurie Colesnic. – Chișinău: Museum, 2005. – 524 p.

Un yankeu la curtea regelui Arthur de Mark Twain

MARK TWAIN
185 de ani de la naștere
– SCRIITORUL, ESEISTUL ŞI UMORISTUL
„DĂ ȘANSA FIECĂREI ZILE SĂ FIE CEA MAI FRUMOASĂ DIN VIAȚA TA.”


CONȘTIINȚA ESTE TIRANA, DAR ŞI MÂNDRIA OMULUI

Mark Twain - Wikipedia

În anul 1840, în micul port Hannibal de pe malul măretului fluviu Mississippi (intrat in folclor ca Old River – „Bătrânul Fluviu”), bântuia zilnic un băiețaș de cinci ani, pe nume Samuel. Era fiul mezin al lui Clemens, o persoană multilaterală, care desfășura paralel activitate de avocat și chiar de politician.

Micul Samuel se amesteca fără prejudecăți printre marinari care, uneori, înfruntaseră furtunile oceanelor. Ba încă se împrietenise cu fiul „campionului” bețivanilor din târg, indrăzneală care avea să-i fie răsplătită din plin peste ani, când acest neînfricat camarad de joacă va deveni modelul pentru Huck Finn – personaj emblematic pentru întreaga operă a celui nemuritor în literatură sub numele de Mark Twain.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este big-mark-twain.jpg

Din păcate, mai ales din cauza activității sale, tatăl e răpus timpuriu de boală. Astfel că Samuel se vede învestit, la numai 11 ani, cu calitatea de „co-stâlp” al familiei. Devine pe rând vânzător de băcănie, curier, ucenic fierar – mijloace care nu-l rețin prea mult. Spiritul său dornic de deschidere, de a absorbi cât mai curând și mai mult din tezaurul de frumuseți al lumii, il indreaptă spre meseria de zețar (muncitor tipograf care culege manual literele după manuscris; culegător).

Apoi, la 13 ani, devine tipograf calificat. De la culegerea de articole, reportaje, poezii ale altora, trepat, capătă curajul de a se avânta și el în îndeletnicirea plină de farmec, taine și capcane de a îmbina cuvintele și a clădi din ele adăpost pentru gânduri și senzații împărtășite unor semeni necunoscuți. La 16 ani, publică prima schiță, fără a îndrăzni însă să o semneze decât sub pseudonimul – de Rombler (Hoinarul).

Viata lui avea să adeverească înțelepciunea proverbului arab:

„O călătorie de mii de kilometri începe cu un singur pas…”

In scurtă vreme, încurajat, dar nu modelat, de fratele său Orion, semmează colaborări ocazionale la Washington Diary, Iowa Sumise, Daily Post. Totuşi, dorul lui de ducă, dorința înfocată de a cunoaște ce e dincolo de zare il îndeannă să revină la prima fascinație a copilăriei: fluviul. Este angajat timp de patru ani pe vase care străbat de la un capăt la altul „Old River”. După patru ani, capătă brevet de pilot. În această perioadă, se naște și numele care va fi acoperit de glorie și va deveni cel al unui incontestabil monument şi o răscruce a literaturii americane. De altfel, primul său succes editorial i-l aduce însumarea notelor de călătorie, pline de spirit şi de un colorit viu, în volumul The Innocents Abroad (Ageamii în străinătate, 1869).

Stabileşte un contact şi mai direct cu un public larg și variat printr-o serie de conferințe care il dovedesc orator plin de duh. Totuşi, urmând sfatul umoristului, Artemus Word, decide că il reprezintă mai fidel și mai nuanțat literatura. In orice caz, darul improvizației surprinzătoare ocupă un loc eficient în proza lui. Fără îndoială că succesul cel mai important și decisiv din această perioadă l-a cucerit cu Print și cerşetor (1882). Tradus in peste treizeci de limbi, ecranizat și dramatizat în mai multe rânduri și țări, acest roman descoperă interesul viu al autorului pentru istorie, precum și fermitatea şi vigoarea cu care el combate sclavajul și toate formele de discriminare rasială.

Dar, fără doar și poate, o piatră de hotar marchează apariția in 1889 a celui de-al cincilea roman al său: Un yankeu la curtea regelui Arthur. Este cu adevărat o premieră mondială. Spre deosebire de Călătoriile lui Gulliver ale lui Swift, Twain nu-şi situează acțiunea într-o țară imaginară, ci in Anglia secolului al VI-lea, cu realitățile ei dure și contrastante, ceea ce il permite sa-si dezlănțuie cu tot sarcasmul satira împotriva realităților revoltătoare dominante și în patria sa în plin secol al XIX-lea. Autorul s-a inspirat şi și-a clădit fundalul acțiunii studiind atent si riguros cartea lui Thomas Malory: Morte d’Arthur (Moartea lui Arthur, 1469), romane medievale franceze, texte anonime.

Twain, Mark. Un yankeu la curtea regelui ArthurMark Twain. –Chișinău: Prut, 2008. -332p.

„Un yankeu la curtea regelui Arthur” reprezinta o incursiune fantastica in trecut. Un american tipic de la sfarsitul secolului al XIX-lea este lovit la cap, isi pierde cunostinta si se trezeste in Anglia secolului al VI-lea. Aventurile spectaculoase ale eroului, care aplica in permanenta stiinta secolului sau la conditiile acelor vremuri indepartate, aceasta continua pendulare intre trecut si prezent care de multe ori da nastere unui savuros comic de situatie, contribuie la succesul unui roman scris cu verva si umor.

Ulimele două decenii din viata atit de plină de neprevăzut, de suișuri, dar si de lovituri primite cand se astepta mai putin, ni-l arată pe scriitor ca pe o „figură de provară” a Americii. Se bucură de un imens prestigiu si de o popularitate extinsa mult dincolo de frontierele patriei sale. Distinctiile se succed cu repeziciune. Universitatea Yale îi conferă în 1901 titlul de doctor honoris causa, urmată de universitățile Missouri (1902) și Harvard (1905).

Este greu de formulat succint o judecată asupra valorii și însemnătății operei sale. Poate că ea este cel mai bine definită în scrisoarea pe care i-a adresat-o un alt mare luptător pentru o lume mai paşnică şi mai echilibrată, George Bemard Shaw: „Sunt convins că operele dumitale vor fi tot atât de necesare unui vitor istoric al Americii pe cât sunt tratatele politice ale lui Voltaire unui istoric francez”.


Eugen B. MARIAN

Лучшие книги Агаты Кристи

-130 лет со дня рождения

Агата Кристи – королева детектива (1890- 1976)

Леди Агата с энтузиазмом пускалась в авантюры, всё новое манило и интересовало её: она летала на только что изобретённом аэроплане, бесстрашно водила машину, обожала верховую езду и сёрфинг, совершила кругосветное путешествие.

В своей автобиографии Агата Кристи с большой самоиронией изобразила взросление девушки немного не от мира сего. Она с азартом пробует себя в самых разных ипостасях и рассказывает о пережитом, вспоминая множество забавных эпизодов. Кристи готовилась стать оперной певицей и композитором, в годы Первой мировой войны трудилась сестрой милосердия, работала как фармацевт с экзотическими ядами и ездила на археологические раскопки в Египет. Именно она изобрела многие законы жанра и умудрилась мастерски перенести на бумагу то, что Хичкок называл «саспенсом». Её детективы даже при некоторой схожести сюжетов можно читать бесконечно. В этом рейтинге собрали лучшие книги Агаты Кристи. В дело вступает мисс Марпл.


Кристи, Агата. Убийство в доме викария.- Сочинения Т. 1/ Агата Кристи. – Москва, 1991. – стр. 50 -85.

Отважная старушка, ведущая расследования и обогнавшая по популярности Эркюля Пуаро, впервые стала главной героиней в романе «Убийство в доме викария». К викарию приходит полковник Протеро, но священник вынужден отлучиться. Вернувшись, он обнаруживает гостя застреленным. Полковника не любил никто и мог убить буквально каждый. Докопаться до истины мисс Марпл помогает хорошее знание людей и жизни, только вот проблема: мало вычислить убийцу, надо ещё и предоставить доказательства, а их нет. Завершить расследование поможет провокация… 

Книга – рекордсмен по экранизациям и визитная карточка Агаты Кристи. Эта история начинается с того, что знаменитый сыщик Эркюль Пуаро вынужден во что бы то ни стало попасть на поезд «Восточный экспресс», все места в котором, как назло, заняты…  

Эту книгу Агаты Кристи уже можно назвать культовой. В общем смысле она про то, что за любое преступление полагается возмездие. Вопрос только в том, кто возомнил себя судьёй…  

Закрученный сюжет начинается с отпуска Пуаро. Детектив мечтает о заслуженном отдыхе, но в прибрежном кафе в его стакан неожиданно попадает пуля.

Кому она предназначалась?


Кристи, Агата. Смерть на Ниле / Агата Кристи. – Москва, 1992. – стр. 1-175.

На пароходе, плывушем по Нилу, застрелена молодая миллионерша. Проблема в том, что в убийстве женщины могут быть заитересованы практически все пассажиры и даже капитан судна. Пуаро начинает расследование.

Эту книгу Агата Кристи написала в нетипичном для себя жанре исторического романа. Действие происходит в Древнем Егпите, и разумеется, читателя ждёт лихо закрученный детективный сюжет. Страховая компания просит Пуаро расследовать историю с подменой бесценного бриллианта. Дело приводит его на дивный островок посреди Адриатики в роскошный отель «У Дафны». Закрученный сюжет начинается с отпуска Пуаро. Детектив мечтает о заслуженном отдыхе, но в прибрежном кафе в его стакан неожиданно попадает пуля.

Кому она предназначалась?


Кристи, Агата. Загадка Эндхауза Сочинения Т. 2 / Агата Кристи. – Москва, 1991. – стр. 1-175.

Великому сыщику Эркюлю Пуаро предстоит решить самую серьезную задачу в истории человечества – разобраться в женской душе. Молодая хозяйка крупного поместья внезапно становится объектом сразу нескольких покушений. Пуаро начинает расследование, итог которого ошеломит даже его самого… Для лиц старше 16 лет.


Кристи, Агата. Смерть приходит в конце Сочинения Т. 3 / Агата Кристи. – Москва, 1991. – стр. 97- 215.

Произведения королевы детектива Агаты Кристи принято считать эталоном жанра. Действие нетрадиционного для писательницы исторического романа „Смерть приходит в конце” разворачивается в Древнем Египте. В детективе „Миссис Макгинти с жизнью рассталась…” читателя ждет встреча с неподкупным сыщиком Эркюлем Пуаро.