Chişinău – 580 de ani: Biserica Sfântul Dumitru

 

Biserica Sfântul Dumitru este un lăcaș de cult și monument de arhitectură de însemnătate națională, introdus în Registrul monumentelor de istorie și cultură a municipiului Chișinău la inițiativa Academiei de big-biserica-sfantul-dumitru-din-capitala-va-fi-resfintitaȘtiințe. A fost construită în 1902,cu sprijinul financiar al negustorului Dumitru Ciolacu  pe „drumul Bacioiului”, la periferia orașului Chișinău, pentru mahalale formate la marginea orașului. Biserica era din piatră, cu o clopotniță de piatră, având arhitectura frumoasă. Arhitectura a fost determinată de dominarea stilului eclectic, în baza clasicismului cu elemente din arhitectura rusă. Planimetria este dictată de o navă amplă, cu absida altarului la est și un pridvor, cu o clopotniță la vest. Hramul biserici era Sf. Dumitru de la Salonic. La parohie funcționa o școlă bisericească pentru studierea gramaticii în care se intruiaiu 41 de băieții și 11 fete. Primul paroh al bisericii a fost preutul Efim Chișcuță, care a vegheat cu multă străduință asupra lucrărilor de construcție și amenanjare a bisericii și curții din jurul acesteaia. Interiorul bisericicii impresiona prin două panicadile excelent executate. Clopotnița a vea 5 clopote, cel mai greu fiind de 384 kg. La 1942 parohiei îi aparțineau un imobil ce se compunea din clădirea biserici, 2 case parohiale și cimitirul. În anii posbelici încep prigonirile asupra slugitorilor cultelor, preoții Gherasim Păduraru, Gheorghe Harghil, și alții, care au oficiat la biserica Sf. Dumitru, fiind judecați și chiar exilați în lagărele comuniste. În anul 1963 biserica este închisă, cupola și clopotnița demolate, în incinta sfântului locaș desfășurăndu-și activitatea un atelier, un club muncitoresc, iar mai apoi un ansamblu muzical. Abia la 1990 când parohiei i se restituie  o parte din teriotriu biserica își reia activiatatea avându-l în frunte  pe preotul Pavel Borșevschii, care în scurt timp izbutește să reconstruiască lăcașul să refacă in9teriorul și icoanele deteorate, să sape o fântână în curtea bisericii să deschidă o școală duminicală.În timpul apropiat a fi reluate lucrările de ridicare a gardului, înălțarea casei parohiale și a portalului, elemenete ce ar reconstrui imaginea inițială a sfântului locaș. Toate aceste până în prezent au fost desăvârșite cu succes și biserica activează.

Sursa: Chișinău: Enciclopedie. – Chișinău, 1997, – p. 85