O SELECȚIE DE CARTE DE AUTORI AUTOHTONI

Beșleagă, Vladimir. Cărțile copilăriei mele / Vladimir Beșleagă. – Chișinău: Prut, 2021. – 258 p.

„Toată viața
am adunat cărți
am citit cărți
am scris cărți
am donat cărți –
sunt un Om al Cărții…”

05.09.2020

Maestrul Vladimir Beșleagă propune o comoara, un mic, dar profund îndreptar de lectura pentru tânărul cititor. Cărțile copilăriei mele vorbește nu doar despre cărțile care l-au influențat pe elevul Vladimir, ci mai ales despre valoarea formatoare a lecturilor în general.

Subliniază indirect o dogma: lecturile la vârsta fragedă ne formează și ne trasează destinul în viată. O carte obligatorie pentru orice bibliotecă.

Beșleagă reprezintă tipul de creator complex: poet, eseist, om de cultura, chiar și prozatorul din el își asumă ceva mai multe funcții decât cere proza propriu-zisă, ea nu mai descrie – analizează, ea doar analizează – îngână realul cu poezia, ea nu se limitează numai la poezie – revine la real. (Acad. Mihai Cimpoi)

Ciobanu, Mircea V. Un tărâm al literarului / Mircea Ciobanu V. – Chișinău: Arc, 2021.- 256 p.

Un tărâm al literarului e o carte de critică și de eseistică ce întrunește atât priviri panoramice asupra literaturii dintotdeauna și de pretutindeni, cât și cronici la cele mai recente cărți scrise de autori contemporani din Republica Moldova. Autorul ei e un cunoscut critic și fidel cititor al cărților apărute în acest spațiu cultural.

Primele compartimente ale volumului (intitulate O notă de subsol și Domeniul literaturii) includ un grupaj de eseuri publicate în revistele România literară, Viața românească, Sud-est cultural ș.a., abordând teme eterne ale literaturii. Un tărâm al literarului cartografiază la zi peisajul literar de la noi, volumul impunându-se totodată drept una dintre cele mai serioase prestații exegetice de ultimă oră.

Cartea alternează discret grațiile eseului cu perseverență judicioasă a actului critic dominant mai ales în partea a doua („anxietățile literarului”). Supuse unui minim exercițiu analitic, textele lui Mircea V. Ciobanu par a îmbina incisivitatea militant-critică a lui Vasile Coroban cu erudiția hermeneutică a lui Mihai Cimpoi.

Prolific prin excelență (MVC e prezent în toate revistele bune de aici; a colaborat sau mai colaborează cu reviste importante de peste Prut), autorul acestei cărți poate fi considerat, fără meschine prejudecăți, numărul unu al criticii noastre de întâmpinare. (Eugen LUNGU)

Ciocan, Iulian. Clovnul / Iulian Ciocan. – Iași: Polirom, 2021. – 204 p.

Clovnul este al patrulea din cele cinci romane ale sale apărute până acum pe care Iulian Ciocan le publică la Editura Polirom. Scriitorul din Chișinău dedică această carte locuitorilor orașului său natal și în care trăiește și Iașiului, orașul pe care îl iubește cel mai mult din România, după cum mărturisea într-un interviu. Dincolo de afinitatea afectivă, există poate și un subtext, căci cele care se petrec în această carte localizată la Chișinău s-ar putea poate petrece și pe celălalt mal al Prutului.

Apărut în anul 2021, acest roman are toate calitățile pentru a-i atrage pe cititori. Este frumos scris, cu umor și cu personaje interesante, este ancorat în realitate, dar și îmbibat
cu fantezie și cu fantastic.

Eroul principal al cărții este Diavolul și încă de la primele pagini asocierea cu Maestrul și Margareta, capodopera lui Mihail Bulgakov (și una dintre cărțile mele preferate), se impune. În romanul scriitorului rus, Satana este incarnată de fascinantul și maleficul profesor Woland, însoțit de o galerie de personaje grotesc pe clovn îl cheamă Sandu Tanda Nagîț (atenție la primele două litere din cele trei nume) și el se află în fruntea unei fundații care tulbură viața Chișinăului și a locuitorilor săi.

Organizația cumpără păcatele acelor locuitori care vin să și le mărturisească, și le plătește în Euro, la prețuri pe măsura gravității păcatului. O galerie întreagă de personaje se vor agăța de aceasta ocazie de a câștiga sume considerabile de bani – pensionari și profesori plafonați, ziariste aspirante, taxatori pe tramvaie și muncitori de la salubritate – își vor neglija familiile sau vor renunța la muncă, vor face planuri de viitor și își vor modifica regimurile de viață. Schimbările par toate a fi la început în bine, dar necunoscute sunt și căile Diavolului, vânzarea păcatelor nu poate rămâne fără consecințe,și câștigul material ușor și rapid nu cumpără fericirea în condițiile în care iertarea nu mai este posibilă. În plus, impactul activității fundației asupra ordinii sociale trezește suspiciunile autorităților până la cele mai înalte nivele, căci Moldova este condusă de Marele Oligarh, care este și Coordonatorul guvernării. Poliția intră în acțiune, dar nici această instituție nu are prea mult succes în confruntarea cu forțe care par a fi mai puternice decât realitatea, schimbându-și forma în momentul în care cineva încearcă să le dezvăluie secretele fantastice.

La Iulian Ciocan, în zilele noastre și la periferia fostului imperiu, el este… un clovn, sau mai bine zis un personaj ciudat, îmbrăcat ca un clovn și căpetenie a unei fundații dubioase: „Latura burlescă a Răului la concurență cu derizoriul, din care se naște angoasa, este specialitatea lui Iulian Ciocan, căpătând noi înfățișări prin interpretarea mitului faustic, cu toate avatarurile sale rusești, în Moldova eternă, în Chișinăul cunoscutului primar Denis Cartof: rolul lui Mefisto este jucat de un Clovn dispus să cumpere păcate de la amatori, iar Cimpanzeul sau Marele Oligarh, alias Coordonatorul guvernării, poate fi o altă grimasă a Clovnului. Nu există însă redempțiune, cerurile nu se deschid decât pentru a mai lăsa să treacă câte un stol de ciori, invadând încet, în ralanti, dar sigur, întreaga metropolă. Câți dintre muritori sunt pregătiți?” (Dan Gulea)

Pilchin, Maria. Tu ești rusul cel bun/ Maria Pilchin. – Chișinău: Prut Internațional, 2021. – 56 p.

Un volum despre bunătate în primul rând, despre întâlnirea cu celălalt,
despre o dragoste care te învață să fii tu.

– De ce acest titlu „Tu ești rusul cel bun”?
– Este un personaj cumulativ, nu-i neapărat un personaj luat trup și suflet din viață, este despre omul amestecat care suntem noi, în acest spațiu”, a relatat Maria Pilchin.

Tu ești rusul cel bun (Editura Prut International, 2021) este un volum de poeme complex dar totodată unitar, în care se potrivesc ca într-un puzzle, dragostea și furia, resentimentele și împăcarea, umorul și drama, istoria și prezentul, toate într-un climat poetic echilibrat, definit printr-o dozare optimă atât a metaforelor și a altor figuri de stil, cât și a elementelor biografice, Maria Pilchin dovedindu-se o poetă matură, având foarte bine dezvoltate atât simțul poetic cât și pe acela al construcției epice. (Romeo Aurelian Ilie)

În Tu ești rusul cel bun, Maria Pilchin împrăștie viață în jur, personifică, (re)creează personajele urbei prin care trece, nu se ferește de reluări, repetiții, retorică – nimic din ceea ce poate transforma cotidianul în crepuscul și joc de umbre, nimic din alunecarea dinspre ceea ce e și ceea ce pare că e. Își încifrează cu frivolitatea specifică poeziei actuale etapele vieții casnice și biologice. Însă toate spuse și aranjate astfel încât să păstreze proporțiile și etalările dorite, dar și teama, neîncrederea, ascunderea – viața de scoică și viața de melc, cu plutirea miraculoasă a căluțului de mare.

O poetică a familiei, a spațiului intim, dublată de contextul socio-istoric și asumată de o voce deja formată și clară, care – atunci când e nevoită să iasă în afară – se extinde (ca lumina / întunericul) în fiecare spațiu liber. (Moni Stănilă)

VĂ AȘTEPTĂM LA BIBLIOTECĂ !

Memoriile Basarabiei

EXPOZIȚIE VIRTUALĂ DE CARTE
pentru studenți, profesori, cercetători, publicul larg interesat de trecutul Basarabiei.

Prin Basarabia românească, 1918-1944. – Chișinău: Știința, 2021. -478 p.

Antologie de Olga Iordache și Liviu Papuc. Introducere de Ion Țurcanu. Volumul de fată inaugurează o nouă colecție de carte a Editurii Știința: „Memoriile Basarabiei”. Ea vine în locul mai vechii colecții „Pagini despre Basarabia”, păstrând aceleași intenții majore, dar lărgind cadrul tematic al textelor publicate. Revenirea Basarabiei, în 1918, între granițele ei firești a constituit o bună ocazie pentru cunoscuți scriitori din țară, ziariști, profesori, preoți, ofițeri, dar și unor simpli călători să treacă în repetate rânduri Prutul, spre a face cunoștință cu oamenii și locurile înstrăinate de peste o sută de ani.

Cartea propusă cuprinde relatările acestor călători veniți în spațiul dintre Prut și Nistru după Marea Unire de la 1918, dornici să cunoască realitățile de aici pe viu. Printre autorii textelor din această antologie figurează nume sonore ale literaturii și culturii românești, precum ar fi: I. Agârbiceanu, Liviu Rebreanu, Nichifor Crainic, Camil Petrescu, Pamfil Șeicaru, Nicolae Iorga, Tudor Arghezi, Mircea Eliade, Mihail Sadoveanu ș.a.

Aceste notații sunt deosebit de valoroase pentru latura lor informativă, având și calitatea de sursă istorică. Textele au fost preluate din ediții de autor, din varii publicații periodice (reviste de cultură, almanahuri, ziare s.a.) tipărite la Chișinău, Iași, Cernăuți și București.

Volumul, ca și întreaga colecție „Memoriile Basarabiei” este destinat tuturor
celor interesați de trecutul Basarabiei.

Poștarencu, Dinu. Studii și articole istorico-geografice. Dinu Poștarencu. -Chișinău: Știința, 2021. -452 p.

Volumul de față valorifică o mare parte din moștenirea științifică și publicistică a lui Gheorghe I. Năstase (3/15 februarie 1896 – 28 decembrie 1985), doctor în geografie, profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, membru al Societății Regale Române de Geografie, fost deputat în Sfatul Țării, votant al actului Unirii Basarabiei cu România la 27 martie/9 aprilie 1918, originar din satul Hristici, fostul județ Soroca.

Prima secțiune a cărții cuprinde articolele de natură social-politică ale autorului din perioada activității sale în calitate de deputat în primul parlament basarabean şi promotor al mișcării de eliberare națională din istoricii ani 1917-1918. Cea de-a doua reproduce studiile și articolele științifice ale savantului, publicate în prestigioase reviste de geografie ale timpului, vizând, în special, geografia istorică, bazată pe analiza atentă a izvoarelor documentare și cartografice.

Studiul biografic, notele și comentariile, precum și setul de imagini fotografice care însoțesc textele ediției completează informația despre viața și activitatea acestei personalități prea puțin cunoscute în spațiul nostru, personalitate care a realizat o îmbinare excepțională între geografia fizică, geografia umană și geografia istorică.

Volumul este adresat cercetătorilor din domeniul istoriei și al geografiei, dar și unui, inclusiv studenților și profesorilor, tuturor celor interesați de trecutul Basarabiei.

Moruzi, Dumitru. Pro Basarabia Pro România: Scrisori deschise. Dumitru C. Moruzi. -Chișinău: Știința, 2021. -215 p.

Volumul cuprinde o mare parte din publicistica scriitorului Dumitru C. Moruzi (1850 – 1914), autor al romanelor Pribegi în țară răpită și Înstrăinați, (tipărite de Editura Știința în colecția „Moștenire” în anul 2014) și anume acele intervenții, sub forma unor „scrisori deschise” adresate directorilor unor ziare şi reviste sau unor personalități marcante ale vremii, de la Chișinău (Pavel Cruşevan), București (Ion Tanoviceanu, C. G. Costa-Foru, Const. Mille) şi Iaşi (dr. C. Thiron), din Transilvania (Vasile Goldiş, Al. Vaida Voevod) şi chiar de la Petersburg (N. N. Durnovo).

Intervenții ce năzuiesc să corecteze anumite afirmații făcute în presă, relative îndeosebi la Basarabia, ori să determine orientarea opiniei publice, implicit a autorităților supreme – Guvern, Parlament, Rege – întru luarea unor decizii importante, precum alăturarea României la Tripla Înțelegere (Antanta) și intrarea în războiul mondial de partea acesteia și împotriva Puterilor Centrale (Germania și Austro-Ungaria).

Menținând și amplificând interesul pentru Basarabia în Regatul liber, militând pentru decizia pe care viitorul avea să o dovedească drept cea corectă, „scrisorile deschise” ale lui D. C. Moruzi au o inestimabilă valoare documentară și, în același timp, luminează concepțiile sociale, politice și filosofice ale unui scriitor și ale unui formator de opinie de la începutul secolului al XX-lea.

TOATE ACESTE CĂRȚI, VĂ AȘTEAPTĂ PE RAFTURILE BIBLIOTECII A. DONICI !

Lois Lowry – scriitoare pentru copii

Lois Ann Lowry (n. 1937) este o scriitoare americană de cărți pentru copii și tineri, renumită pentru subiectele “grele” abordate în cărțile ei.

Lois Lowry

20 martie 1937 (vârsta 84 de ani)

Honolulu, Hawaii, Statele Unite

autoarea mai multor cărți pentru copii și adolescenți

Lois Ann Lowry s-a născut în Oahu (Hawaii, SUA). Numele de familie arată originile norvegiene ale descendenței paterne. Ea este al doilea dintre cei trei copii, Helen, sora mai mare și Jon, fratele mai mic. În 1962, sora ei mai mare Helen a murit prematur la vârsta de 28 de ani. Trauma suferită au determinat-o pe Lowry să scrie aclamatul roman A Summer to Die. Tatăl său, Robert, era medic al armatei și în anii după cel de-al doilea război mondial a dus familia la diferite relocări forțate, mai întâi la Brooklyn (New York City) apoi la Carlisle (Pennsylvania), Tokyo (Japonia), Governors Island.

Înainte de a se apuca de literatura pentru copii, a fost fotograf și jurnalist independent în anii șaptezeci. Stilul ei jurnalistic a atras atenția editurii Houghton Mifflin, care după o oarecare presiune a reușit să o determine să scrie prima ei carte, A Summer to Die, publicată în 1977. În cariera sa de scriitor, a câștigat de două ori prestigioasa Medalie John Newbery, prima dată în 1990 pentru cartea Numără stelele (Number the Stars) și mai târziu pentru The Giver (1993).

Printre temele preferate ale lui Lowry în lucrările sale se numără rasismul, Holocaustul, crima și boala terminală. Este cunoscută pentru faptul că scrie despre subiecte dificile, distopii și teme complexe în lucrări pentru publicul tânăr.

Lowry, Lois. Numără stelele: O poveste din  Copenhaga / Lois, Lowry. -București: Arthur, 2015. -158 p.

Numără stelele este o poveste tulburătoare despre iubire, curaj și altruism,
într-o lume stăpânită de frică.

Este anul 1943, iar pentru Annemarie Johansen viaţa în Copenhaga e un amestec de îndatoriri pentru şcoală, de lipsuri şi foamete, totul desfăşurându-se sub privirea atentă a soldaţilor germani aflaţi la fiecare colţ de stradă. Curajul pare să-şi mai găsească loc doar în poveştile pe care fetiţa i le spune seara la culcare surorii ei mai mici, Kirsti. Aflând de raziile autorităţilor germane pentru ridicarea populaţiei evreieşti, familia Johansen hotărăşte s-o salveze pe Ellen Rosen, cea mai bună prietenă a fiicei lor, dând-o drept propriul lor copil. Dar asta va fi oare de ajuns? Răspunsul îl găsiți în carte…

Această carte de beletristică este perfectă pentru zilele de weekend pe care le petreci în confortul propriului tău cămin, făcând parte din categoria cărților a căror subiecte au trezit și vor trezi mereu atenția cititorilor.

Lowry, Lois. Darul lui Jonas / Lois Lowry. -București: Arthur, 2016. -203 p.

„Roman puternic şi provocator, Darul lui Jonas va stimula cu siguranţă
generaţii de tineri să citească şi să gândească.“

Lumea în care trăieşte Jonas pare a fi una perfectă. Totul e sub control. Frica, suferinţa şi războiul au dispărut. Nimeni nu are de făcut vreo alegere. Fiecărei persoanei i s-a desemnat un rol în cadrul comunităţii, iar conducătorii ei iau toate deciziile, fără a face vreo greşeală. Dar destinul şi misiunea lui Jonas vor fi diferite de ale celorlalţi. Jonas este diferit de ceilalți locuitori. Are sentimente. Astfel de persoane se nasc foarte rar în comunitatea lui Jonas și pentru ele există o meserie specială.

Lois Lowry ne descrie o lume fără amintiri, sentimente, culori și pericole. Ceea ce m-a marcat cel mai tare a fost ”Punerea pe liber”. Bătrânii, copiii cu dizabilități și oamenii care încalcă de trei ori o regula sunt ”puși pe liber”, adică li se injectează o substanță pentru a-i ucide. Comunitatea știe ca cei ”puși pe liber” sunt trimiși într-o lume mai bună decât a lor. Mai sunt și alte aspecte care trebuie discutate, dar le veți descoperi pe parcursul lecturii.

Lowry, Lois.  Făuritoarea de albastru / Lois, Lowry. -București: Youngart, 2017. -200p.

Făuritoarea de albastru reprezintă a doua carte din universul Darul lui Jonas. Trecând printr-o serie întreagă de dezastre, civilizația a regresat pană la un stadiu primitiv. Cei slabi sunt alungați din rândul semenilor, căci nu li se găsește nici un rost în comunitate. În această lume, o copilă cu un beteșug la picior, rămasă de izbeliște după moartea mamei sale, este pe cale sa fie alungată din satul în care și-a trait toată viata. Ceia ce o salvează este talentul cu care e înzestrată. Kira stăpânește arta brodatului ca nimeni alta și astfel ajunge să i se încredințeze o enormă responsabilitate. Dar Kira întrevede niște secrete teribile ascunse de către cei ce dețin puterea. Responsabilitatea ei e chiar mai mare decât ar fi crezut vreodată.

Lowry revine la o lume metaforică  a viitorului, cum crease și  în romanul câștigător al Medaliei Newbery, Darul lui Jonas… Găsim  suficient  material de reflecție și de discuție, cât  și un strop de magie și un tulburător indiciu despre celebrul final ambiguu al precedentei cărți.“

Cărțile sala au stârnit cele mai diverse reacții, de la introducerea lor în programa obligatoriu până la interzicerea în școli. Deși diferite ca stil și subiecte abordate, toate cărțile ei revin la tema relațiilor umane. În present, Lois  Lowry locuiește  în Cambridge, Massachusetts, unde continuă să scrie.

Dragi utilizatori ai  bibliotecii, nu ratați șansa de a avea un prieten fidel – cartea.