Tipografia Centrală

-45 de ani de la punerea în funcţiune a Tipografiei Centrale

Image result for tipografia centralăTipografia centrală  (str. Florilor 1), una din cele mai mari întreprinderi editorial-poligrafice din R.M., organizată în 1975, subordonată Departamentului pentru Edituri, Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi al C. M. al R. M. Tipăreşte, în temei, cărţi, manuale, placate, afişe, broşuri. Tipar înalt şi ofset. Înzestrată cu tehnica modernă, aparatură electronică, procesele tehnologice sunt mecanizate şi automatizate.

Sursa: Chișinău: Enciclopedie. -Chișinău: Editura Museum, 1997. -p.514

Tipografii în oraşul Chişinău

Combinatul Poligrafic

43cdc9cfb16c86535c452ced626f15d2Combinatul Poligrafic Chișinău este una dintre cele mai mari întreprinderi poligrafice din Republica Moldova. A fost fondat în anul 1945, subordonat Departamentului pentru Edituri, Poligrafie și Comerțul cu Cărți al C. M. al R. M. Este situat în centrul municipiului, pe o suprafață de 13,9 mii m.
Tipărește cărți ( de însemnătate politică, beletristică, enciclopedică, tehnică, literatură pentru copii, literatură didactică), calendare, pliante, hârtii de valoare cu diferite grade de protecție.
Întreprinderea este dotată cu utilaj tehnologic modern de înaltă productivitate. Tipar înalt și ofset. Unele articole au fost apreciate la expoziții republicane și internaționale.

Tipografia Achim Popov


Tipografia Achim Popov
. A fost inaugurată la 4 mai 1843 la Chișinău. Tiparnița avea trei teascuri, cu diferite caractere pentru tipărirea cărților în limbile rusă, franceză, română și armeană. Tipografia a cunoscut o perioadă de prosperare (1843-1865) și alta de declin (1865-1885).

Aici au fost tipărite cărțile fabulistului Ioan Sârbu, manualele lui Ioan Doncev, cărți cu caracter religios și juridic.
Achim Popov, armean de origine, cetățean al Grigoriopolului a înaintat câteva cereri în anii 1845, 1847, 1848 pentru a edita ziarul Românul, dar încercările lui au fost zadarnice.

Combinatul Poligrafic Tipar-color

Imagini pentru Combinatul Poligrafic Tipar Color"Combinatul Poligrafic Tipar-color (str. Sarmizegetusa 26), una din cele mai mari întreprinderi poligrafice din R. M. Fondat în 1980 pe baza unei întreprinderi tipografice, întemeiate în 1975. Produce ambalaj din carton plat, forme pentru tipar adânc, reclamă, etichete, plicuri, mape, formulare, etc. Dispune de câteva feluri de tipar: ofset, flexografie, adânc, înalt. Înzestrat cu tehnologie şi maşini moderne. Societate pe Acţiuni subordonată Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei al R. M.

Tipografia centrală

Imagini pentru Tipografia centrală"Tipografia centrală Tipografia centrală (str. Florilor 1), una din cele mai mari întreprinderi editorial-poligrafice din R.M., organizată în 1975, subordonată Departamentului pentru Edituri, Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi al C. M. al R. M. Tipăreşte, în temei, cărţi, manuale, placate, afişe, broşuri. Tipar înalt şi ofset. Înzestrată cu tehnica modernă, aparatură electronică, procesele tehnologice sunt mecanizate şi automatizate.

Tipografia Reclama

Imagini pentru Tipografia Reclama"Tipografia Reclama (str. Rabbi Ţirilson 8), întreprindere poligrafică din R. M., fondată în 1977 pe baza subdiviziunii poligrafice a Casei Republicane a Agronomului (întemeiată în 1948 ), subordonată Departamentului pentru Edituri , Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi. Tipăreşte în mod operativ broşuri, pliante, programe teatrale, documente pentru mărfuri, prospecte, paşapoarte tehnice, invitaţii, ilustraţii, calendare, etichete etc. Are secţii de tipar înalt şi ofset.

Tipografia Ştiinţa

Imagini pentru Tipografia Ştiinţa"Tipografia Ştiinţa (str. Mitropolit Petru Movilă 10), întreprindere poligrafică, fondată în 1969, subordonată Academiei de Ştiinţe a R.M. Tipăreşte lucrări ştiinţifice, monografii, literatură metodică şi artistică, formulare etc. Cooperează cu Tpografia Universul şi Tipografia Centrală.

Tipografia Universul

Imagini pentru editura universul"Tipografia Universul (str. Vlaicu Pârcălab 45), una din cele mai mari întreprinderi poligrafice din R. M., fondată în 1944 pe baza unei tipografii vechi de ziare (str. Ştefan cel Mare 111). Tipăreşte, prin fotoculegere, ziare şi reviste republicane, din Federaţia Rusă, precum şi literatură. Este înzestrată cu tehnică de înaltă productivitate.

 

Sursa: Chișinău: Enciclopedie. -Chișinău: Editura Museum, 1997. -p.514

Biblioteca pentru toți copiii

Cărțile te pot ajuta să scapi de stres prin faptul că iți distrag atenția de la grijile și problemele zilnice. În acest articol Biblioteca „Alexandru Donici” vă propune niște cărți minunate care vă vor captiva încă de la primele file citite, 4 cărți despre tot ce înseamnă istorie, farmec, mister și imaginație. Alăturați-vă anului lecturii pentru a descoperi lumea, a cunoaște trecutul și a creea viitorul!

Colecţia „Biblioteca pentru toţi copiii” cuprinde cărţile de neuitat ale copilăriei, capodopere ale literaturii române şi universale, fără de care este greu să-ţi imaginezi o bibliotecă personală a unui cititor avizat, indiferent de vârsta acestuia. Cărţile, destinate tuturor copiilor, dar… şi adulţilor care nu au avut încă şansa să le citească, sunt prefaţate de traducători, scriitori, istorici şi critici literari cunoscuţi.


Scott, Walter. Ivanhoe / Walter Scott. – Chișinău : Prut Internațional, 2008. – 552 p.

ivanhoe_1_fullsizeRomanul relatează despre perioada de după a Treia Cruciadă, în 1194, când majoritatea cruciaţilor se întorc în Europa, iar Regele Richard este capturat de Ducele de Saxonia. Cartea a fost scrisă şi publicată într-o perioadă de lupte strânse pentru emanciparea evreilor din Anglia, cu critici aspre la adresa nedreptăţilor împotriva lor. Ivanhoe îl însoţeşte pe Richard în Cruciade, unde se presupune că a avut un rol foarte important. Calitațile acestui roman sunt: un stil în care subtilul se alatură dinamismului, și vigoarea, misterul, suspansul se aliaza în chip fericit. De la prima sa editie și până astăzi se bucură de un succes constant, în primul rând, printre tinerii cititori.

Cartea a fost adăugată în lucrarea „1001 de Cărți de Citit Într-o Viață”

Rabelais, Francois. Gargantua și Pantagruel / Francois Rabelais. – Chișinău : Prut Internațional, 2011. – 404 p.

00095_33Acest roman este produsul unei fantezii nesecate, exprimându-se într-o limbă de o bogăţie fabuloasă, cu personajele principale – foarte vii, convingătoare, reale: Gargantua – omul Renaşterii care începe – înţelept, prudent, punând mai presus de orice etica, dreptatea raţiunii şi virtutea, sinceritatea sufletească; Pantagruel – omul deplin al Renaşterii – inteligent, cinstit, drept, dornic de cunoaştere; Bunicul Grandgousier – om al trecutului – naiv şi simplu, incult şi grosolan, dar plin de respect faţă de ştiinţă şi de manifestările spiritului; Panurge – o combinaţie de student şi de vagabond, adică un student rătăcitor, păcălici, spiritual şi bun de gură, dar scăpărător de inteligenţă, simpatic şi plin de farmec. Nemaipomenitele întâmplări pe care le propunem tinerilor cititori sunt excelent povestite pentru copii de Ileana şi de Romulus Vulpescu.

Hoffmann, E. T. A. Urciorul de aur, Spărgătorul de nuci / E. T. A. Hoffmann. – Chișinău : Prut Internațional, 2011. – 187 p.

25837910._UY630_SR1200,630_„Maestru al fantasticului, deschis spre grotesc şi ironie”, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1882) este cunoscut şi îndrăgit şi astăzi de către tinerii cititori pentru celebrele sale basme Urciorul de aur şi Spărgătorul-de-Nuci. Întâmplările ciudate şi suferinţele studentului Anselmus iau sfârşit odată cu căsătoria sa cu frumoasa Serpentina, fiica arhivarului Lindhorst, de la care primeşte ca zestre urciorul de aur. „Poart-o adânc în suflet pe cea care te iubeşte, îl povăţuieşte arhivarul, şi vei contempla atunci minunile splendide ale urciorului de aur şi vei fi fericit mereu…” Basmul despre Spărgătorul-de-Nuci şi Regele Şoarecilor, o înlănţuire de minunate întâmplări visate de „Maria Stahlbaum, fiica unui respectabil medic consilier”, confirmă că „asul din mânecă” al acestui „inepuizabil vrăjitor” este fantezia sa imprevizibilă.

Hauff, Wilhelm. Basme / Wilhelm Hauff. – Chișinău : Prut Internațional, 2008. – 348 p.

Wilhelm-Hauff__Basme__9975-69-940-2-785334243029

Redescoperiţi una dintre cărţile care au încântat copilăria a generaţii de cititori! Neîntrecutul Wilhelm Hauff a plăsmuit o lume încărcată de magie şi miraculos şi a populat-o cu pitici de tot hazul, prinţi, vrăjitoare urâcioase, păsări fermecate, negustori iscusiţi şi palate minunate. Iar tărâmul astfel născocit, pe care îl veţi găsi adăpostit între copertele acestei cărţi, întrece în fascinaţie toate tărâmurile născocite vreodată de un povestitor: e un loc unde graniţa dintre bine şi rău e mai greu de descoperit, luptele dintre cei buni şi cei răi nu se dau numai cu spada, iar eroii trebuie să se încredințeze şi pe înţelepciune, nu doar pe vrăji, ca să iasă din încurcături.

Vă dorim lectură plăcută și vă așteptăm cu multă căldură la biblioteca „Alexandru Donici” pentru a răsfoi și a gusta din farmecul lecturii!