ZIUA CUNOȘTINȚELOR

Salutare tuturor, biblioteca Al. Donici le propune micilor școlari câteva cărți, care ar putea să le fie de mare ajutor!

Moldoveanu, Ina. Călătoria lui Radu în Țara Poveștilor /  Ina Moldoveanu.-  Chișinău: Pontos, 2010. -132 p.

O carte cu poveşti şi jocuri, care ar părea mai interesantă și mai captivantă dacă a-ți lectura-o împreună cu părinții, bunicii, educatori, învățători. Această carte minunată vine cu o contribuție importantă pentru dezvoltarea culturii noastre psihologice, îi ajută pe copii să-și înțeleagă lumea interioară, iar pe adulți îi sensibilizează în raport cu necesitățile psiho-emoționale ale copilului. Cartea reprezintă o îmbinare dintre texte, jocuri, exerciții – acel „cum să facem?” – solicitat atât de des către părinți în consultații.

Biblioteca A. Donici vă recomandă cu plăcere această carte, mai cu seamă că e scrisă de un psiholog și de o bibliotecară.
Lectură frumoasă!

Peneș, Marcela. Bucuria de a scrie compuneri: carte pentru elevii claselor a III-a – a IV-a/Marcela Peneș. -București: Aramis, 2003. -128 p.

În atelierul de scriere creativă, copiii au posibilitatea de a-și exprima în mod liber gândurile, ideile, sentimentele, scriind frumoase povești. Scrisul se învață și devine o bucurie, un joc al fanteziei. Cartea Bucuria de a scrie compuneri – exerciții de scriere creativă, cuprinde metode, tehnici moderne de lectură și de scriere, adaptate elevilor din clasele III-IV. Selecția de texte tematice, poezii, ghicitori, povești și rebusuri completează sursele de inspirație necesare compozițiilor creative.

E o mare bucurie să simți că ești ascultat cu plăcere de colegi, ca atunci când îți citești compunerea nu se aude niciun foșnet de caiet. Toată lumea ascultă. Cuvintele curg lin ca apa cea neobosită, cu care abia de se îngână șoaptele vântului și fâlfâitul mătăsoaselor aripi.

Dar, ca să ajungi să poți găsi locul cuvintelor, cunoscându-le bine înțelesurile, să încercam să găsim împreună drumul care ne va duce spre minunata lume a Compunerilor.

Încearcă, pune mâina pe condei, iar cartea Bucuria de a scrie compuneri: carte pentru elevii claselor a III-a și a IV-a de Marcela Peneș îți va fi călăuză.

Buruiană, Maria. Cum scriem o compunere? manual îndrumător: cl. 2-4/ Maria Buruiană. – Chișinău: Prut Internațional, 2005. -151 p.

Cartea aceasta cuprinde îndemnuri la cugetare, fantezie și creație pe o varietate de teme legate de ceea ce numim miracolul vieții. Ea, cheamă la limpezire și exprimare orală, scrisă, a gândurilor și sentimentelor pe care le are copilul față de patrie, părinți, școală, copilărie, natură, libertate, credință, ca să descopere în final, satisfacția, bucuria creației.

Preda, Viorica. Culegere de text literar pentru educarea limbajului / Viorica Preda. -România: Petroșani, 2007. -64p.

Lecturi educative pentru preșcolari, educarea limbajului și abordarea de către copilul preșcolar, la această vârstă, a formelor sale mai complexe, cu care va opera mai târziu în școală, sunt favorizate de crearea unui mediu cultural propice, fapt ce nu poate fi conceput în afara limbii. În acest sens, atât educatoarea, cât și părinții, trebuie să pună la dispoziția copilului diverse materiale care să constituie un mediu cultural activ și stimulativ: cărți, caiete, unelte de scris, ziare, reviste, imagini și jocuri cu imagini, discuri, casete audio și video etc.

Dintre toate acestea, cartea trebuie sa devină prietena copilului de la cea mai frageda vârstă. Ea îl ajuta pe copil sa parcurgă căile cunoașterii, de la concret la abstract, de la intuiție la reprezentare și fantezie. Cu ajutorul ei, copilul intra în posesia numeroaselor instrumente care îi pot satisface dorința de a descoperi realitatea înconjurătoare.

De asemenea, dintre speciile literare cu cea mai mare influenta în dezvoltarea și educația copilului preșcolar, povestirea rămâne o fila importanta a experiențelor de limbaj ale copilului. Lucrarea reunește o serie de povesti specifice vârstei preșcolare și școlare, cu scopul declarat de a sprijini doua categorii de activități desfășurate cu acestea, respectiv, educația pentru societate și cunoașterea mediului.

În acest context, sperăm ca această inițiativă editorială să vină atât în sprijinul educatoarelor, cât și în sprijinul părinților, care vor dori să contribuie la îmbogățirea experiențelor de limbaj ale copilului în perioada pre-școlarității.

Crăciun, Petre. Portrete ale marilor povestitori români / Petre Crăciun. -București: Zorio, 2019. -104p.
Libraria SOPHIA - Când cimpanzeul devine om :: Crăciun, Petre - Pret: 25.00 lei

Volumul „Portrete ale marilor povestitori români”, a apărut în cadrul proiectului „Drumul poveștilor. Pe urmele marilor povestitori”, inițiat de scriitorul Petre Crăciun și susținut de criticul literar Alex Ștefănescu. Proiectul își propune să îi readucă la lumină pe marii povestitori români, să-i conștientizeze pe copiii din comunitățile în care aceștia s-au născut asupra valorii culturale a moștenirii lăsate de înaintașii lor, să facă legătura între poveștile de odinioară și cele scrise de autori contemporani.

Această carte îi aduce pe marii povestitori români printre elevi, să depășească barierele create de manualele școlare, să cultive convingerea că timpul basmelor este unul continuu și să creeze oportunitatea întâlnirii elevilor cu autorii contemporani de povești.

Sperăm ca această carte să fie ca o lumină,
pe tot parcursul anilor de studii!

Dragi utilizatori biblioteca vă așteaptă cu mare drag, punându-vă la dispoziție literatura de care aveți nevoie!

Universitatea de stat de medicină și farmacie N. Testemițanu

-75 de ani de la fondare

Universitatea de stat de medicină și farmacie N. Testemițanu, instituție de învățământ superior fondată în 1945.

MISIUNEA

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova are misiunea de a oferi servicii de performanță în educație, cercetare, asistență medicală și formare profesională pe parcursul întregii vieți, manifestând o preocupare continuă pentru asigurarea calității și promovarea valorilor naționale în contextul globalizării.

VALORILE

 • calitatea
 • excelența
 • performanța
 •  creativitatea și inovația,
 • responsabilitatea individuală și instituțională
 •  satisfacția beneficiarilor
 • motivarea și dezvoltarea comunității academice
 • lucrul în echipă
 • comunicarea intra și interinstituțională
 •  parteneriatul proactiv cu instituții academice, organizații guvernamentale și neguvernamentale din țară și din străinătate

SCURT ISTORIC

Activitatea didactică începe la 21 noiembrie 1945 cu 17 catedre teoretice și clinice la care își desfășurau activitatea 134 profesori printre care 15 doctori habilitați și 19 doctori în medicină. Inițial pregătirea medicilor se efectua la singura Facultate – Medicină Generală – care în acest răstimp și-a dublat admiterea.

VIZIUNEA

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova este o instituție performantă și competitivă la nivel național și internațional în învățământul superior medical și farmaceutic, în studii de rezidențiat și de educație medicală continuă, în cercetarea științifică și în prestarea serviciilor de asistență medicală și farmaceutică, fiind orientată spre calitate, excelență, acces și colaborare.

Pe parcurs au fost deschise noi facultăți, consecutiv : 1954- Pediatrie; 1959- Stomatologie; 1962- Perfecționarea Medicilor; 1963 -Medicina Preventivă; 1964 – Farmacie. Până în prezent au fost pregătiți peste 26 000 specialiști.
La cele 100 catedre și cursuri s-au format peste 150 doctori habilitați, 10 dintre care fiind academicieni și membri corespondenți ai A. Ș. a R. M., 350-400 doctori în medicină, 45 au fost distinși cu titlul onorific Om de știință, 25 au devenit laureați ai Premiului de Stat al R. M., 2 au obținut gradul de general, iar 120 – de colonel al serviciului medical militar.
Peste 2500 absolvenți activează în diferite țări: Rusia, Ucraina, S.U.A., Canada, america Latină, Israel, Germania, România etc.
Find principalul Centru științific medical din republică, U.S.M.F. desfășoară ample studii științifice car reflectă diferite aspecte ale medicinei teoretice și practice.

Baza tehnico-materială, dotată cu utilaj și aparataj modern, este amplasată în 37 blocuri de învățământ, laboratoare și clinici medicale cu peste 16000 paturi. Peste 3300 locuri în 16 cămine, 420 locuri în cantine, împreună cu Centrul de educație estetică Ion și Doina, tabăra sportivă Medicul și alte edificii de ordin public favorizează pregătirea cadrelor în Universitate. Noul sistem de pregătire prevede astăzi: instruirea post-universitară prin rezidențiat, secundariat clinic și doctorantură. Pentru activitate fructuoasă și îndelungată, printr-o Hotărâre a Guvernului, în 1900 Universității i se conferă numele ilustrului savant, organizator al ocrotirii sănătății, profesorului universitar N. Testemițanu.

Nicolae Testemițanu (n. 1 august 1927, Ochiul Alb, județul Bălți – d. 20 septembrie 1986, Chișinău) a fost un reputat chirurg și om politic moldovean, din perioada sovietică. Patriot, ilustru om de știință basarabean, ministru al Sănătății, unul din fondatorii sistemului medical autohton – configurația căruia păstrează și astăzi viziunile lui N. Testemițanu.

Sursa:
© USMF citește mai mult pe https://usmf.md/ro/despre-universitate/universitate/misiunea
Chișinău: Enciclopedie. – Chișinău: Editura Museum, 1997. – p. 524.

Tipografia Centrală

-45 de ani de la punerea în funcţiune a Tipografiei Centrale

Image result for tipografia centralăTipografia centrală  (str. Florilor 1), una din cele mai mari întreprinderi editorial-poligrafice din R.M., organizată în 1975, subordonată Departamentului pentru Edituri, Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi al C. M. al R. M. Tipăreşte, în temei, cărţi, manuale, placate, afişe, broşuri. Tipar înalt şi ofset. Înzestrată cu tehnica modernă, aparatură electronică, procesele tehnologice sunt mecanizate şi automatizate.

Sursa: Chișinău: Enciclopedie. -Chișinău: Editura Museum, 1997. -p.514