Ziua Mondială a Drepturilor Copilului

În fiecare an, pe 20 noiembrie – pentru a marca adoptarea Convenției cu privire la Drepturile Copilului – Biblioteca Alexandru Donici sărbătorește Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, zi în care promovează respectarea drepturilor copilului.

Scurt istoric al drepturilor Copilului

Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a sec. al XIX-lea.  În Europa, această perioadă s-a caracterizat prin deschiderea unui mare număr de instituţii publice de ocrotire, şcoli pentru copiii cu nevoi speciale şi tribunale pentru minori.

În 1924, Liga Naţiunilor a adoptat Declaraţiade la Geneva, iar în 1959, O.N.U. a adoptat Declaraţia Drepturilor Copilului. Pe 20 noiembrie 1989, s-a adoptat Convenţia O.N.U. cu privire la drepturile copilului, care a fost ratificată de majoritatea ţărilor din lume.

România a ratificat Convenţia pe 28 septembrie 1990 prin Legea nr. 18/ 1990 şi s-a inspirat din aceasta atunci când a elaborat Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

În micile universuri în care copiii îşi duc existenţa, nimic nu este resimţit mai acut decât nedreptatea!” – Charles Dickens

Cele mai multe victime ale abuzului sunt copiii, din cauza faptului că ei sunt cu adevărat lipsiţi de apărare,
atât fizic cât şi psihic.

DREPTURILE COPILULUI PE SCURT
A) Drepturi de protecţie:  
Copiii au dreptul să fie protejaţi împotriva:
 
• Oricăror forme de violenţă, abuz, rele tratamente sau neglijenţă;
• Exploatării economice;
• Folosirii ilicite de droguri;
• Răpirii şi traficării în orice scop şi sub orice formă;
• Pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante;
 
B) Drepturi de dezvoltare:  
Copiii au dreptul:  
• De a primi o educaţie care să le permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii lor;
• De a se bucura de cea mai bună stare de sănătate şi de a beneficia de servicii medicale şi de recuperare necesare pentru realizarea efectivă a acestui scop;
• De a beneficia de un nivel de trai care să le permită dezvoltarea fizică, mintală, spirituală, morală şi socială;

C) Drepturi de participare:
Copiii au dreptul:
• Să-şi exprime liber opinia asupra oricărei probleme care îi priveşte;
• Să fie ascultaţi în toate procedurile care îi privesc;
• La libertatea de exprimare, de gândire, de conştiinţă şi de religie;
• La protejarea imaginii lor publice şi a vieţii lor intime, private şi de familie;
• Să conteste modalităţile şi rezultatele evaluării şi să se adreseze în acest sens forurilor superioare de învăţământ, în condiţiile legii;
• Au dreptul la odihnă şi vacanţă;

D) Drepturi şi responsabilităţi pentru copiii:
• Dreptul de a nu fi trataţi necorespunzător, dar şi responsabilitatea de a nu trata necorespunzător alte persoane;
• Dreptul de a nu fi expuşi unor situaţii de risc, dar şi responsabilitatea de a nu expune alte persoane la risc;
• Dreptul de a fi ascultaţi, dar şi responsabilitatea de a-i asculta pe ceilalţi;
• Dreptul la educaţie, dar şi responsabilitatea de a merge la şcoală;
• Dreptul de a fi protejaţi împotriva oricărei forme de intimidare, abuz sau exploatare, dar şi responsabilitatea de a nu abuza, intimida sau teroriza pe ceilalţi;
• Dreptul la protecţia proprietăţii, dar şi responsabilitatea de a respecta proprietatea altora;
• Dreptul de a nu fi discriminaţi, dar şi responsabilitatea de a nu discrimina pe alţii.

„Mintea unui copil este o pagină albă, pe care putem scrie aproape tot ce voim; dar odată ce am scris, cerneala aproape că nu se mai poate şterge!” (Lubbock)

„Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care îl câştigăm”
Victor Hugo

Știința pe înțelesul tuturor

Toate adevărurile sunt ușor de înțeles o dată ce sunt descoperite; ideea e să le descoperi – Galileo Galilei.

Ziua Internațională a Științei o marcăm în fiecare an în data de 10 noiembrie. Știința este o neîntreruptă căutare a adevărului, o luptă permanentă pentru a afla cum funcționează Universul, care merge înapoi până la primele civilizații. Antrenată de curiozitatea umană, s-a bazat pe raționament, observație și experiment.

Cel mai cunoscut dintre filosofii greci ai antichității, Aristotel, a scris mult despre subiecte științifice și a pus bazele multor lucrători care l-au urmat.

Dacă ești un adevărat căutător al adevărului, trebuie ca măcar o dată în viață să te îndoiești, pe cât posibil, de toate lucrurile
– Rene Descartes

Oamenii de știință

De la începuturile sale, când indivizii sau mici grupuri lucrau mai mult izolat, deseori în scopuri cvasi-religioase, știința s-a transformat într-o activitate practică esențială pentru funcționarea societății moderne. Azi, multe proiecte presupun un grad înalt de colaborare și poate fi greu – și chiar ofensator – să selectezi doar câte un nume. Există mai multe zone de cercetare ca oricând și limitele dintre disciplinele devin neclare. Matematicienii oferă soluții la probleme de fizică și fizicienii explică natura reacțiilor chimice, în timp ce chimiștii cercetează misterele vieții și biologii își îndreaptă atenția spre inteligența artificială.

Mai jos enumerăm doar câteva dintre numele care au contribuit la înțelegerea lumii:
Arhimede
Download Free png Archimedes statue - /famous/science/Greek/Archimedes ...  - DLPNG.com

Arhimede a fost unul dintre cei mai mari matematicieni ai Antichității. Născut pe la 287 î. Hr., a fost ucis de un soldat, când orașul său, Siracuza, a fost cucerit de romani, în 212 î. Hr. Concepuse mai multe arme înspăimântătoare pentru a ține la distanță vasele de război cu care romanii atacaseră Siracuza – o catapultă, o macara ce putea scoate vârful unei corăbii afară din apă și o suprafață de oglinzi care concentrau razele soarelui, putând da foc unui vas și fiind, așadar, mortală. Probabil, a inventat, în timpul unei șederi în Egipt, și șurubul lui Arhimede, folosit și azi în irigații.

Arhimede a calculat, de asemenea, cu aproximație valoarea lui Pi (raportul dintre circumferința și diametrul unui cerc) și a formulat legile pârghiilor și scripeților. Realizarea de care era cel mai mândru o constituia dovada matematică potrivit căreia cel mai mic cilindru în care se poate înscrie o sferă are de exact 1,5 ori volumul ei. Pe mormântul lui Arhimede au fost gravate o sferă și un cilindru.

Pitagora
Pythagoras

Se știu puține lucruri sigure despre viața matematicianului grec Pitagora, care nu a lăsat nici o operă scrisă. S-a născut pe insula Samos, dar a părăsit-o înainte de 518 î. Hr. S-a mutat la Croton, din sudul Italiei, unde a fondat o societate filozofică și religioasă secretă numită „Pitagorienii”. Cei din nucleul societății își spuneau matematikoi și considerau că realitatea, la nivel cel mai profund, este de natură matematică. Pitagora socotea că relațiile dintre toate lucrurile pot fi reduse la numere și grupul lui s-a apucat să descopere aceste relații.

Pitagora a studiat armonicele coardelor vibratoare și, probabil, a oferit prima dovadă a teoremei care acum îi poartă numele: aceea că pătratul ipotenuzei unui triunghi dreptunghic este suma pătratelor celorlalte două laturi.

Xenofan

Xenofan din Colofon a fost un filosof și poet itinerat. Preocupările lui variante reflectau cunoștințele pe care le dobândise prin observații atente din călătoriile lui. A identificat energia Soarelui care încălzește oceanele, pentru a crea nori, drept forța conducătoare de la baza proceselor fizice de pe Pământ. Xenofan credea că norii alcătuiesc corpurile cerești: stele sunt nori arzând, în vreme de Luna e făcută din nori comprimați. Descoperind rămășițe fosilizate de viețuitoare marine, departe de țărm, a dedus că Pământul alterna între perioade de potop și uscăciune.

Xenofan a produs una dintre cele mai timpurii descrieri ale fenomenelor naturale care nu invocă forțe divine pentru a le explica, dar munca i-a fost, în general, neglijată în veacurile de după moartea lui.

Oricât de multe ați cunoaște despre acest subiect, fie că sunteți elevi, profesori, studenți interesați de știință sau experți autodidacți, în paginile acestei cărți veți găsi o mulțime de lucruri și explicații concise, citate clasice care fac descoperirile științifice memorabile, iar ilustrațiile ingenioase vă stimulează curiozitatea.

Vă așteptăm cu drag la biblioteca „Alexandru Donici”
să aflați despre:

Notes for Students - Central Northland Science Fair | 23rd August, 2021
  • Începuturile științei și Revoluția acesteia
  • Orizonturi în expansiune
  • Un secol de progres
  • O schimbare de paradigmă
  • Catalog al oamenilor de știință, etc.

Sursa: Știința. Idei fundamentale. București: Litera, 2016. -352 p.

A sosit o carte nouă…

Biblioteca Alexandru Donici vă invită la lansarea cărților „Alegerea Berzei/ Midiunea 1511” și Portrete ale marilor Povestitori Români” de Petre Crăciun  și „Poveștile celor patru anotimpuri” de Alexandru Plăcintă, apărute anul acesta la Editura Zorio, București.


Plăcintă, Alexandru. Poveștile celor patru anotimpuri/ Alexandru Plăcintă; il. de Alexandru Plăcintă. – București: Editura Zorio, 2019. – 61 p.

„Cartea „Poveştile celor patru anotimpuri”, pe care am şi ilustrat-o, a fost scrisă cu dragoste pentru copii, dar şi pentru dragostea lor de carte. Mă impresionează cum văd copiii lumea şi mă strădui să o văd şi eu cu ochii lor”.

Alexandru Plăcintă

Autorul a menţionat că volumul lansat are mai multe poveşti care nu se repetă despre cele patru anotimpuri, văzute prin ochii copiilor.


Crăciun, Petre. Alegerea berzei: Misiunea 1511/ Petre Crăciun; il. de Alexandru Plăcintă. – București: Editura Zorio, 2019. – 42 p.

„Alegerea berzei. Misiunea 1511” este o carte pentru copii (și nu numai), dar mai ales o carte despre copii. Despre copiii pe care Serviciul berzelor care aduc copii trebuie sa îi ducă pe pământ. Hm, vi se pare ușor, așa este?
Barza Sofia este la ultimul său drum din carieră. Misiunea 1511. Primește de la Tom, dispecerul berzelor, un copil mai special, „un copil care nu știa să râdă, să plângă, să se bucure”. Un copil în căutare de iubire. Iar Sofia află că are, pentru prima data în istorie, trei destinații posibile: New Delhi (la părinții Dinesh și Kami), Damasc (Arif si Rihana) și Paris, orașul muzicii și al luminilor (la Anna și Julien).
Sofia trebuie să aleagă parinții cei mai potriviți, dar descoperă, la ultimul său drum, că nu poate neglija o mulțime de alte lucruri. Iar constrângeriile impuse de Regulamentul berzelor aducătoare de copii sunt și ele destule…
Barza trebuie să facă alegerea cea mai buna pentru copilul față de care simte o mare atracție. Este ultima sa misiune pe Pământ și nu are voie să greșească!
Iubirea trece dincolo de orice regulament, iar Paris – acesta este numele pe care îl primește copilul – găsește iubirea căutată, învață să râdă, să plângă, să se bucure. Dar unde găsește toate aceste lucruri?


Crăciun, Petre. Portrete ale marilor povestitori români/ Petre Crăciun, Mihaela Hură. – București: Editura Zorio, 2019. – 101 p.

Volumul „Portrete ale marilor povestitori români” a apărut în cadrul proiectului „Drumul poveștilor. Pe urmele marilor povestitori”, inițiat de scriitorul Petre Crăciun.
Proiectul, susținut de criticul literar Alex. Ștefănescu, își propune să îi readucă la lumină pe marii povestitori români, să-i conștientizeze pe copiii din comunitățile în care aceștia s-au născut asupra valorii culturale a moștenirii lăsate de înaintașii lor, să facă legătura între poveștile de odinioară și cele scrise de autori contemporani.
Ne propunem să îi aducem pe marii povestitori români printre elevi, să depășim barierele create de manualele școlare, să îi atragem pe copii spre lectura poveștilor, să cultivăm convingerea că timpul basmelor este unul continuu și să creăm oportunitatea întâlnirii elevilor cu autori cpntemporani de povești. – Editura Zorio


Vă aşteptăm pe toţi la bibliotecă să dezvoltăm arta cititului la tânăra generaţie !