Discuție/dezbatere: “Alunelul”(“Șteluța”) , revistă pentru copii (1982)-35 de ani de la apariție

16388298_1281433105256937_6716211473712792521_nMulte dintre publicațiile pentru copii conțin ilustraţii care pot fi decupate la necesitate, informaţii care pot fi ataşate în portofoliu la şcoală. Curiozităţi, glume, istorioare, zicători — toate sunt selectate în baza criteriilor de vârstă. Concursurile pe care majoritatea publicaţiilor le desfăşoară, reprezintă pentru mulţi copii un stimul de învăţare, citire şi studiere mai asiduă a materialului gimnazial sau liceal. Astăzi vă prezentăm revista care împlinește anul acesta 35 de ani de la publicare. Revista Alunelul a apărut în anul 1982, cu denumirea Steluța. În anul 1982 la tipografia Editurii se tipăreşte primul număr al revistei pentru copii „STELUŢA”, „ЗВЕЗДОЧКА”  (azi revista „ALUNELUL”). Alunelul este o revistă pentru micii cititori, nu mai puţin interesantă decât precedenta, este revista Alunelul. Citind această revistă te cufunzi într-o adevărată lume a copilăriei. Poeziile dedicate părinţilor, bunicilor, prietenilor, florilor, anotimpurilor formează copiilor adevăratele valori spirituale, cultivînd astfel de calităţi ca: bunătatea, receptivitatea, grija pentru fraţii ma16473380_1281433131923601_16486758875385990_ni mici, dragostea pentru părinţi, respect pentru tradiţii, obiceiuri, strămoşi şi pentru tot ce ne înconjoară. Revista cuprinde file din istoria îndepărtată,  poveşti şi diverse curiozităţi, iar pe ultimele pagini puteţi găsi jocuri haioase, care contribuie la dezvoltarea atenţiei, imaginaţiei şi inteligenţei copiilor. Pe ultima pagină sunt plasate mesage de felicitare pentru cei dragi.

Vă invităm la bibliotecă să consultați, să lecturați și să împrumutați  această revistă.

Chișinău -580 de ani : Teatrul “Licurici”

Teatrul Republican de Păpuşi "Licurici" - iTicket.mdFondat în 1945 teatrul Republican de Păpuși ”Licurici” este un centru cultural de excepţie, care prezintă spectacole pentru toate vîrstele. Teatrul de Păpuşi „Licurici” şi-a început activitatea  la 15 octombrie 1945, cu spectacolul «Foişorul» de S. Marşak, în cadrul relaţiilor culturale moldo-ruso-ucrainene, stabilite după cel de-al doilea război mondial.  Profesionalismul şi frumoasele tradiţii spirituale atrag anual în sala sa circa 100 mii spectatori, prezentînd peste 500 de spectacole – atît în ţară cît şi peste hotare. Timp de 65 ani, teatrul a montat peste 300 spectacole după cele mai renumite basme de H. – Ch. Andersen, Fratii Grimm, Carllo Collodi, A. de S. Exupery, J. Rodari, A. S. Puskin, N. V. Gogol,Mihai Eminescu, Ion Creangă. Se bucură de succes şi operele dramaturgilor moldoveni contemporani P. Cărare, Gh. Urschi, E. Plugaru, V. Grosu, L. Sobietschy, A. Strîmbeanu, I. Filip, V. Boldisor, Gr. Vieru. Un loc aparte îi revine coloanei sonore şi aranjamentului muzical al spectacolelor. În aceşti ani au scris muzica pentru spectacole compozitorii moldoveni: E. Doga, V. Danga, B. Dubosarschi, T. Chiriac, V. Loghin, I. Macovei, Z. Tcaci, O. Negruţă, L. Ştirbu, Il. Valuţă, V. Bitchin. În Teatru activează cu succes doua trupe – trupa de limbă romînă şi trupa de limbă rusă. Unele spectacole sunt traduse în limbile italiană, germană, spaniolă, franceză. LICURICI a educat generaţii întregi de tineri spectatori, inoculîndu-le valorile nepirisabile – binele, frumosul, sinceritatea. Papuşile de la LICURICI spun povesti extraodinare, purtînd de mină spectatorul prin lumea fermecată a basmului şi ficţiunii. Copiii şi vîrstnicii au admirat si aplaudat papusi de toate tipurile, umbre vii, masti fermecatoare, teatru dramatic, teatru muzical, teatru coregrafic, spectacole frumoase şi magice. Directorul artistic al teatrului, Titus Jucov, timp de 38 de ani se află la cîrma teatrului, montînd dramaturgie nationala si universala, construind o imagine inedită colectivului de creaţie. Distins cu premii, distinctii, trofeie Titus Jucov ramane pentru colegii şi discipolii săi un exemplu al omului de artă prin excelenţă. Directorii de scena invitati au imbogatit experienta trupei – Boris Azarov, Tomita Hogea, Stanislav Jelezkin, Valentin Dobrescu, Iurie Fridman, Maria Mierlut, Bogdan Ulmu, Constantin Brehnescu – cucerind pentru actorii-mînuitori dreptul de a iesi în faţa paravanului. „Licuriciul” vechi, „Licuriciul” nou are un fel al său unic de a fi: deschis, prietenos, boem, care îi stă foarte bine la cele şaizeci şi cinci de primăveri. Întîlnim aici vîrstnici ai scenei care îşi păstrează o admirabilă prospeţime şi tinereţe sufletească. Întîlnim aici actori-începători, cu caş la gură, totalmente dedaţi teatrului şi artei de animaţie. „Licurici” e un univers şi o suflare în care s-au definit, s-au maturizat regizori, actori, scenografi, butaforişti, iluminişti, administratori, tehnicieni. Toţi pe deplin stăpîni pe măiestria lor „brăţară de aur”. În 1995 Teatrul a sărbătorit 50 ani de activitate artistică şi a inaugurat prima editie a “Galei Internationale a Teatrelor de Păpuşi “Licurici-50″. La acest festival au participat teatre din Bulgaria, Germania, Romînia, Franţa, Ucraina. Rusia, Turcia. Prima ediţie a fost deschisă de către Secretarul General al UNIMA, J. Felix. În 1966, „Licurici” devine membru al UNIMA în cadrul UNESCO. În 2000 Teatrul organizează cea de-a doua ediţie a festivalului. În perioada 5-11 octombrie 2005 a avut loc ediţia a treia a „Galei Internaţionale a Teatrelor de Păpuşi „Licurici”. În 2010, Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici” a împlinit 65 de ani. Cu această ocazie a avut loc ediţia a patra a Galei Internationale a Teatrelor de Păpuşi “Licurici”- 65.  Evenimentul organizat de Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”, Ministerul Culturii, Primăria Municipiului Chișinău şi UNITEM, a reunit circa 200 de participanţi din 17 trupe de păpuşari care au prezentat, în perioada 7-14 octombrie, 21 de spectacole inedite pentru copii cu marionete însufleţite de artişti, precum şi actori vii, care au utilizat limbajul pantomimei, cel coregrafic, verbal şi nonverbal.

Sursa: Chișinău: Enciclopedie. – Chișinău, 1997. -p. 510.

http://licurici.md/home/

Vă dorim lectură plăcută!

Discuție/dezbatere: Drepturile nu se cer, nu se primesc, – se trăiesc

15439945_1226800254053556_4103887040673280481_nDrepturile omului reprezintă un domeniu al științei, strâns legat de filozofie etică, științele juridice, și politice. Ele presupun, pe deoparte, afirmarea egalității între indivizi, iar pe de altă parte, aspirația către recunoașterea libertăților fundamentale ale științelor umane. Crearea Consiliului Europei, în 1949, reprezintă concretizarea acestei aspiraţii. Statutul Consiliului Europei a fost semnat la 5 mai 1949 şi a intrat în vigoare la 3 august 1949. Dacă Consiliul Europei este recunoscut prin excelenţă ca organizaţie pentru drepturile omului, aceasta se datorează Convenţiei Europene a Dreptului Omului, semnată la 4 noiembrie 1950 la Roma şi intrată în vigoare la 3 septembrie 1953. Predecesoarea directă a Convenţiei este Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948. Ce înseamnă drept? Dreptul poate fi definit ca ansamblu de reguli, comportament care reglează organizarea societăţii şi îşi are locul în raporturile sociale. Dreptul tinde să modeleze societatea pe care o reglementează. Drepturile omului sunt drepturi care sunt inerente fiinţei umane, odată cu naşterea sa şi în virtutea apartenenţei la specia umană. Ele sunt universale, aparţinând fiecărei om indiferent de spaţiul unde se află. Vorbind despre drepturile omului, urmează să conştientizăm, că conceptele legate de aceste drepturi pot şi trebuie să fie asimilate de către toţi cetăţenii. O societate democratică trebuie să-şi asigure şi un sistem de garanţii, capabil să determine promovarea drepturilor şi libertăţilor omului. 133 În Republica Moldova se depun eforturi semnificative pentru ca Drepturile Omului şi libertăţile sale să se transforme dintr-un ideal abstract într-o realitate pentru toţi cetăţenii ţării. Republica Moldova a ratificat majoritatea tratatelor şi convenţiilor internaţionale şi continuă procesul de edificare a cadrului legislativ naţional pentru protecţia drepturilor omului. Parlamentul Republicii Moldova a aprobat la 27 octombrie 2003 „Planul Naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008”, care prevede un şir de acţiuni menite să canalizeze eforturile puterii de stat în domeniul respectării, apărării şi promovării drepturilor omului. Diverse organizaţii neguvernamentale contribuie prin activitatea lor la o mai bună respectare şi apărare a drepturilor omului în Moldova.

Drepturile Copilului — Nota zeceYade, Rama. Drepturile omului pe înţelesul copiilor de la 7 la 77 de ani. – Ch. : Cartier SRL, 2009. – 128 p.

Data de 20 noiembrie este declarată Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului. Sub acest pretext, dragii noştri cititori, vă propunem să lecturaţi cartea Drepturile omului pe înţelesul copiilor de la 7 la 77 de ani de Rama Yade. Un copil curios şi năzdrăvan vrea să înţeleagă drepturile omului. Cum să împaci interesele Franţei cu drepturile omului? La ce mai pot servi  aceste drepturi care pe scară largă nu sunt aplicate nicăieri în lume? Islamul este compatibil cu ele? Nu ar fi de preferat o dezvoltare în privinţa lor?Libraria SOPHIA - Drepturile omului pe înţelesul copiilor de la 7 la 77 de  ani :: Yade, Rama - Pret: 18.00 lei Franţa este cu adevărat ţara drepturilor omului? Cu graţia inocenţei, copilul îi pune întrebări fără drept de apel lui Rama Yade, Secretarul de Stat în Ministerul Afacerilor Externe şi Drepturile Omului. Despre momentul înâlnirii cu persoanele fără adăpost din Aubervilliers, în gestionarea crizei numită Arca lui Zoe, despre vizita colonelului Khadafi în Franţa şi cea a lui Dalai Lama, Rama Yade răspunde cu umor şi inteligenţă, tact pedagogic şi precizie, folosind exemple emblematice din acţiunile sale la guvernare. În paginile acestei cărţi, Rama Yade ne dezvăluie culisele, fără să ascundă nimic din constrângerile acestei misiuni exaltante care, din multe privinţe, vine să completeze cu un plus de pasiune acţiunile noastre pe plan extern.

Vă doresc lectură plăcută!