O poezie pentru suflet…

24Poezia este limbajul celor ce nu şi-au pierdut definitiv inima. De asemenea este un testament în versuri, fără timbre fiscale, este arta de a pune în mişcare imaginaţia noastră cu ajutorul cuvintelor, iar cuvintele fiind ciripitul inimii. Poezia este o conspiraţie a ideilor, contra tuturor conspiraţiilor și a legităților fixe. Poezia este creaţia ritmică a frumuseţii în cuvinte, a culminației lăuntrice. 

 

Nechit, Irina. Un om de succes şi alte pierderi/ Irina Nechit. -Chişinău: Prut  Internaţional, 2018. -200 p. 

1552386239_5.unomdesucces„Un om de succes şi alte pierderi”  este o antologie de poezie a Irinei Nechit, care conţine texte din aproape toate volumele publicate, începând cu cele mai recente şi încheind cu cele din 1992. Un eventual exerciţiu de lectură îndărăt, adică pornind de la cartea din 1992 şi până la poemele inedite din capul antologiei va revela cititorului evoluţia unui poet cu un stil personal bine definit. Din unghiul panoramic al antologiei se vede limpede că poezia Irinei Nechit se aşează pe segmentul liricii moderniste mai curând, decât pe cel postmodernist. Ceea ce este caracteristic acestei poezii este eliminarea programatică a confesiunii fierbinţi în favoarea exerciţiului intelectual, al jocului minţii, de reprezentare a spiritului (titlul volumului din 1996, Cartea rece, nu a fost deloc accidental). Poeta nu optează pentru expresivitatea parodicului şi ludicului, nu îşi etalează substanţă livrescă, oferta ei constituie o poezie a notaţiilor cotidianului, mai ales ale lucrurilor aparent nesemnificative, ce îmbracă expresii minimaliste, concentrate, reci, oferind un univers preponderent obiectual.
Insistenţa pe mecanica aspră a existenţei cotidiene, aglomerarea detaliilor minore creează totuşi o anumită stare a neliniştii care bruiază glacialitatea afişată. Proiecţiile idealizate ale eternului feminin nu o mai tentează pe poetă, condiţia feminităţii reieşind din opţiunea de a scrie lucid şi frust în cheia autenticităţii şi biografismului. Cu toate acestea, unele poeme dezvoltă un filon liric al amintirilor despre copilărie, casa părintească, mamă, tată, încălzind atmosfera fără digresiuni contemplativ-duioase. Dialectica acestor gesturi – înregistrarea aproape reportericească a prozaicului şi nostalgia după ipostazele genuine – potenţează acel dramatism recules sentimental şi potolit de cerebralitate în poezia Irinei Nechit.

 

Ţurcanu, Ianoş. Poeme pe trepte încinse/ Ianoş Ţurcanu. -Chişinău: Prut  Internaţional, 2018. -228 p.

image002Ianoș Țurcanu este un „nume sonor în cultura noastră” a menționat Nicolae Spătaru.
Este un scriitor polivalent. Este un bun textier, pe care s-au făcut 600 de melodii. În opera sa găsim multe repere culturale și geografice.
Apotetic şi solemn, el nu se teme să exploreze dorul, durerea, despărţirea, însingurarea sau tristeţea. O face însă cu evlavia unui agricultor care mângâie spicele sau cu îndărătnicia unui marinar care înfruntă marea. Opera lui trăieşte, respiră şi inspiră. Inspiră optimism şi bunătate. 
                               Volumul miroase a pâine proaspătă scoasă din cuptor!

FERICIRE

M-am dezbrăcat de amintiri, download (1)
ca de o haină veche.

M-am lepădat de sentimente, 
ca de o minciună fără pereche. 

M-am despărţit de orgoliu,
ca de un fruct cu miez
otrăvitor. 

Liniştii, singurătăţii şi unui
poem
le-am împrumutat numele meu 
sonor. 

 

Filip, Iulian. Adrese deştepte/ Iulian Filip. -Chişinău: Prut  Internaţional, 2018. -32 p. il. 

Iulian FilipIulian Filip s-a născut la 27 ianuarie 1948, în satul Sofia, raionul Drochia, RSS Moldovenească, în familia lui Ion și Ana Filip. După absolvirea școlii medii din Sofia, devine student la Universitatea Alecu Russo din Bălți (1965), facultatea de fizică și matematică, apoi – la litere, aceeași universitate. După absolvirea Universității în 1970 urmează cariera de cercetător științific în calitate de doctorand în sectorul folclor al Secției de etnografie și studiul artelor de la Academia de Științe din Republica Moldova. 

adrese-600x600

Teatrul popular (folcloric) este tema investigațiilor și a tezei elaborate, în baza căreia este angajat în funcția de colaborator științific al Academiei, unde activează până la 1985. Din 1990 este numit șef al Direcției Cultură a Primăriei Chișinău. De la debutul său editorial din 1974 cu placheta de versuri ”Neîmpăcatul meșter”și până în prezent rămâne un poet îndrăgit al copiilor și maturilor, autor de versuri pentru numeroase cântece, neobosit cercetător științific.

IMG-1699

 

Fonari, Victoria. Atingeri de aripi/ Victoria Fonari. – Bacău: Ateneul Scriitorilor, 2018. – 90 p. 

Victoria Fonari: „Poezia îmi permite să fiu categorică într-o lume a ipotezelor”
658x0_6fonariCunoscută în mediul universitar, dar și cel scriitoricesc, Victoria Fonari îmbină armonios activitatea didactică și de cercetare cu cea literară. În calitate de conferențiar universitar, susține cursurile magistrale Etica profesională, Hermeneutica literară, Didactica literaturii române, Retorica, Teoria literaturii, precum și cele opționale: Teoria creativității textului artistic, Valorificarea mitului în literatura română și Literatura pentru copii.

afis-finisatDUREREA DE FIECARE ZI (fragment)

Durerea de fiecare zi

Ursucă privirea mamei
Perdica se mişcă de vânt
Dar vântul nu mută durerea
Soarele face iepuraşi
Zglobii sar pe masă
Se joacă cu peştii din acvariu
Dar ei nu pot lua durerea mamei…

 

Purcăruş, Alexandru. Fosila vers/ Alexandru Purcăruş. -Târgovişte:  Cetatea de SCAUN, 2010. -80 p. 

CS00132FOSILA VERS
Blamaţi fosilul cânt, de-l întâlniţi!
Postmoderniste strofe nu plodeşte,
Pe când era visat de zei sfrijiţi
S-a năzărit numai cuiva, hoţeşte.
Nici n-are versuri albe, ci se-ngână
Pe sine însuşi, trist şi inutil,
Ca o privighetoare moartă, cu aripa-ntr-o rână,
Ce taie-n atmosferă conturul unui tril.
Chircit pe coala albă, năuc şi perimat,
Se lasă răstignit de pana boantă,
Nefericit că s-a născut rimat,
Uşor de memorat şi fără poantă.
„E-un monstru anacronic şi bizar”,
I-au pus pecetea vesel logofeţii.
Dar ce nevoie are de tipar,
Când mamele-şi adorm pe ritmu-i feţii?

 

Eminescu, Mihai. Arborele Poeziei/ Mihai Eminescu. – Chişinău: Epigraf, 2018. -239 p. 

O nouă publicație a prezentat publicului strășenean scriitoarea și traducătoarea Varvara-Valentina Corcodel, de această dată o ediție bilingvă cu versurile lui Mihai Eminescu în limbile română și italiană, traducerea fiind realizată de protagonista evenimentului. De menționat că Varvara-Valentina Corcodel este născută în localitatea Căpriana din raionul Strășeni, iar multe din scrierile dumneaei poartă pecetea istoriei localităților din raionul nostru.

arboreleDe-ai şti… (fragment de Veronica Micle)

De-ai ști, iubite, cât de mult
Mi-i dor ca glasul tău s-ascult,
Ai veni pe-aripi de vânt
Și mi-ai spune un cuvânt.

Vorba fie rea sau bună,
Am vorbi-o împreună,
M-ai vedea, eu te-aș privi,
Vorbele s-ar înmulți.

 

Poezia este căsătoria realităţii cu idealul, în sufletul poetului. Poezia este arta de a face să intre marea într-un pahar, viața într-un vers și durearea într-o rimă. Nu cere poeziei sentimentalism. Ea însăși e un tumult de stări și culori.
Lectură Plăcută!

Dansul florilor de Ianoș Țurcanu

DSCN2977Vineri,  24 martie a fost o zi luminoasă. Oaspetele bibliotecii a fost scriitorul, poetul, eseistul, prozatorul , textierul  , autorul de aforisme Ianoş Ţurcanu – membrul a Uniuni scriitoriilor  din Moldova  şi a Uniunii scriitorilor din România. Prezentarea  programului de lectură Chișinăul citește, pentru copii ne-a găzduit elevii gimnaziului teatral Ion Luca Caragiale împreună cu profesorele Pîslari Liudmila și Cojocaru Viorica. A fost prezentată și lecturată cartea Dansul Florilor de Ianoș Țurcanu. Am  vorbit despre creația lui Ianoș Țurcanu. Totuşi surpriza zilei nu s-a epuizat aici. Copiii care au venit să se întâlnească cu scriitorul au ţinut să ne uimească şi ei prin DSCN2987ingeniozitate, agerime, activitate şi  printr-un frumos recital de poezie, care a sunat armonios din sufletele copiilor. Activitatea a început cu o introducere a scriitorului şi a poeziilor sale pentru copii. A urmat un îndemn al domnului scriitor pentru copii de a învăţa şi de a însuşi cunoştinţe pentru viaţă. Discuţiile au început sub semnul unei curiozităţi inteligente ale copiilor faţă de activitatea poetului. În conversaţia înflăcărată care s-a aprins între autor şi tinerii cititori au fost înregistrate cele mai ingenioase întrebări. De exemplu, fiind interogat când a scris prima sa poezie, poetul li s-a destăinuit: „…în clasa întâi… când m-am îndrăgostit DSCN3026prima dată. A fost cea mai mare şi cea mai dureroasă dragoste. După asta scriam poezii de dragoste pentru alţi băieţi care erau îndrăgostiţi.” Tot din discuţii am aflat că domnul Ţurcanu, după ce scrie o poezie sau o carte, dar mai ales când apare un nou volum de versuri, se simte foarte fericit, iar această fericire o împarte cu prietenii săi, tot scriitori pentru copii, în special cu Iulian Filip. Cele mai importante momente totuşi, ne spune scriitorul, au fost cele în care au venit pe lume cei trei copii ai săi, pe care, ca un bun familist, i-a susţinut întotdeauna, precum fiecare părinte îi iubeşte pe cei DSCN3028care astăzi ne-au vizitat la bibliotecă. Tot din dragoste pentru copii, dar şi pentru că încă se simte el însuşi un copil mare, a început să scrie poezii pentru copii, deoarece îi este dor să urce, bunăoară pe un geam sau pe un copac sau să tragă o mâţă de coadă. Doar că acum face toate acestea pe foaie. Şi într-un final, a reconfirmat ceea ce am observat noi toţi: da, se simte cel mai fericit şi mai împlinit om, pentru că are tot ce şi-a dorit. În încheiere, scriitorul ne-a citit câteva poezii vesele.

Filiala „Alexandru Donici” aduce mulţumiri domnului Ianoş Ţurcanu pentru timpul plăcut petrecut împreună cu noi .

Vă mulţumim, domnule scriitor şi vă aşteptăm la noi întâlniri!

Dansul Florilor de Ianoș Țurcanu

DSCN2848În vizită bibliotecă au venit elevii clasei a II-a D împreună cu diriginta Maria Știrbu a Liceului Ion Crerangă, pentru a participa la prezentarea de  carte „Dansul florilor”, autor Ianoș Țurcanu din cadrul programului Chișinăul citește. Cartea cuprinde un șir de poezii: Cartea, Doctorița, Facem sport, Șoricelul educat , În Livadă, etc, care sunt frumos ilustrate de Olga Cazacu. Toate poeziile sunt scrise într-un stil accesibil pentru copii și conțin multe momente educative. Copiilor foarte mult le-a plăcut poezia Cartea, deaorece în acestă DSCN2844poezie găsesc răspuns la multe întrebări, de exemplu:


Doar într-o carte poți să citești

Cum spiridușii vin din povești…

DSCN2843Aici copii s-au adus aminte de povestea Năzdrăvăniile spiridușilor. Am lecturat mai multe poezii, fiindcă fiecare din ei doreau să citească poezia care le-a plăcut. La finele activități copii au citit poezia Dansul Florilor și cu multă dragoste au împrumutat cărți acasă, deoarece în clasă sunt 35 de elevii și cartea nu ajuns pentru fiecare au împrumutat și alte cărți din creația lui Ianoș Țurcanu.

 Vă așteptăm cu drag să lecturăm cărțiile lui Ianoș Țurcan