Romane și povestiri din literatura română din Republica Moldova

Spătaru, Nicolae. Apusul unei biciclete / Nicolae Spătaru. – Chișinău : Arc, 2020. – 167 p.

Cartea Apusul unei biciclete conține 9 povestiri cu un discurs narativ de forță, plin de originalitate, implicit de prospețime tematică:

  1. Jurnalul cu file albe
  2. Cimitirul ”Descoperă nemurirea”
  3. Apusul unei biciclete
  4. Dans albastru
  5. Omul izgonit de ceasuri
  6. Timpuri cu șerpi și ”șerpoaice”
  7. Cafeneaua de Podul Înalt
  8. Ce tip mișto am fost…
  9. Îngerașul purta fustă mini.


Povestirile lui Nicolae Spătaru sunt proză în toată puterea cuvântului, ingenioase, cu o doză cântărită de fantastic și cu dialoguri credibile. – Horia Gârbea

Negrescu, Nicoleta. Prin nori de lapte și venin / Nicoleta Negrescu. – Chișinău : Arc, 2020. – 96 p.

Cartea nu este o ficțiune, ci cuprinde relatarea unei întâmplări adevărate. Autoarea textului, Nicoleta Negrescu, este o adolescentă, aproape un copil, care povestește cum a luptat cu cea nai temută maladie a secolului nostru – cancerul. Tânăra consemnează pas cu pas cum și când au apărut simptomele, care au fost efectele bolii, descrie în detalii suferințele cauzate de durerile insuportabile, fizice și psihologice, în confruntarea permanentă cu pericolul morții. Nimic nu este inventat în această dramatică istorie, totul e expus în amănunte, cartea cutremurând prin reconstituirea unui infern prin care trec și azi mulți semeni de-ai noștri. Confesiunile fetei care a învins cancerul, cum a fost supranumită Nicoleta, merită a fi cunoscute, cartea inspirând optimism și speranță de viață.

Cancerul îți schimbă radical existența. Te face să înțelegi că viața nu e deloc roză, așa cum ți-o imaginezi, ci mult mai dură. Cancerul te obligă să te trezești la realitate și îți inspiră un alt mod de a gândi.

Postolache, Ghenadie. Canon : roman / Ghenadie Postolache. – Chișinău : Cartier, 2020. -112 p.

În noul său roman, scriitorul Ghenadie Postolache spune povestea unei tinere femei. Rătăcirea identității feminine constituie trama cărții. Gabi, medicul legist de o frumusețe fizică rară și de o inteligență sclipitoare, îi oferă posibilitatea să exploreze lumea femeii în toate zonele discrete ale minții și inimii ei, în angoasantele jocuri dintre conștient și subconștient, dintre realitate și vis, joc de introspecții și retrospecții. În romanele sale, prozatorul a cultivat un interes aparte față de personajele feminine, dar, începând cu Pastorala (2017), recurge la reconceptualizarea structurii narative: locul protagoniștilor este luat de protagoniste.

Menținut în formatul consacrat al scriiturii lui Ghenadie Postolache – proză psihologică, intelectualistă, cu substrat livresc-biblic dens, din care nu lipsesc discretele accente mistice, romanul Canon este replica feminină la parabola despre întoarcerea fiului risipitor. Gabi, fiica plecată în lume, nesocotind dorința tatălui său de a o vedea muzicantă, se întoarce, spre a-și împlini canonul jertfei. Regăsindu-se pe sine, îl găsește pe cel pe care îl căuta vreme îndelungată, pe Alexandru, genialul flautist, discipolul părintelui său.

„În romanul Canon sensurile cotidianului capătă semnificații arhetipal-mitice, infuzate de scriitor cu măsură în destinele personajelor sale.” – Maria Șleahtițchi

Bârlădeanu, Lucreţia. Misterul de Est / Lucreția Bârlădeanu. – Chișinău : Arc, 2020. – 173 p.

Prin formula adoptată de autoare – secvențe scurte, cu evidentă substanță poetică, dar și pronunțat spirit analitic! – prin cuprinderea tematică, în timp – un secol și jumătate de istorie și cultură europeană –, prin conciziunea stilului și expresiei, prin viziunea absolut insolită a vieții unui cuplu, prezentat în cheie, după mine, mistică, romanul Misterul de Est este un eveniment cu adevărat remarcabil. – Vladimir Beșleagă

Bogatu, Ion. Dosariada : roman / Ion Bogatu. – Chișinău : Lumina, 2020. – 284 p.

Astfel că, în această carte, îndemnat de niște înșelătoare iluzii, încerc, în măsura modestelor mele posibilități, să descifrez cauza tristului fenomen împreună cu protagonistul romanului, pentru care pierderea alegorică, la un moment dat, a propriei sale umbre de asemenea devine obiectul unei drame existențiale. – Ion Bogatu

Povestiri și romane din literatura basarabeană

Gherman, Marcel. Mireasa centaurului / Marcel Gherman: eseuri. – Chișinău: Arc, 2020. -67 p.

Alături de cronicile trecutului, poveștile fantastice sunt cele mai vechi forme de creație literară. Prezentul volum Mireasa centaurului, concentrează mai multe eseuri consacrate ultimelor trenduri, celor mai noi evoluții din ficțiunea de azi, dar și o revizitate analitică a întemeietorilor genului Fantasy, în principal autori anglosaxoni, nume care i-au dat corp și identitate. Scrise cu vervă și cu o acuratețe a stilului invidiabilă, hrănite cu vaste lecturile, bazate pe o solidă documentare, eseurile lui Marcel Gherman oferă un model de scris și un set de rigori profesionale de care nu se poate dispensa niciun aspirant la gloria literară: erudiție, disciplină, imaginație, dedicație, deschidere spre universalitate.

Dumbrăveanu, Victor. Numește fericirea altfel : roman / Victor Dumbrăveanu. Chișinău: Cartier, 2020. -452 p.

Fără a folosi formule narative sofisticate, Victor Dumbrăveanu rămâne fidel universului mic, în care omul simplu trăiește însă cu toate fibrele sufletului drame sentimentale, înstrăinare, momente de bucurie, dragoste și împlinire, dar și de «eclipsă», de neliniște și dezamăgire, de patimi subjugătoare și eliberări de ele: sunt file de viață simplă, «naturală» notate cu lirism, umor și cu credința povestitorului că și ungherele tăinuite ale universului intim merită a fi radiografiate și fixate ca niște cazuri întâmplate pentru sine dar și pentru alții.” – Mihai Cimpoi

”Cu eroii săi autorul se comportă de la egal la egal, fără falsă condescendență, pe alocuri chiar necruțătoare. dar pentru fiecare găsește culori ți nuanțe, descoperă coclauri neumblate și tainițe dintre cele mai neștiute”

Alexandru Gromov
Mardare, Marcela. Dincolo de noi : povestiri / Marcela Mardare. – Chișinău: Pontos, 2020.

Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua.
Să ne dezbrăcăm dar, de faptele întunericului,
Și să ne îmbrăcăm cu armele luminii.

Volumul Dincolo de noi conține următoarele povestiri:
Aici și…: Brâul cerului, Izvoade vechi, Rădăcina pătrată a neamului, Asemeni păsărilor cerului, casa cu fața spre soare, Scut pentru Leonora, Revederi întârziate, Iarba norocului, Mărturisirea păcatului, Ultima redută, Bucuria noastră, Câinele, Puiul de cioară, Infractorul, fapta bună pentru om este cunună, Rapsodia divină, Copila cu ochi albaștri, Urmașul, Cicoarea.
Dincolo de noi: Taximetristul, Dincolo de noi, Forțele creatoare ale sufletului, Ispita Serafimei, Darul Mariei, Oglinda fermecată, Bestia.
Copiii soarelui: Raza soarelui, Ciuperca Pestrițica, Minunea, Cireșul, Copii Soarelui, În așteptarea lui Dumnezeu, Ploaia binevoitoare.

Ioviţă, Vlad. Magdalena / Vlad Ioviță. Chișinău: Știința, 2020. – 301 p.

Cartea este destinată tuturor cititorilor interesați de literatura contemporană, în special de literatura narativă. „Magdalena” este o nuvelă cu un pronunțat substrat autobiografic ce au, în fond, aceleași figuri de intelectuali în prima generație, rurali orășenizați, nuvele auto-referențiale cu un subiect flotant. Eroii principali din „Magdalena” sunt expresii ale noilor timpuri, eroi care se evidențiază și prin primele cristalizări ale timpului modern de la țară.

Sârbu, Antonina. Atelierul din strada Patrice : Memorii & File de jurnal / Antonina Sârbu. –  Chișinău: Arc, 2020. -284 p.

Învingătorii scriu poveștile corecte, însă învinșii sunt cei care scriu poveștile adevărate, or poveștile adevărate sunt cele care rămân. Cele corecte sunt uitate odată cu învingătorii.

Kon Ichikawa

Cartea se referă la un destin real și este, într-un anumit sens, o autobiografie. Atelierul din strada Patrice e un document afectiv care îmbogățește considerabil bibliografia Andrei Sârbu. Nervul epic al discursului e ușor sentimentalizat pe alocuri, dar registrul narativ a câștigat enorm prin faptul că autoarea a evitat o expunere fad-cronologică (s-a născut…, a absolvit…, a expus ș.a.m.d.). Dimpotrivă, Antonina Sârbu a dat întâietate unor secvențe de tip flashback într-o succesiune, am putea spune, aleatorie, așa cum le-a smuls din memorie voia hazardului mnemotehnic. Chiar dacă unele secvențe reiau același moment, acesta e însă revăzut din alt unghi, întâmplarea sau reflecția completându-se cu un surplus afectiv sau informațional. Cartea are astfel o structură mozaicală, diversificată, care nu lasă în niciun caz cititorul să moțăie. Deși subiectul Andrei Sârbu îmi era destul de cunoscut, eu am citit-o ca pe un roman în care viața bate de o sută de ori filmul! Sper că, odată întoarsă ultima filă a volumului, Atelierul din strada Patrice să va lase și dvs. aceeași senzație. Eugen Lungu

Vă invităm să faceți cunoștință cu aceste romane din literatura română cu termeni ajunși categoriei esteticii, dar și clișeu în demersurile care denunță realitățile de oriunde, cărți autobiografice, oameni-legendă, etc. Vă dorim lectură plăcută!

Poezii și poeme din literatura basarabeană

Maxim, Dumitru-Dan. Am să-ți spun într-o zi sau Carte Albă / Dumitru-Dan Maxim. -Chișinău: Pontos, 2020. – 175 p.

„Nimic nu valorează mai mult decât ziua de azi.” – Goethe

Această carte vine, prin modul de a-și intitula volumul de față și cele zece grupaje de versuri incluse în el, cu o provocare lansată cititorului care e îndemnat să decripteze ce se ascunde sub această intenție autoricească. cartea de față cultivă o proză textualistă, în care autorul suprapune, cu un mare apetit al jocului verbal și al amestecului de planuri și protective.

„În poezie Dumitru-Dan Maxim se lasă zburat-adunat de două mituri, de două păsări mitice, puse la lucru (și) în alte universuri poetice-Corbul și Cucuvaia. Intrigant șantier poetic, unde-s puse la lucru în pereche două aripate, încărcate de mituri și simboluri la îndemâna oricui, dar interferate cu virtuozitate de un nou zburător”.

Iulian Filip
Tarlapan, Efim. Bodyguard la Maica-Natură : (Înarmat cu pixul ironiei) / Efim Tarlapan. – Chișinău : Prut Internațional, 2020. – 112 p.

„În scrisul său pro-scris, Tarlapan a fost mereu un luptător pe linia întâi. Pentru că a crezut cu tărie că asta e chemarea sa, că face o muncă necesară pentru societate, pentru societate, pentru binele comun, pentru întregul neam.”

Ion Diviza

Această carte cuprinde: Fabule, Ironii versificate, Parodii, Natura în miniatură, Ghicitori, Epigrame, Sentințe în vers alb, Itinerar biografic și este ilustrat acest volum cu drag și dor, în amintirea lui, mare Poet și Iubitor de Neam, care a cultivat pasiunea de artă și dragostea pentru natură. Apariția lui Efim Tarlapan în tabăra ecologiștilor e un semn bun: el ne va învăța cum să destrămăm întunericul din mintea unora prin zâmbet.

„Efim Tarlapan este un poet dotat cu umor și capabil a beneficia dintre esență și aparență, dintre spiritual ți mecanic-binecunoscutul izvor al râsului.”

Mihai Cimpoi
Mocanu, Maria. Cum să rușinezi moartea : poeme din lunca Prutului / Maria Mocanu. – Chișinău : Cartier, 2020. – 184 p.

Cartea Cum să rușinezi moartea : poeme din lunca Prutului cuprinde 100 de poeme din lunca Prutului: Praful de pe icoane, Norocul, Cu fața către cer, Tradiție, Într-un colț de rai, Fântână, Pantofi pentru noră, asemănare, Rac la cap, În lunca Prutului, Sandîcul mamei, etc. „Cum să rușinezi moartea” e o carte autobiografică, ce este legată de folclor, de etnografie și poveștile captivante, uneori dramatice ale mamei din timpul războiului, foametei din timpul colectivizării forțate, dar și întâmplări nostime din viața oamenilor din sat, diferite obiceiuri, ritualuri, credințe. Mai mult de jumătate din poeme au la bază rememorările mamei Dona, care a avut o memorie fenomenală, minte limpede, ea povestea captivant, interesant și colorat. Zic povestea, pentru că acuma e bolnavă. A avut câteva ictusuri cerebrale, are 90 de ani și, de câțiva ani, e la mine, la Chișinău, pentru că are nevoie de ajutorul meu.

„Nu pentru că «veșnicia s-a născut la sat», ci pentru că satul devine pentru Maria Mocanu o «ars poetica», se cuvine să vedem în acest fragmentarium experiențele devenite cotidiene pentru istoria unei familii care a primenit într-un spațiu istoric și geografic aparte dimensiunea acelei veșnicii care, odată descoperită, ne aduce mai aproape crâmpeiele unui destin pentru care a fi nu este totuna cu a avea, a crede nu este totuna cu a rosti adevărul, iar a trăi înseamnă puterea de a-ţi duce viaţa în chip poetic.”

Cătălin Bordeianu
Popovici, Angelina. De-a-ndoaselea în scrânciob / Angelina Popovici. – Chișinău : Univers Educațional, 2020. – 72 p.

Noua carte cuprinde 60 de poezii a delicateței, o poezie a fragilității, o poezie a tainei ascunse în cotidian, o poezie a vârstelor. Mai există în poezia ei și o perspectivă feminină asupra lumii, dar și răspunsurile la o întrebare care ne frământă pe toți azi: oare ce să facem ca lumea să rămână frumoasă și după tot ce am trăit în ultimul timp? Iar poeta, firește, își personalizează atât întrebarea, cât și răspunsurile, încât acestea îi oglindesc în primul rând experiențele de viață, trăirile, crezul, ca și iluminările, care o determină să-și scrie poeziile.

„Angelina Popovici știe foarte bine ce vrea de la poezie. Vrea ca aceasta să devină acel lucru încântător pe care-l căutăm atât de intens în aceste zile. Nu pot decât să mă bucur pentru cei care vor putea, în sfârșit, să-i citească poeziile.”

Dumitru CRUDU
Patru plus patru plus patru : Tineri poeți din Chișinău / antol. de Dumitru Crudu. – Chișinău : Prut Internațional, 2020. – 108 p.

Patru plus patru plus patru este o antologie de versuri scrise de 12 tineri poeți din Chișinău și selectate de Dumitru Crudu. Această antologie conține două tipuri de poezie: versuri scrise înainte de molimă și altele scrise în vremea ei. Sunt trei direcții în scrisul lor: poezii ale traumei, poezii ale nostalgiei și poezii ale izolării. Prima direcție este compusă din poezii foarte directe și dure, unde ne sunt povestite experiențele dramatice pe care poeții din carte le-au acumulat în familie, pe vremea copilăriei. Aceste poezii pot părea foarte dure și violente și pot părea și un rechizitoriu.

Vă așteptăm cu drag la bibliotecă să faceți cunoștință cu noile colecții de poezii și poeme.