Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain

Autorul romanelor de aventură realiste, regele umorului

Mark Twain - Quotes, Books & Real Name - Biography


Mare romancier, pamfletar și jurnalist, Mark Twain este considerat fondatorul direcției realiste în literatura Statelor Unite din secolul al XIX-lea, manifestându-se ca un adversar înverșunat al romantismului.

Râsul amuzant ți binevoitor, precum și satira ce subliniază grotescul și cultivă absurdul din opera sa l-au consacrat drept un umorist scăpărător și un satiric aprig pe scena
literaturii universale.

Twain, Mark. Aventurile lui Huckleberry Finn / Mark Twain. – Chişinău : Prut Internaţional, 2008. –  329 p.

Aventurile lui Huckleberry Finn este o operă multi aspectuală și pitorească, în care umorul domină pe tot parcursul cărții. Odată cu apariția acestui roman, realismul critic în literatura americană atinge apogeul. În această lucrare, naratorul, un băiat isteț, poznaș de 13 ani, pe nume Huck își povestește călătoriile sale de-a lungul fluviu Mississippi alături de tovarășul său Jim, un sclav fugar. De-a lungul drumului Huck se confruntă cu întreaga gamă a lipsei de onestitate umană și a violenței, dar învață în același timp compasiune ți înțelepciune. În roman Mark Twain pledează pentru libertate și pentru instinctele naturale, care la acea vreme erau îndrăgite de societate sudistă.

Romanul demască răul provocat de forțele negre și, concomitent, glorifică frumusețea spirituală a unor chipuri umane concrete și pe deplin reale.

În această carte este vorba despre prietenul lui Tom Sawyer, Hucleberry Finn. După ce cei doi au găsit comoara, o văduvă l-a adoptat pe Huck. L-a învățat bunele maniere, ce este bine și ce este rău, dar băiatul nu se simțea în largul lui. Voia să fie propriul său stăpân. Așa că a fugit de acasă. Și-a făcut o plută, și dus a fost. A navigat până a găsit o insulă unde a rămas. De atunci în colo aceasta avea să fie casa lui. Trecură zile, săptămâni, ba chiar luni și toți îl credeau pe Huck mort.

Într-o zi, pe insulă, băiatul se întâlni cu Jim, negrul sorei văduvei care îl adoptase. Negrul se bucură să îl vadă pe Huck, iar el de asemenea. Îi explică faptul că a auzit-o vorbind despre plecarea lui în sud. Așa că a fugit. Jim i-a mai spus că trebuie să fie atenți, căci văduva a pus o recompensă pe el.

Așa cei doi trec prin mai multe aventuri, printre care am să vă povestesc una:

Era o zi obișnuită. Huck nu îl mai avea pe Jim. Cineva îl găsise. Neavând ce face, căută un loc unde să se adăpostească. Găsi o colibă. Când intră, un bărbat și o femeie se bucurau nespus, zicând că nepotul lor, Tom Sawyer, era acolo. Huck minți și spuse că este Tom. Mai  târziu presupuse că ar trebui să vină și adevăratul Tom. Așa că se gândi să iasă, să îl întâmpine. După ce îl zări, alergă spre el. Îi spuse ce se petrece, iar Tom îi făcu jocul lui Huck spunând că el este Sid, fratele lui. Mătușa Sally și unchiul nu bănuiseră nimic. După câteva zile, cei doi băieți constatară că lângă ei exista o mică colibă. În ea locuia, sau mai degrabă era captiv Jim. Așa că se gândiră să îl elibereze. După multe zile au reușit. Mai târziu, mătușa Polly a venit în vizită la mătușa Sally și clarifică toate problemele. La finalul cărții, mătușa Sally îl adoptă pe Huck, iar acesta rămâne cu Jim.

Capodopera lui Mark Twain cunoaște, în zile noastre, o popularitate fără precedent, însoțită de un prestigiu din ce mai mare în rândurile specialiștilor. Scriitori cu renume, ca poetul englez T. S. Eliot sau ca romancierii americani Faulkner și Hemingway, i-au adus elogiile cele mai vibrate. Faulkner, de pildă, socotea că Aventurile lui Huckleberry Finn, după Moby Dick a lui Melville, ”cea mai mare carte din literatura americană”, iar Hemingway afirmă, și mai categoric, că ”e cea mai bună carte pe care -am avut-o vreodată”. – Petre Solomon

Aceasta este una din cele mai frumoase cărți!
Citiți-o și Ascultați-o

Sursa:

Un yankeu la curtea regelui Arthur de Mark Twain

MARK TWAIN
185 de ani de la naștere
– SCRIITORUL, ESEISTUL ŞI UMORISTUL
„DĂ ȘANSA FIECĂREI ZILE SĂ FIE CEA MAI FRUMOASĂ DIN VIAȚA TA.”


CONȘTIINȚA ESTE TIRANA, DAR ŞI MÂNDRIA OMULUI

Mark Twain - Wikipedia

În anul 1840, în micul port Hannibal de pe malul măretului fluviu Mississippi (intrat in folclor ca Old River – „Bătrânul Fluviu”), bântuia zilnic un băiețaș de cinci ani, pe nume Samuel. Era fiul mezin al lui Clemens, o persoană multilaterală, care desfășura paralel activitate de avocat și chiar de politician.

Micul Samuel se amesteca fără prejudecăți printre marinari care, uneori, înfruntaseră furtunile oceanelor. Ba încă se împrietenise cu fiul „campionului” bețivanilor din târg, indrăzneală care avea să-i fie răsplătită din plin peste ani, când acest neînfricat camarad de joacă va deveni modelul pentru Huck Finn – personaj emblematic pentru întreaga operă a celui nemuritor în literatură sub numele de Mark Twain.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este big-mark-twain.jpg

Din păcate, mai ales din cauza activității sale, tatăl e răpus timpuriu de boală. Astfel că Samuel se vede învestit, la numai 11 ani, cu calitatea de „co-stâlp” al familiei. Devine pe rând vânzător de băcănie, curier, ucenic fierar – mijloace care nu-l rețin prea mult. Spiritul său dornic de deschidere, de a absorbi cât mai curând și mai mult din tezaurul de frumuseți al lumii, il indreaptă spre meseria de zețar (muncitor tipograf care culege manual literele după manuscris; culegător).

Apoi, la 13 ani, devine tipograf calificat. De la culegerea de articole, reportaje, poezii ale altora, trepat, capătă curajul de a se avânta și el în îndeletnicirea plină de farmec, taine și capcane de a îmbina cuvintele și a clădi din ele adăpost pentru gânduri și senzații împărtășite unor semeni necunoscuți. La 16 ani, publică prima schiță, fără a îndrăzni însă să o semneze decât sub pseudonimul – de Rombler (Hoinarul).

Viata lui avea să adeverească înțelepciunea proverbului arab:

„O călătorie de mii de kilometri începe cu un singur pas…”

In scurtă vreme, încurajat, dar nu modelat, de fratele său Orion, semmează colaborări ocazionale la Washington Diary, Iowa Sumise, Daily Post. Totuşi, dorul lui de ducă, dorința înfocată de a cunoaște ce e dincolo de zare il îndeannă să revină la prima fascinație a copilăriei: fluviul. Este angajat timp de patru ani pe vase care străbat de la un capăt la altul „Old River”. După patru ani, capătă brevet de pilot. În această perioadă, se naște și numele care va fi acoperit de glorie și va deveni cel al unui incontestabil monument şi o răscruce a literaturii americane. De altfel, primul său succes editorial i-l aduce însumarea notelor de călătorie, pline de spirit şi de un colorit viu, în volumul The Innocents Abroad (Ageamii în străinătate, 1869).

Stabileşte un contact şi mai direct cu un public larg și variat printr-o serie de conferințe care il dovedesc orator plin de duh. Totuşi, urmând sfatul umoristului, Artemus Word, decide că il reprezintă mai fidel și mai nuanțat literatura. In orice caz, darul improvizației surprinzătoare ocupă un loc eficient în proza lui. Fără îndoială că succesul cel mai important și decisiv din această perioadă l-a cucerit cu Print și cerşetor (1882). Tradus in peste treizeci de limbi, ecranizat și dramatizat în mai multe rânduri și țări, acest roman descoperă interesul viu al autorului pentru istorie, precum și fermitatea şi vigoarea cu care el combate sclavajul și toate formele de discriminare rasială.

Dar, fără doar și poate, o piatră de hotar marchează apariția in 1889 a celui de-al cincilea roman al său: Un yankeu la curtea regelui Arthur. Este cu adevărat o premieră mondială. Spre deosebire de Călătoriile lui Gulliver ale lui Swift, Twain nu-şi situează acțiunea într-o țară imaginară, ci in Anglia secolului al VI-lea, cu realitățile ei dure și contrastante, ceea ce il permite sa-si dezlănțuie cu tot sarcasmul satira împotriva realităților revoltătoare dominante și în patria sa în plin secol al XIX-lea. Autorul s-a inspirat şi și-a clădit fundalul acțiunii studiind atent si riguros cartea lui Thomas Malory: Morte d’Arthur (Moartea lui Arthur, 1469), romane medievale franceze, texte anonime.

Twain, Mark. Un yankeu la curtea regelui ArthurMark Twain. –Chișinău: Prut, 2008. -332p.

„Un yankeu la curtea regelui Arthur” reprezinta o incursiune fantastica in trecut. Un american tipic de la sfarsitul secolului al XIX-lea este lovit la cap, isi pierde cunostinta si se trezeste in Anglia secolului al VI-lea. Aventurile spectaculoase ale eroului, care aplica in permanenta stiinta secolului sau la conditiile acelor vremuri indepartate, aceasta continua pendulare intre trecut si prezent care de multe ori da nastere unui savuros comic de situatie, contribuie la succesul unui roman scris cu verva si umor.

Ulimele două decenii din viata atit de plină de neprevăzut, de suișuri, dar si de lovituri primite cand se astepta mai putin, ni-l arată pe scriitor ca pe o „figură de provară” a Americii. Se bucură de un imens prestigiu si de o popularitate extinsa mult dincolo de frontierele patriei sale. Distinctiile se succed cu repeziciune. Universitatea Yale îi conferă în 1901 titlul de doctor honoris causa, urmată de universitățile Missouri (1902) și Harvard (1905).

Este greu de formulat succint o judecată asupra valorii și însemnătății operei sale. Poate că ea este cel mai bine definită în scrisoarea pe care i-a adresat-o un alt mare luptător pentru o lume mai paşnică şi mai echilibrată, George Bemard Shaw: „Sunt convins că operele dumitale vor fi tot atât de necesare unui vitor istoric al Americii pe cât sunt tratatele politice ale lui Voltaire unui istoric francez”.


Eugen B. MARIAN

Tom Sawyer detectiv și Tom Sawyer în străinătate de Mark Twain

Romanele Tom Sawyer detectiv și Tom Sawyer în străinătate vin în continuarea Aventurilor lui Huckleberry Finn, de-a dreptul celebre. În prefața ediției din 1876 a romanului Aventurile lui Tom Sawyer autorul intredeschidea tainele plăsmuirii operei în cauză, scriind:

„Cea mai mare parte a aventurilor, despre care se povestește în această carte, sunt luate din viață: una – două le-am trăit chiar eu personal, celelalte fiind ale baiețandrilor cu care învățam împreună la școală. Chiar dacă această carte a mea este destinată în mare parte să distreze baieți și fetițe, sper că ea nu va fi negijată nici de bărbații sau femeile care au ajuns la maturitate, deoarece planurile mele conțineau și dorința de a le aminti acestora cum au fost ei înșiși cândva, ce simțeau, ce gândeau, cum vorbeau și în ce fel de aventuri ciudate se implicau uneori.”

MARK TWAIN

Iată de ce aceste romane ale lui Mark Twain țin de aleasa categorie a operelor citite în copilarie și care, peste decenii, sunt recitite la maturitate. Pentru ca milioane de copii din țările lumii citesc aceste romane bucurându-se, delectându-se, regăsindu-se pe ei însăși în chipul și faptele unui sau altui personaj, iar parinții si bunicii lor pur și simplu își reintâlnesc propria vârstă de aur, cea a copilariei. Asfel ca fascinantele aventuri ale lui Tom și Huck nu lasă indiferent nicio generație.

Personajele lui Mark Twain sunt irepetabile, chiar dacă anumiți copii, încearcă să repete peripețiile aflate la lectură, iar în trasăturile proprii, regăsindu-le pe cele a lui Tom și Huck – isteți, luptători ai fanteziilor și neastâmpăratului, dorinței de afirmare și – de ce nu? – de distincție și chiar eroism.

Tom Sawyer poate fi asemănat unui june cavaler rătăcitor care face ordine acolo, unde relațiile dintre oameni se șubrezesc, dar fără a-și etala înadins meritele. Nicidecum nu-și pierde speranța că faima e pe urmele lor, i-ar placea cum zice, să ajungă „erou” și „personaj public”.

Huck ține să sublinieze: „Când ne-am întors din călătoria aia lungă, încununați de glorie, satul ne-a ieșit în întâmpinare cu discursuri și cu ovații, primindu-ne ca pe niște eroi, ceea ce Tom Sawyer își dorise totdeauna să fie”. Tom se plimba prin sat cu nasu-n sus prin târg de parc-ar fi fost moșia lui. Era întristat ca timpul trece de pomană „fără nici un război, iar el devine din ce în ce mai bătrân și n-are cum să-și facă un nume”. Așa că agerul băiețel pune la cale o cruciadă. Însă mai e de remarcat că, în ce privește gloria, Tom nu este egoist, ci se arată dispus să o împartă cu prietenii.

Ușoara laudă de sine a eroilor noștri, nu jenează deoarece autorul pigmentează narațiunea cu umor fin care ca un scurtcircuit al veseliei, scapără la ciocnirea dintre inteligență și școlirea destul de bună a lui Tom. Pentru cititor, naivitatea, neștiința lui Huck și Jim sunt de asemenea… forțe motorice ale narațiunii, ale desfășurării captivante – da și amuzante pe alocuri – a subiectului.


Sawyer le pare amicior săi tobă de carte, plin de cunoștințe și pilduri benefice. Huck îl consideră înzestrat cu o minte fără pereche, presupunând că lui Tom nu-i lipsește decât vârsta corespunzătoare, pentru ca să-și facă un nume egal cu cel al lui George Washington, fostul președinte celebru al SUA, atât de venerat de conaționalii de peste timpuri. Prietenii de drumeție au impresia că lui Sawyer prin vene i-ar curge însăși istoria, inteligența.

Oricum și orice ar fi fost să fie, călătoria cu un aproape atoateștiutor, ca Tom care, pe deasupra, mai era ghidat și de o intuiție deosebită, are o puternică și benefică latură afectiv-educativă, Huck Finn băgând de seamă că „ ăl mai singur mijloc de-a afla dacă iubești sau urăști un om cu adevărat este să călătorești cu el”.

Cu toate ale sale, Tom Sawyer reprezintă întruchiparea generalizatoare a adolescentului (american și nu numai) ce relevă implicit, dar și măiestos trăsăturile portretistice pe care le face autorul, pe parcursul unei serii de aventuri sau doar întâmplări hazlii, de cele mai multe ori, dar alteori, și triste până la dramatism, care scot în evidență inteligența, istețimea și inepuizabilele sale însuflețiri, buna dispoziție, franchețe.

Prin referițe concrete, dar reinterpretate în optica fantezistă, plină de umor a tinerilor săi protagoniști, Mark Twain îi oferă cititorului diverse aspecte ale vieții Americii din sec. XIX-lea. Sawyer este gata să săvârșească „fapte de eroism” zi de zi, non-stop, neavând timp să se plictisească, păstrându-și o stare de spirit independentă și, parcă, lipsită de griji împovărătoare. Deoarece dânsul e înzestrat cu calitatea de a vedea extraordinarul în ordinar, în ceea ce pentru altcineva nu e decât simplu de tot, chiar banal. Chiar și Huck spune că „Sawyer era totdeauna amator de mistere. Dacă puneai în față un mister și o plăcintă, nu trebuia să-ndemni s-alegem – alegerea venea de la sine: eu am alergat toată viața după plăcinte, Tom după mistere”. El este mereu predispus să încerce uimirea în fața lucrurilor ce s-ar părea obișnuite și să ofere oricâtor întâmplări și evenimente propria sa interpretare, ce le duce spre grandios, fascinant, nemaiîntâlnit, nemaipomenit. Lumea în care trăiește Tom nu poate fi concepută în afara tainelor și aventurilor, fanteziei și romantismului.

Plus că scrierele lui Mark Twain nu sunt împovărate cu moralism obsesiv, ci ar pedala pe explicații și concluzii didactice care, de regulă, fac copii să caște de plictiselă, în esență înseși aceste opere fiind morale prin pledoriile lor de a trăi liber, simplu și vesel, dincolo de superstiții. Fără îndoială, și din acest motiv, Tom Sawyer rămâne eternul semn al copiilor, indiferent de naționalitatea acestora și de epoca în care trăiesc.

Leo BUTNARU
Sursa: Tom Sawyer detectiv; Tom Sawyer în străinătate